Aşa se obţine ajutorul de căldură de la stat!

simeon stalpnicul png

De ajutorul pentru încălzirea locuinţei beneficiază familiile şi persoanele singure, care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibil petrolier. Acest program se desfăşoară în perioada noiembrie 2009 - martie 2010.

De acest ajutor pot să beneficieze familiile şi persoanele singure care nu realizează venituri mai mari de 615 lei/membru de familie, altele decât cele care deja primesc ajutor social pe Legea 416/2001.

Acordarea ajutorului se face pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acestora.

Cererile se pot depune pe parcursul sezonului rece, însă dreptul se va stabili începând cu luna depunerii cererii. Dosarul trebuie să conţină, pe lângă cererea de acordare a ajutorului - formular tipizat - următoarele documente:

- Copiile actelor de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie, permis de şedere temporar, permis de şedere permanent, pentru fiecare membru al familiei, copia după certificatul de naştere.

-Pentru salariaţi: adeverinţă cu venitul net a­­­fe­­­­rent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei pe propria răspundere.-Pentru studenţi: adeverinţă de la facultate, din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă.

-Pentru pensionari: copie cupon de pensie, indemnizaţie şi alocaţie aferent lunii anterioare depunerii cererii şi declaraţiei.- Pentru persoanele fizice autorizate: adeverinţă în original de la Administraţia Financiară.

-Pentru persoanele care locuiesc în chirie: copie după contractul de închiriere vizat de Administraţia Financiară, valabil pentru perioada în care se solicită ajutorul.

simeon stalpnicul png

-Pentru persoanele care nu deţin contract de închiriere: adeverinţă tip de la asociaţia de proprietari de care aparţine imobilul, din care să rezulte că locuiesc la adresa respectivă, sunt înscrişi în cartea de imobil şi plătesc cheltuielile de întreţinere.

Încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Locuitorii care îndeplinesc condiţiile şi sunt interesaţi de obţinerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot depune formularele completate individual la serviciile de asistenţă socială în a căror zonă teritorială se află domiciliul sau reşedinţa.

Energie termică în sistem centralizat

Paralel, familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat vor depune formularele completate, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi, la furnizorul de energie termică.

Încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni

Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot depune formularele completate, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, la sediile DG ASPC.

serban huidu si mihai gainusa
Victor Piturca jpeg
Petre Roman, Mioara si Oana jpg
sex sex 0 jpeg
1 dana razboiu divort intro 1280x720 jpg jpeg
Lia Bugnar Marius Manole FOTO Pro TV jpeg
infidelitate jpeg
307079526 210160864678269 6977173893454253715 n jpg
image
image
image
image
image
image
 Victor Pițurcă FOTO Mediafax
Echipa de cercetători s a pozat cu meteoritul jpg
baza rochie diana (gettyimages) jpg
Casa lui Capone jpg
Victor Piturca jpeg
maxresdefault jpg