Calendar ortodox 2021, 7 noiembrie. Sfinții zilei: Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina, Sfântul Cuvios Lazăr

6 noiembrie 2021
article img
Sf Cuvios Lazărfoto: Doxologia.ro

Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina sunt prăznuiţi la data de 7 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 7 noiembrie.

Calendar ortodox 2021, 7 noiembrie. Viaţa Cuviosului Lazăr făcătorul de minuni

Cuviosul Lazăr s-a născut în Asia, în apropiere de Magnesia, din părinţi de neam bun, cinstitori de Dumnezeu, Nichita şi Irina. La naşterea lui Lazăr s-a văzut în casă un nor luminos iar femeile l-au văzut pe sfânt în picioare, cu chipul spre răsărit şi cu mâinile în formă de cruce. El a mers la şcoală şi încă de atunci tot ce avea dădea săracilor cu toate că deseori era pedepsit de dascăli pentru ceea ce făcea. El a trecut la monahism şi s-a nevoit toată viaţa cu post şi rugăciune, şi pe mulţi a îndrumat pe calea cea dreaptă. Norul luminos de la naşterea sa s-a arătat şi atunci când a adormit întru Domnul. A stat 15 ani pe un stâlp a fost îngropat lângă stâlp şi moaştele sale au fost izvor de minuni şi au dat alinare multora, a fost sursă de izbăvire, belşug şi dăruire mântuitoare. 

Troparul Sfântului Cuvios Lazăr din Muntele Galision

Glasul al 8-lea

Cu rugăciunile cele cu priveghere, întru curgerile lacrimilor stâlpul ţi-ai udat şi cu suspinurile cele din adâncuri, spre însutite osteneli, l-ai făcut roditor. Şi ai fost păstor, tuturor dând iertare, Cuvioase Lazăr, părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Lazăr din Muntele Galision

Glasul al 8-lea

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţa, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Cele mai presus de fire ale tale dureri, înţelepte şi nevoinţele înşişi îngerii văzându-le s-au înspăimântat, prin care ai luat de la Dumnezeu şi cunună. Ci, ca cel ce ai îndrăznire către Domnul, de toate primejdiile izbăveşte-ne, ca să strigăm: bucură-te, Cuvioase Părinte Lazăr, păstorul nostru.

Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina şi-au primit coroana în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian.  Ei au avut ca lider Sfântul Ieron care a refuzat să intre în armată şi să slujească idolilor. El împreună cu ceilalţi creştini au mărturisit până la sânge pe Hristos şi au primit coroana mucenicească în anul 298. Alături de Ieron au fost chinuiţi şi în cele din urmă ucişi Isihie, Nicandru, Athanasie, Mamas, Varahia, Callinic, Longhin, Theoghen, Nikon, Longhin, Theodor, Valerius, Xanthius, , Eutihie, Theodul, Callimah, Eugen, Theodoh, Ostrichius, Epifanie, Maximian, Duchitius, Claudian, Theofil, Gigantius, Theodot,  Dorotei, Castrichius, Anicletus, Themilius, Ilarion, Diodotus şi Amonitus.

Troparul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina

Glasul al 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă. 

Ceata mucenicilor cea strălucită şi purtătoare de lumină, răsărind după înţelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta, prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mântuitorul nostru, să ne mântuieşti pe noi din nevoi, ca un Milostiv Dumnezeu şi de oameni iubitor.

La 6 noiembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mucenici Melasipp, Casina şi Antonie;
  • Sfinţii Mucenici Auct, Tavrion şi Tesalonica;
  • Sfântul Mucenic Atinodor;
  • Sfântul Mucenic Alexandru cel din Tesalonic.