Calendar ortodox 2022, 4 ianuarie. Sfinţii zilei. Soborul celor 70 de apostoli

3 ianuarie 2022

Cei 70 de apostoli sunt prăznuiţi la data de 4 ianuarie în Calendarul ortodox. Cei 70 de apostoli sunt între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 4 ianuarie. 

article img
Soborul Sfinților 70 de Apostoli Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia)

Calendar ortodox 2022, 4 ianuarie. Soborul celor 70 de apotoli

Cei 70 de apostoli au fost aleşi De Mântitorul Iisus după ce i-a ales pe cei 12. Dar numele tuturor nu este cunoscut pentru că nu toţi şi-au îndeplinit misiunea. Chiar şi din cei 12 a căzut unul care a fost înlocuit cu Matia. Sunt cunoscute numele unora care au căzut din credinţă precum Nicolae, nemernicul din Antiohia, Figel, Hemogen şi Dimas despre care pomeneşte sfântul Apostol Pavel iar numele altora sunt trecute sub tăcere.

Cei care merită să fie pomeniţi sunt:

 • Sfântul Iacob, fratele Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului bătut cu pietre şi lovit cu un lemn în cap.
 • Sfântul Marcu Evanghelistul, fost ucenic al sfântului Petru, uns episcop al Alexandriei, a fost legat cu o funie şi l-au tâtât omorândul cu pietre.
 • Sfântul Luca Evanghelistul care a scris şi Faptele Apostolilor şi care a primit coroana muceniciei în Teba Beoţiei.
 • Sfântul Cleopa, fratele mai mic al Sfântului Iosif, logodnicul Preacuratei Fecioare, care împreună cu Sfântul Luca l-a văzut pe Hristos înviat pe drumul spre Emaus.
 • Sfântul Simeon, ruda Domnului, a fost al doilea episcop în Ierusalim şi a fost răstignit.
 • Sfântul Barnaba, care înainte se numea Iosie, tovarăş de drum cu Sf Apostol Pavel, a fost ucis de evrei şi de elini cu pietre şi îngropat cu evanghelia lui Matei.
 • Sfântul Iosie sau Iosif, numit Varsava şi Iust, a fost cel pentru care s-a tras sorţii împreună cu Matia pentru a completa numărul celor 12. A fost Eleuteropolis şi a sfârşit muceniceşte.
 • Sfântu Tadeu, care a fost ucenic al Lui Ioan Botezătorul, a botezat pe Avgar împăratul Edesei şi l-a vindecat de lepră.
 • Sfântul Anania care a botezat pe Sfântul Pavel, Apostolul.
 • Sfântul Filip, unul din cei şapte diaconi, care a botezat pe Simion vrăjitorul din Samaria şi pe famenul din Candichia. A fost episcop în Tralia Asiei.
 • Sfântul Prohor, unul din cei şapte diaconi, tovarăş al sfântului Ioan Teologul, fost episcop al Bitiniei, a sfârşit muceniceşte în Antiohia.
 • Sfântul Nicanor, unul din cei şapte diaconi a fost ucis în aceeaşi zi cu Sfântul Arhidiacon Ştefan împreună cu alţi 2000 care credeau în Hristos.
 • Sfântul Timon, unul din cei şapte diaconi, fost episcop în cetatea Bostrica din Arabia, care a ieşit nevătămat din cuptorul încis.
 • Sfântul Parmena, unul din cei şapte diaconi, a sfârşit muceniceşte în timp ce propovăduia Evanghelia.
 • Sfântul Timotei, tovarăş al Sfântului Pavel, a trimis două epistole, a fost episcop în Efes şi a sfârşit muceniceşte.
 • Sfântul Tit şi el tovarăş al Sfântului Apostol Pavel, care a trimis o epistolă, a fost episcop al Gortinei, în Creta.
 • Sfântul episcop Filimon, destinatar al unei epistole a lui Pavel, episcop în Gaza.
 • Sfântul Onisim despre care Sfâtul Pavel îi scrie lui Filimon.
 • Sfântul Eprafas, pomenit de Pavel către Filimon, episcop în Colose, în Biserica Laodiceii și în Ierapole.
 • Sfântul Arhip şi el pomenit de Sf Pavel, a fost episcop în Colose după Sfântul Eprafas.
 • Sfântul Sila, tovarăş al Sfântului Pavel, a fost episcop în corint, a fost mare făcător de minuni.
 • Sfântul Silvan, pomenit de Sf Petru în scrisoarea sa sobornicească. A fost episcop în Tesalonic.
 • Sfântul Crescent, a fost episcop în Galatia, a propovăduit în Galia şi a murit muceniceşte în vremea împăratului Traian.
 • Sfântul Crisp, pomenit în Faptele Apostolilor, a fost episcop în insula Eghina.
