Calendar ortodox 2021, 4 decembrie. Sfinții zilei: Sfânta Muceniţă Varvara, Sfântul Ioan Damaschin

3 decembrie 2021
article img
Sfânta Muceniţă Varvarafoto: Doxologia.ro

Sfânta Muceniţă Varvara şi Sfântul Ioan Damaschin sunt prăznuiţi la data de 4 decembrie în Calendarul ortodox. Sfânta Muceniţă Varvara şi Sfântul Ioan Damaschin sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 4 decembrie. Dezlegare la peşte.

Sfânta Muceniţă Varvara a trăit în vremea împăratului păgân Maximian. Era singura fiică a unui om de neam bun, Dioscor din Heliopolis şi acesta o iubea ca pe ochii din cap. Când a crescut a devenit cea mai frumoasă fecioară de pe tărâmurile alea. Tatăl ei i-a zidit o casă special pentru ea cu turn şi cu slujnice, pentru a o ţine departe de ochii lumii, pentru că ochii lor nu erau vrednici să vadă o asemenea frumuseţe. Cum stătea ea închisă în turnul ei şi cugeta la frumuseţile cele de jos dar şi la frumuseţile cele de sus, soarele ziua şi stelele şi luna noaptea, a început a se întreba cine le-a zidit pe toate astea. Iar slujnicele i-au arătat statuile idolilor pe care îi cinstea tatăl său. Iar ea a spus şi-a spus că nu se poate aşa ceva, astea sunt lucruri plăsmuite de mâini omeneşti. Idolii de aur şi argint i-a făcut fierarul, cele de piatră i-a făcut zidarul iar pe cele de lemn le-a făcut tâmplarul. Nu putea acestea să facă lumea atât de frumoasă, mai eles că idolii nu puteau nici mişca singuri, darămite să mai creeze lumea. Ea a fost cuprinsă de dorinţa lăuntrică de a afla cine este cu adevărat Ziditorul şi cum cugeta ea în singurătatea turnului în care o ţinea tatăl ei, Dumnezeu a luminat-o brusc. “Nu poate fi decât un făcător a toate acestea, unul singur a întemeiat lăţimea cerului şi a făcut greutatea pământului unul singur a făcut podoabele cerului şi unul singur a înfrumuseţat pământul cu copaci, flori, râuri şi izvoare de apă unde se adapă toate vieţiutioarele. Aşa Fecioara Varvara a ajuns la singură la vorbele regelui David "Cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit" şi cu cât se gândea mai mult cu atât îşi dorea să-l cunoască pe Dumnezeu. Curând vestea frumuseţii ei s-a raspândit şi au început să apară pretendenţii. Tatăl ei a început să discute cu ea pentru a o pregăti în vederea căsătoriei dar ea l-a ameninţa că mai degrabă se omoară decât să accepte aşa ceva şi îl va lipsi de ea decât să se logodească cu forţa. Aşa că Dioscor s-a gândit să o lase să coboare din turnul ei şi să iasă în lume şi cunoscând tentaţiile lumii îi va veni şi cheful de măritiş. Numai că Varvara a cunoscut un preot care se ascundea în haine de neguţător şi acesta a învăţat-o toate cele de trebuinţă, despre Ziditorul tuturor lucrurilor şi despre Dumnezeul Atoateţiitor, despre Domnul nostru Iisus Hristos şi despre toate tainele sfintei credinţe. Sfânta Varvara ascultând vorbele i se îndulcea inima şi ardea de dragostea lui Hristos şi tânjea după botez. Aşa că preotul a botezat-o cu Duh Sfânt în numele Sfintei Treimi, iar ea a început să se îndeletnicească cu post şi rugăciune ziua şi noaptea şi s-a jurat să-şi păzească fecioria pentru Mirele din cer, rugându-se totodată să-i fie sprijin şi să o ajute să-şi păzească fecioria. Dioscor lăsase vorbă să se construiască o baie pentru el şi familie cu două fereste, dar Varvara s-a dus la muncitori şi le-a cerut să o facă cu trei ferestre, în numele sfintei Treimi. La început aceştia au refuzat dar apoi au făcut cum a vrut fiica stăpânului lor. Apoi, a făcut semnul crucii cu degetul pe marmura pereţilor de la răsărit şi acesta s-a săpat în perete de parcă ar fi fost cioplită de meşteri acolo. Iar urmele paşilor ei când a făcut crucea au rămas acolo spre pomenire mulţi ani după aceea, şi s-au făcut acolo nenuărat minuni şi mulţi s-au vindecat care au mers acolo cu credinţă şi speranţă. Când s-a întors tatăl ei acasă s-a mâniat pe cei care au făcut baia dar aceştia i-au explicat că aşa a fost voia fiicei lui. Atunci el a cheamtă pe sfântă şi i-a cerut explicaţii. Ea a venit şi i-a spus despre Sfânta Treime şi despre Hristos. Dar diavoul i-a întunecat minţile şi s-a mâniat foare tare pe fiica lui, pe care o iubise atât de mult până atunci, încât a scos sabia să o ucidă. Ea a fugit şi s-a ascuns pe un munte unde tatăl ei a găsit-o şi a dat-o pe mâinile păgânilor să o pedepsească şi să o facă să renunţe la Hristos.  Mult a fost chinuită sfânta şi nu a renunţa la Mirele ei, din contră cu cât era mai mult chiuită cu atât mai mult răbda, se ruga şi  îi ponegrea pe idoli. Mulţi vedeau chinurile la care era supusă şi a doua zi o găseau vindecată pentru a putea primi noi chinuri. La fel şi Iuliana care a văzut şi a crezut şi după ce a mărturisit credinţa în Hristos, a fost supusă cazne, la batjocură şi înjosire alături de Sfânta. Dioscor, tatăl ei, care acum avea inima de piatră, nu numai că nu s-a milostivit pentru iubita lui fiică ci s-a băgat călău să o chinuie cu mânile lui. Şi a luat-o pe Varvara şi pe Iuliana şi le-a dus la locul de execuţie iar Varvara se ruga pentru sănătatea şi viaţa tatălui ei. Varvara şi-a plecat capul sub sabia tatălui ei iar Iuliana şi s-au împlinit vorbele scripurii care ne spune că “Va da spre moarte tatăl pe fiul” iar Iuliana a fost decapitată de un oştaş şi sufletele lor s-au suit la ceruri cu bucurie unde le aştepta Hristos. Dioscor a fost lovit de trăsnet în timp ce se întorcea în cetate şi a fost ars de nu a mai rămas din el decât cenuşa care s-a împrăştiat în vânt. La fel a păţit şi guvernatorul şi în acelaşi timp cu Dioscor, şi nici urmă nu a mai rămas de ei.

