Nu ai card de sănătate? Uite ce să faci!

4 decembrie 2015
article img

Pentru 97 la sută din pacienţii asiguraţi din România a fost emis Cardul naţional de sănătate, obligatoriu din septembrie pentru a beneficia de servicii medicale decontate de stat. Numai Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a eliberat, în ultimele zece zile, 1.035 de carduri de sănătate.

În ciuda acestor date,  mii de pacienţi din ţară nu au intrat încă în posesia cardului. Ce trebuie să facă aceştia, dar şi asiguraţii pentru care cardul nu le-a fost încă emis, pentru a avea acces la servicii medicale decontate ne explică dr. Cristian Buşoi, membru în Comisia de Sănătate din Parlamentul European şi fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Dacă sunteţi asigurat puteţi verifica dacă aveţi sau nu card de sănătate emis, accesând site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro, la secţiunea verificare asigurat. Tot ce trebuie să faceţi apoi este să introduceţi CNP-ul şi un cod de verificare. În doar câteva momente, pe ecranul calculatorului va apărea un mesaj care vă va indica dacă a fost emis cardul dumneavoastră de sănătate sau nu. 

Am card, dar nu l-am primit

În cazul în care cardul de sănătate a fost emis, însă dumneavoastră nu l-aţi primit prin serviciile poştale, puteţi verifica existenţa cardului accesând: www.casmb.ro/siui_card.php - valabil pentru asiguraţii din Bucureşti sau www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html - dacă sunteţi asigurat la Casa OPSNAJ sau la alte case de asigurări din ţară. Tot ce trebuie să faceţi apoi, este să vă prezentaţi la casa de asigurări de sănătate de care aparţineţi şi unde aţi identificat cardul şi să intraţi în posesia lui, în baza actului de identitate. În cazul în care dumneavoastră nu vă puteţi deplasa, cardul de sănătate poate fi ridicat de un împuternicit. Acesta din urmă va da o declaraţie pe proprie răspundere la care va ataşa o copie după cartea de identitate a titularului cardului de sănătate. 

Nu am card de sănătate emis

Asiguraţii cărora nu li s-a emis cardul de sănătate vor benefica de servicii medicale fără prezentarea acestui document, în baza calităţii de asigurat. Furnizorul de servicii medicale poate verifica dacă dumneavoastră sunteţi sau nu asigurat accesând: www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html.

Atenţie! Cardurile de sănătate nu se tipăresc la cerere. Pentru persoanele care împlinesc 18 ani şi pentru cele care dobândesc calitatea de asigurat, comanda de emitere va fi generată automat de sistem. După tipărirea cardului, acesta va fi trimis la domiciliul menţionat în cartea de identitate, prin serviciile poştale. 

Mi-am pierdut cardul de sănătate 

Dacă v-aţi pierdut cardul de sănătate trebuie să depuneţi la casa de asigurări în evidenţa căreia vă aflaţi următoarele documente:

  • o cerere pentru eliberarea unui card duplicat
  • o copie după actul dumneavoastră de identitate 
  • chitanţa care să ateste că aţi plătit contravaloarea emiterii unui nou card (15,5 lei – se plăteşte la casieria casei de asigurări de sănătate, unde depuneţi şi actele). 

După ce veţi depune toate aceste documente, veţi primi o adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate, valabilă pentru 60 de zile. În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii dumneavoastră veţi primi acasă noul card de sănătate.