 • Sfântul Epenet, pomenit de Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost episcop în Cartagina.
 • Sfântul Andronic, şi el pomenit de Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost episcop în Panonia.
 • Sfântul Stahie, şi el pomenit de Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost pus episcop de Sfântul Andrei în Arghiropolis din Bizanţ.
 • Sfântul Amplie a fost episcop  în Diospol și în cetatea Odesso şi a fost ucis de elini.
 • Sfântul Urban a fost episcop în Macedonia și s-a sfârșit mucenicește.
 • Sfântul Narcis a fost episcop în Atena.
 • Sfântul Apelie a fost episcop în Heracleea.
 • Sfântul Aristobul a fost episcop în Bretania.
 • Sfântul Irodion a fost episcop în Patras.
 • Sfântul Agab, pomenit în Faptele Apostolilor, avea darul prorociei.
 • Sfântul Ruf a fost episcop în Teba din Elada.
 • Sfântul Asincrit a fost episcop în Ircania, din Asia.
 • Sfântul Flegon a fost episcop în Maraton, în cetatea Traciei.
 • Sfântul Hermes a fost episcop în Filipopoli.
 • Sfântul Patrova  a fost episcop în Neapole și în Puteoli – Italia.
 • Sfântul Hermas a fost episcop în Dalmația.
 • Sfântul Linos a fost episcop în Roma.
 • Sfântul Gaius a fost episcop în Efes, după Sfântul Timotei.
 • Sfântul Filolog a fost episcop în Sinope.
 • Sfântul Lucius a fost episcop în Laodiceea Siriei.
 • Sfântul Iason a fost episcop în Tars.
 • Sfântul Sosipatru a fost episcop în Iconiu.
 • Sfântul Olimpan a urmat pe Sfântul Apostol Petru până la moarte şi a fost omorât la Roma, împreună cu Sfântul Apostol Irodion, de către Împăratul Nero.
 • Sfântul Tertius a fost episcop în Iconiu, al doilea după Sfântul Sosipatru, şi şi-a primit cununa mucenicească.
 • Sfântul Erast  a fost iconom al Bisericii Ierusalimului, şi mai apoi episcop al Paneadei.
 • Sfântul Cvartus a fost episcop în Beirut.
 • Sfântul Evod a fost episcop în Antiohia şi şi-a primit coroana de mucenic.
 • Sfântul Clement a fost episcop în Roma, după episcopii Lin și Clit. A fost omorât prin înecare în mare.
 • Sfântul Sostene, începătorul soborului iudaicesc, întors la dreapta credinţă de Sfântul Apostol Pavel, a fost episcop în Colofon.
 • Sfântul Apolo, pomenit în Faptele Apostolilor, a fost episcop în Smirna, înaintea  Sfântului Policarp.
 • Sfântul Tihic, pomenit în Faptele Apostolilor, tovarăş al Sfântului Apostol Pavel, a fost episcop în Colofon, după Sfântul Sostene.
 • Sfântul Epafrodit a fost episcop în Adriania.
 • Sfântul Carp a fost episcop în Veria Traciei.
 • Sfântul Codrat a fost episcop în Atena și în Magnesia. A fost făcut mucenic în vremea împăratului Adrian.
 • Sfântul Marcu care mai avea şi numele de Ioan, a călătorit împreună cu Sfântul Apostol Pavel şi cu Barnaba, a fost episcop în Biblos, din Fenicia.
 • Sfântul Zina, bun cunoscător al legii vechi, a fost episcop în Diospoli.
 • Sfântul Aristarh a fost episcop în Apameia Siriei.
 • Sfântul Pudențiu a găzduit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel şi-a schimbat casa în biserică în care se zice că Sfântul Petru slujea Liturghia.
 • Sfântul Trofim a fost tovarăş al lui Pavel şi a sfârşit ucis împreună cu Pudențiu și cu Aristarh în vremea lui Nero.
 • Sfântul Marcu, nepotul lui Barnaba.
 • Sfântul Artemas a fost episcop în Listra.
 • Sfântul Acvila a fost episcop în Heraclea a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și a fost ucis de necredincioși.
 • Sfântul Fortunat a câștigat sfârșit fericit în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu.
 • Sfântul Ahaic, pomenit împreună cu Fortunat de către Sfântul Pavel.
 • Unele surse îi mai adaugă la această ceată şi pe Dionisie Areopagitul, pomenit în Faptele Apostolilor şi episcop al Atenei şi mai apoi a propovăduit în Galia. Sfântul Simeon, care s-a numit Niger, şi care este pomenit în Faptele Apostolilor.

