Calendar ortodox 2023, 30 ianuarie. Sfinții zilei. Sfinții trei Ierarhi

Sfinții trei Ierarhi sunt prăznuiți la data de 30 ianuarie în Calendarul ortodox. Sfinții trei Ierarhi sunt între sfinții cinstiți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 30 ianuarie.

Sfinții trei Ierarhi. Icoană de Mihai Coman
Sfinții trei Ierarhi. Icoană de Mihai Coman

Calendar ortodox 2023, 30 ianuarie. Sfinții zilei. Sfinții trei Ierarhi

În vremea împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118) între bărbații din imperiu a apărut o ceartă mare prin care se disputa întâietatea unuia sau altuia dintre sfinții părinți. Unii ziceau că ar fi Sfântul Vasile care era atât de plin de duh sfânt încât se asemăna îngerilor, nu ierta nici o încălcare a credinței, era aspru și exigent și nu avea nici un obiect material pe care să-l considere proprietatea lui.

Alții îl ridicau în slăvi pe Ioan Gură de Aur și își îndreptau spre el toată evlavia, pentru că avea vorba dulce și blândă și îi chema pe toți la pocăință, iar cuvintele sale parcă erau înmuiate în sirop de miere iar cugetările lui îți mergeau la inimă. Alții considerau că Înțeleptul Grigorie, cel care întrecuse pe toți dascălii în învățătura elinească  și știa ca nimeni altul a folosi cuvintele și a le înflori.

Iar această zvastie ajunsese atât de mare în imperiu încât unii spuneau că sunt Vasiliteni, alții Ioaniteni iar ceilalți se considerau Grigioriteni. Pentru ca să pună stavilă acestei sminteli care-i despărțea pe oameni în loc să-i unească cei trei i s-au arătat lui Ioan, mitropolitul cetății Evhaitelor și i-au spus: “Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu și nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire, ci fiecare în vremea sa pornindu-se de dumnezeiescul Duh, am scris învățăturile spre mântuirea cea de obște și folosul oamenilor”.  Atunci Ioan a stabilit ziua de 30 ianuarie pentru ca cei trei să fie încă odată sărbătoriți în această lună, chiar dacă erau deja sărbătoriți la 1 ianuarie, la 25 și la 27, și a scris pentru acest praznic canoane, tropare și laude precum se cuvenea lor. 

Sfinții trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur sunt patronii spirituali ai facultăților de Teologie ortodoxă din întreaga lume și toți studenții îi pomenesc pe cei trei în această zi.

Tropar la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Glasul al 4-lea

Ca cei ce ati fost întocmai la obicei cu Apostolii și lumii învățători, rugați-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă.

Condac la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Glasul al 2-lea 

Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpeteniile ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților Tale și în odihnă; că chinurile acelora și moartea ai primit, mai vârtos decât toată roada, Unule, Cel ce știi cele din inimă.

Pe Sfinții propovăduitori și Dumnezeiești vestitori, pe căpetenia învățătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit întrudesfătarea și odihna bunătăților Tale. Că ai primit ostenelile acelora și moartea mai vârtos decât arderile de tot; Cel Ce Însuți preamărești pe Sfinții Tăi.

La 30 ianuarie în calendarul ortodox 2023 mai sunt pomeniți

  • Sfântul Mucenic Ipolit, episcopul Romei;
  • Sfântul Theodor Hagiul, noul mucenic din Militini.
image
image
image
image
image
image
conflict loc de munca
Horoscop primavara FOTO Shutterstock jpg
padure intunecata jpg
Primavara copaci flori FOTO Shutterstock jpg
Papa geaca B UNA jpg
atac cutit jpeg