Calendar ortodox 2021, 2 noiembrie. Sfinții zilei: Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist

1 noiembrie 2021
article img
Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodistfoto: Doxologia.ro

Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist sunt prăznuiţi la data de 1 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 1 noiembrie.

Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie şi Anempodist au primit coroana muceniciei în vremea Regelui Sapor al 2-lea, al Persiei (338-379). Erau chiar slujitori la curtea regală şi ţineau ascunsă credinţa lor în Domnul Hristos. Au fost în cele din urmă trădaţi împăratului de cineva apropiat lor şi chemaţi la judecată ei au mărtusirsit Sfânta Treime. Simţindu-se jignit de un aşa răspuns regele a dat ordin ca cei trei să fie chinuiţi cu cele mai îngroztoare torturi dar ei se purtau de parcă nu simţeau nimic ci îndurau şi cântau psalmi rugându-se neîncetat. În timp ce erau în închisoare au avut multe viziuni cu îngeri şi o dată chiar Domnul Iisus Hristos li s-a arătat. Unul din călăi pe nume Aftonie, văzând că după ce au fost scufundaţi într-un cazan cu plumb topit ei eu ieşit nevătămaţi a strigat: “Mare este Dumenzeul creştinilor” şi pentru acest lucru i s-a tăiat capul pe loc, dar mulţi din cei ce au văzut au crezut. Achindin, Pigasie şi Anempodist au făcut să se surpe şi să se prăbuşească un templu păgân numai prin rugăciune şi regele, ca să-i pedepsească i-a cusut în burdufuri din piele de animal şi i-a aruncat în mare. Dar au fost salvaţi de Aftonie care a venit la ei însoţit de îngeri care i-au dus pe mucenici pe uscat şi i-au dezlegat. Capturaţi iarăşi, cei trei mucenici au fost supuşi la alte torturi. Elpifidor, care era mare dregător împreună cu şapte mi de persani au fost martori ai torturilor şi au crezut în Hristos, şi toţi au fost decapitaţi pentru credinţa lor. Achindin, Pigasie şi Anempodist au fost aruncaţi în foc împreună cu 28 de soldaţi şi de mama împăratului care într-un glas l-au mărturisit pe Hristos, şi prin foc sfârşindu-se şi-au încredinţat sufletele în mâinile lui Iisus Hristos.

Troparul Sfinţilor Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist

 Glasul al 2-lea

Purtătorilor de lupte ai Domnului, fericit este pământul care s-a adăpat cu sângele vostru şi sfinte locaşurile care au primit trupurile voastre. Că în privelişte pe vrăjmaşi aţi biruit şi pe Hristos cu îndrăznire aţi propovăduit, pe Acela ca pe un Bun rugaţi-L să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist

Glasul al 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă. 

Cu Podoaba Treimii strălucind, Ddumnezeiască ceată, cea cu cinci raze a celor pătimitori, năvălirile tiranilor cele cumplite le-au slăbit, fără de pizmă, fără primejdie, fără de sminteală, harul tuturor izvorându-l cu nădejde Dumnezeieşte, celor ce vin cu dragoste printr-înşii la Ziditorul tuturor, Hristos Dumnezeul nostru.

La 2 noiembrie  în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Gavriil Ivireanul cel nebun pentru Hristos
  • Sfintii Mucenici Eudoxie, Agapie şi alţi opt sfinţi;
  • Sfintelor Muceniţe Chiriachi, Domnina şi Doamna;
  • Sfântul Cuvios Marcian din Cir.