Aceste nume au fost adunate din multe lucrări pentru că nici una nu le cuprinde pe toate. Mai sunt amintiţi:

 • Sfântul Lazăr, cel înviat de domnul după patru zile;
 • Sfântul Maximin ucenicul Domnului;
 • Sfântul Chelidonie, orb din naştere vindecat de Mântuitorul;
 • Sfântul Iosif, cel din Arimateea care a cerut precinstitul trup al lui Hristos de la Pilat şi care a propovăduit evanghelia în Anglia;
 • Sfântul Nicodim care i-a luat apărarea lui Hristos în Sinedriu şi care i-a fost ajutor lui Nicodim la punerea în mormânt a Mântuitorului;
 • Sfântul Gamaliel care i-a fost învăţător lui Pavel;
 • Sfântul Zaheu care a găzduit pe Domnul;
 • Sfântul Cornelie Sutașul cel botezat de Sfântul Petru și pus episcop în Cezareea;
 • Sfântul Longhin Sutașul care  a mărturisit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu şi că a Înviat, a propovăduit pe Hristos în Capadocia şi a pătimit mucenicește;
 • Sfântul Ignatie pe care Domnul, când era prunc l-a luat în mâinile Sale, a fost episcop în Antiohia a fost mâncat de lei la Roma.
 • Sfântul Policarp, episcopul Smirnei;
 • Sfântul Aristion, episcop al Bisericii Smirnei;
 • Sfântul Ierotei, cel ce a învățat credința de la Sfântul Apostol Pavel și a fost pus episcop în Atena;
 • Sfântul Antipa, episcopul Pergamului;
 • Sfântul Dimitrie, a fost episcop în Filadelfia, în Asia;
 • Mnason din Cipru, vechi ucenic al Domnului;

Mai mulţi sunt pomeniţi dar la unii numele lor sunt scrise altfel şi par a fi fost deja pomeniţi

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfinţilor 70 de Apostoli

Glasul al 3-lea Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac la Sărbătoarea Soborului Sfinţilor 70 de Apostoli

Glasul al 2-lea Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare. Să lăudăm astăzi Dumnezeieşte şi să prăznuim, credincioşilor, ceata celor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, că printr-înşii toţi ne-am învăţat a cinsti Sfânta TreimeCea Nedespărţită; că ei sunt luminători ai Dumnezeieştii credinţe.

La 4 ianuarie în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniţi

 • Cuviosului Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei;
 • Sfintilor Mucenici Zosima Monahul si Atanasie Comentarisiul;
 • Cuvioasei Apolinaria din Sinclit;
 • Cuviosului Eftimie cel Nou;
 • Cuviosului Eftimie, egumenul Manastirii Vatoped;
 • a doisprezece monahi din Manastirea Vatoped;
 • Sfintilor Mucenici Hrisant si Eufimia si a Sfantului Mucenic Onufrie.