Calendar ortodox 2021, 4 noiembrie. Sfinții zilei: Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare

3 noiembrie 2021
article img
Sfântul Cuvios Ioanichie cel Marefoto: Doxologia.ro

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare este prăznuit la data de 4 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare este între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 4 noiembrie.

Calendar ortodox 2021, 4 noiembrie. Pomenirea Sfântului Ioanichie cel Mare de la Muntele Olimp

Sfântul Ioanichie s-a născut în Bitinia din părinţi credincioşi, a mers l-a şcoală a învăţat carte şi a căutat poruncile lui Dumnezeu. S-a ocupat cu păscutul vitelor din satul său şi se ruga şi când mergea şi când stătea, turma o însemna cu semnul crucii şi rămânau vitele împreună, nici una nu se rătăcea, nici nu era omorâtă de fiarele sălbatice şi nici de tâlhari nu era furată. S-a îndeletnicit cu păstoritul până la 24 de ani când împăratul eretic Leon Isaurul, cel care a ura icoanele în Imperiul bizantin, a început să strângă armată din toată ţara. Aşa a ajuns militar sfântul Ioanichie şi îi dădea ascultare împăratului eretic. El era în continuare un credincios cu frică de Dumnezeu dar erezia îl împiedica să vadă dreapta credinţă. Într-o zi a trecut cu oştile pe lângă un călugăr acesta i-a zis "O, fiule Ioanichie, daca te numesti creştin, pentru ce treci cu vederea icoana lui Hristos? Zadarnice sunt toate ostenelile faptelor tale celor bune, dacă nu ai credinţa cea dreaptă!"

Ioanichie şi-a dat seama că Duhul Sfânt vorbeşte în gura călugărului aşa că a căzut la pământ şi şi-a cerut iertare. De atunci a început să cinstească icoanele, ce poartă chipul sfinţilor lui Dumnezeu. Bulgarii s-au revoltat împotriva imperiului şi împăratul a pornit cu oastea împotriva lor. Ioanichie a făcut numai fapte de vitejie şi s-a umplut de glorie, l-a doborât chiar pe cel mai puternic bulgar şi a salvat chiar boieri de rang înalt când aceştia căzuseră în robie. Împăratul Leon a fost impresionat de vitejia sa şi chiar l-a trecut în cartea eroilor. 

După ce a trecut războiul Sfântul Ianachie s-a întors în locurile de unde era el, a îmbrăcat rasa monahală, a făptuit multe minuni, s-a nevoit în pustie. Cu rugăciune scătea demoni din oameni şi pe mulţi îi vindeca de neputinţe. 

Atunci când a murit Sfântul Ioanichie toţi cei care se aflau pe muntele Olimp au văzut un stâlp de foc înălţându-se spre cer şi îngerii deschizând porţile Raiului.

Troparul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare

Glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioanichie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Ioanichie cel Mare

Glasul al 8-lea

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţa, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Stea prealuminoasă te-ai arătat pe pământ luminând în lume, pe cei ce sunt în negura patimilor strălucindu-i şi doctor de mare ajutor fiind celor bolnavi; ci, ca cel ce ai luat har de tămăduiri, celor ce te rugăm pe tine dă-ne toată vindecarea, ca să strigăm: bucură-te, Părinte Ioanichie.

La 4 noiembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mucenici Nicandru, episcopul Mirelor şi Ermeu, preotul;
  • Sfântul Mucenic Porfirie;
  • Plângerea prorocului Ieremia pentru Ierusalim şi pentru robirea lui;
  • Sfântul împărat Ioan Duca Vatatis