Calendar ortodox 2021, 8 noiembrie. Sfinții zilei: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Ultima actualizare:

  Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriilfoto: Doxologia.ro
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriilfoto: Doxologia.ro

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt prăznuiţi la data de 8 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfinţii Mihail şi Gavriil sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 8 noiembrie.

Soborul Sfântului Arhanghel Mihail și al celorlalte Puteri Cerești fără de trupuri se prăznuieşte în această zi în biserică după scrierile sfinţilor părinţi. Au fost nenumărate disputele şi ispitele în Biserică privind puterile cereşti. Totuşi în Colose s-a început construirea biserici închinate Sfântului Arghanghel Mihail. Mihail, care se traduce “puterea lui Dumnezeu’ era considerat comandantul Puterilor cereşti şi de aceea deseori este reprezentat ca războinic. El s-a lutat cu Satana în pustie pentru trupul lui Moise, el a strigat “Să luăm aminte” după căderea lui Lucifer şi a îngerilor căzuţi împreună cu el. Practic aceste vorbe au încheiat căderea îngerilor. Tot Arhanghelul Mihail a dus plăgile peste Egiptul lui Faraon înaintea Exodului dar a şi însoţit poporul ales în rătăcirea lui spre pământul făgăduinţei. Tot Arhangelul Mihai a vorbit cu Iisus Navi, a stins cuptorul tinerilor din Babilon l-a păzit pe Daniil în groapa cu lei şi a pedepsit Sodoma şi Gomora. El l-a scos viu pe Lot din Sodoma şi tot el va suna trâmbiţa la Judecata de Apoi. În secolul al V-lea s-a construit la Constantinopol o biserică închinată sfântului Arhanghel Gavriil, pe termele lui Arcadius. Gavriil care se traduce “bărbat-Dumnezeu” este mesagerul care a adus veştile bune oamenilor. El nu este războinic şi nu poartă sabie, el poartă floarea de crin a bucuriei pure. Gavriil a adus vestea cea bună Fecioarei Maria, taina întrupării lui Dumnezeu, el a înştiinţat pe Maria de naşterea lui Ioan Botezătorul şi înaintemergătorul Domnului. Gavriil a vorbit cu Zaharia spunându-i că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Ioan şi tot el a dat glas pentru prima oară numelui de Iisus. Tot sfântul arhanghel Gavriil l-a liniştit pe Iosif a dat păstorilor vestea cea bună a naşterii Mântuitorului şi tot el a vorbit Mariei şi lui Iosif spunându-le când să fugă şi să se întoarcă din Egipt. 

Sfântul Dionisie Aeropagitul a alcătuit o ierarhie a cetelor de îngeri, în funcţie de cât de aproape stau de slava lui Dumnezeu. Cel mai aproape stau Serafimii, Heruvimii şi Scaunele. Serafimii au câte şase aripi şi sunt chipul focului, heruvimii sunt înţelepţii cu chip care strălucesc cu lumina strălucitei înţelegeri, iar scaunele îl susţin pe Dumnezeu fiind numite şi purtătoare de Dumnezeu.

Apoi urmează ierarhia de mijloc Domniile – care domnesc peste ceilalţi îngeri -, Puterile – slujesc Domnului şi ajută oamenilor ce ostenesc - și Stăpâniile – au stăpânire peste diavoli şi sarcina lor este să potolească dracii. 

Ultimul inel de îngeri, cel mai aproape de oameni este format din Începătorii care lucrează la îndreptarea  lumii şi la păzirea popoarelor şi a neamurilor. Arhanghelii sunt vestitorii voii lui Dumnezeu, cei care vestesc tainele mari şi descoperă prorocirile. Îngerii sunt cei care comunică cu fiecare dintre noi şi a căror sarcină este de a îi avea în grijă pe oameni. Toţi îngerii vor fi de faţă la Judecata de apoi. Iar faptul că ei rostesc într-un glas voia lui Dumnezeu se numeşte sobor.  În afară de Mihail şi de Gavriil mai este pomenit în Biblie doar Rafail care este considerat tămăduitor al neputinţelor omeneşti. 

Din alte scrieri apocrife alte nume de îngeri cunoaştem: 

 • Uriil, luminător al celor întunecaţi.
 • Salatiil, statornic rugător pentru neamul omenesc.
 • Gudiil, aduce slavă lui Dumnezeu şi întăreşte pe cei ce se nevoiesc la fapte bune.
 • Varahiil, aduce binecuvântare dumnezeiască pe pământ şi este ultimul din arhanghelii pe care-I cunoştem după nume.

Troparul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Mai-marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din nevoi, ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.

Condac la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti

Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeieştii Slave, povăţuitorii oamenilor şi Căpeteniile îngerilor, cereţi pentru noi ceea ce este de folos şi mare milă, ca nişte mai mari Voievozi ai celor fără de trup.

La 8 noiembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

 • Sfânta Cuvioasă Eufrosina cea Tânără din Constantinopol;
 • Sfânta Cuvioasă Marta, prinţesă de Pskov şi apoi monahie;
 • Sfântul Nou Mucenic Mihail binecuvântatul din Cernigov; 
 • Sfântul Nou Mucenic Pavel, preot (Rusia, +1937);
 • Cuviosul Visarion (Toia), protosinghel de la Mănăstirea Lainici (1882 - 1951)
image
image
image
image
image
image
Dublin 1b jpg
Papusi 1b jpg
coffee 791045 1280 jpg
rusalii jpg
incaierare bataie agresiune
silhouette 3777403 1280 jpg