Calendar ortodox 2021, 28 noiembrie. Sfinții zilei: Sfântul Cuvios Ştefan cel Nou

27 noiembrie 2021
article img
Sfântul Cuvios Ştefan cel Noufoto: CreștinOrtodox.ro

Sfântul Cuvios Ştefan cel Nou s-a născut la vreme pentru a lupta contra ereziilor susţinute de împăratul Constantin Copronim, adică cel care a defecat în cristelniţă la botez. Şi a făcut atât de bine încât niciodată istoria nu l-a uitat. 

Când a împlinit vârsta de 16 ani Cuvioasul Ştefan a simţit chemarea lui Hristos şi a vrut să intre la mănăstire aşa că părinţii care erau drept-credincioşi s-au bucurat şi au fost alături de el. Când l-a văzut la poarta mănăstirii, cuviosul Ioan, care trăia la mănăstire şi era binecunoscut pentru înainte-vederea sa a spus "Să te binecuvânteze Dumnezeu şi să te facă vas de ales". Iar mamei şi tatălui său le-a spus: "într-adevăr s-a odihnit Duhul lui Dumnezeu peste acest copil."  Cinstitul Ştefan şi-a început astfel lupta împortiva ispitelor şi pe toate le-a învins iar nălucirile gândurilor le-a surpat cu post şi rugăciune. După ce tatăl său a murit, mama şi sora lui au intrat la mănăstire iar Cuviosul Ştefan a vândut tot şi a împărţit banii săracilor.  Cuviosul a păstorit mulţi ani, avea ucenici nenumăraţi şi mulţi creştini se adăpau la izvorul înţelepciunii lui şi îşi construise o chilie atât de mică încât îi înfricoşa pe cei ce o vedeau căci semăna cu o groapă de mormânt mai degrabă decât cu o cameră de locuit.

Când a ajuns împărat, Constantin Copronim, care era la a treia căsătorie i s-a năzărit şi s-a pus pe sine cap al bisericii. Împreună cu un patriarh pus tot de el au început prigoana eretică împotriva celor ce cinsteau icoanele, au început să distrugă şi să pună pe foc chipurile lui Hristos şi ale maicii sale, le-au necinstit şi le-au batjocorit.  Unii monahi au rătăcit dar cei mai mulţi au îndurat prigoana şi au suferit. Cuviosul Ştefan a fost închis împreună cu alţi 342 de monahi care nu erau de acord cu erezia, îi îmbărbătau pe toţi cei ce sufereau, pentru că fuseseră torturaţi şi mutilaţi. Unii aveau tăiate nasurile, alţii aveau ochii scoşi, alţii aveau mâinile tăiate pentru că refuzaseră să semneze adeziunea la erezie. Toţi purtau pe corp urmele rănilor, aveau părul smuls,  sau dat cu smoală şi ars. Cuviosul Ştefan nu înceta în a striga la împărat numindu-l făcător de rele, arzător de icoane, şi urâtor de sfinţi iar pe episcopii care-i făceau pe plac îi numea robi ai pântecelui şi întunecaţi.

După ce au încercat în multe chipuri să-l convertească şi să-l înduplece la iconoclasm, până la urmă, după ce s-a convins că nu poate să-l întoarcă de la dreapta credinţă, împăratul a pus să fie omorât. 

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou

Glasul al 4-lea

Pustniceşte mai înainte pregătindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor celor netrupeşti cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întru tot fericite. Şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai îmbrăcat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei. Şi pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Preacuvioase Mucenice Ştefan, pururea pomenite.

Condacul Sfântului Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou

Glasul al 4-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Prăznuieşte astăzi Biserica prăznuire de veselie, întru pomenirea ta şi cu credinţă lăudând-o, strigă către tine, Sfinte Ştefan, lauda cuvioşilor.

La 28 noiembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mucenici care au mărturisit împreună cu Sfântul Ştefan pentru sfintele icoane;
  • Sfântul Mucenic Irinarh;
  • Sfinţii Mucenici Timotei şi Teodor, Ioan,  Petru, Serghie, Teodor şi Nichifor, Vasile şi Toma, Daniel, Ierotei, Hariton, Comasie, Socrat, Eusebie si Etimasie.