Un bărbat dreptcredincios pe nume Galentian a luat trupurile muceniţelor şi le-a îngropat cu cinstea care li se cuvenea şi a ridicat biserică deasupra, unde multe minuni s-au petrecut. 

Troparul Sfintei Mari Muceniţe Varvara 

Glasul al 4-lea

Pe Sfânta Mare Muceniţă Varvara să o cinstim; că a sfărâmat cursele vrăjmasului şi ca o vrăbioară s-a izbăvit dintr-însele, cu ajutorul Armei Crucii, Preacinstita.

Condacul Sfintei Mari Muceniţe Varvara

Glasul al 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă. 

Lui Hristos, Celui în Treime cu evlavie Lăudat, urmându-i tu, purtătoare de biruinţă, ai nimicit templele idolilor; şi luptând în mijlocul locului de pătimire, Sfântă Muceniţă Varvara, nu te-ai temut de ameninţările tiranilor, ceea ce ai avut îndrăznire bărbătească, cu glas mare cântând pururea: cinstesc Preasfânta Treime, Dumnezeirea Cea Una.

Calendar ortodox 2021, 4 decembrie. Sfântul Ioan Damaschin

Sfântul Ioan Damaschin s-a născut într-o familie de neam bun din cetatea Damascului. În vremea lui Omar al II-lea califul turcilor care stăpâneau peste oraş Sfântul se retrage la mănnăstirea Sfântrul Sava unde cu multă înţelepciune şi inspirat de Duh sfânt va lua apărarea sfintelor icoane în vremea lui Leon Isaurul împăratul iconoclast. Pentru ca să nu mai poată scrie învăţăturile sfinţilor părinţi despre cinstirea icoanelor i-au tăiat mâna dreaptă, dar Maica Domnului i-a pus-o la loc ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Pentru scrierile sale este chiar anatemizat de sinodul eretic de la 754, mai ales pentru “cele trei tratate împotriva iconoclaştilor”, dar este cunoscut teologilor creştini mai ales pentru opera de imnograf şi melod. A trecut la Domnul la Mănăstirea Sf Sava, unde încă se mai află chilia şi mormântul său. 

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Damaschin

Glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Ioan, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Ioan Damaschin

Glasul al 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă. 

Pe scriitorul de cântări şi cinstitul grăitor de Dumnezeu, pe învăţătorul Bisericii, pe dascălul şi luptătorul împotriva vrăjmaşilor, pe Sfântul Ioan să-l lăudăm. Că luând Crucea Domnului toată înşelăciunea eresurilor a alungat-o şi ca un cald mijlocitor către Dumnezeu, tuturor cere iertare de greşeli.

La 4 decembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Cuvios Ioan, episcopul Polivatului;
  • Sfânta Muceniţă Iuliana;
  • Sfinţii Hristodul şi Hristodula;
  • Sfântul Mucenic Serafim, episcopul Fanarului.