Calendar ortodox 2021, 19 noiembrie. Sfinții zilei: Sfântul Proroc Avdie, Sfântul Mucenic Varlaam Bătrânul

18 noiembrie 2021
article img
Sfântul Proroc AvdieFoto: Doxologia.ro

Sfântul Proroc Avdie şi Sfântul Mucenic Varlaam Bătrânul sunt prăznuiţi la data de 19 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Proroc Avdie Avdie şi Sfântul Mucenic Varlaam Bătrânul sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 19 noiembrie. Zi de post.

Proroc Avdie a fost activ în vremea împăraţilor lui Israel Ahav şi Ohozia. Porocul Avdie se afla în slujba regelui Ohozia atunci când acesta l-a întâlnit pe Sfântul proroc Ilie. A fost cel de-al treilea căpitan, cel care s-a apropiat cu smerenie şi a îngenunchiat înaintea profetului Ilie scăpând astfel de focul din cer care-i arsese pe ceilalţi doi dinaintea lui care ajunseseră la profet. De atunci i-a urmat lui Ilie devenind ucenic al acestuia şi a devenit la rândul lui profet. Când a murit a fost îngropat alături de părinţii săi. Cartea lui Avdie este cea mai scurtă din Vechiul Testament şi are numai 21 de versete.

Troparul Sfântului Prooroc Avdie 

Glasul al 2-lea

Pomenind prăznuirea proorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăveşte sufletele noastre. 

Condacul Sfântului Prooroc Avdie

Glasul al 2-lea

Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Proorocule Avdie, de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi. Poporul lui Israel se depărtase de la Dumnezeu şi se închina lui Baal.

Calendar ortodox 2021, 19 noiembrie. Sfântul Mucenic Varlaam Bătrânul

Sfântul Mucenic Varlam era un bătrân din Antiohia Siriei. În timpul prigoanei asupra creştinilor a fost şi el prins şi supus la chinuri pentru a renunţa la Hristos. El a refuzat să aducă jertfă idolilor şi drept urmare a fost supus la chinuri. I s-au smuls unghiile, a fost bătut cu vâna de bou şi jupuit cu ghiare de fier. Apoi l-au dus cu forţa la un tempu păgân, l-au foţat să întindă mâna asupra jertfelnicului apins şi i-au pus în palmă cârbuni aprinşi şi tămâie pentru ca atunci când nu va mai putea răbda să le dea drumul şi ei să se zică despre el că a adus jertfă idolilor. Numai că nu li s-a potrivit gândul cu fapta şi sfântul a fost de neclintit, a ţinut mâna dreaptă de i-au ars degetele şi i-au căzut la pământ împreună cu focul. Pentru vrednicia lui l-au pomenit în predicile lor şi Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de aur.

La 19 noiembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Ioasaf şi Varlaam din India;
  • Sfântul Varlaam al Pecerskai;
  • Sfântul Mucenic Azi, făcătorul de minuni;
  • Sfinţiii 150 de ostaşi;
  • Sfântul Mucenic Agapie;
  • Sfântul Mucenic Iliodor, din Maghido Pamfiliei;
  • Sfinţii Mucenici Antim, Talaleu, Cristofor şi Eufimia cu fiii lor;
  • Sfântul Panharie.