Calendar ortodox 2021, 8 decembrie. Sfântul Cuvios Patapie

7 decembrie 2021
article img
Sfântul Cuvios Patapiefoto: Doxologia.ro

Sfântul Patapie s-a născut în vechea cetate egiptean Teba, pe ţărmul Nilului din părinţi creştini, şi a fost crescut în dreaptă credinţă şi cu frică de Dumnezeu. Când a împlinit vârsta maturităţii a realizat deşterăciunea celor lumeşti a luat binecuvântare de la părinţi, a lăsat casa şi prietenii şi s-a retras în pustia Egiptului unde se nevoia cu rugăciunea şi postul. Numai că înţelepiciunea şi harul lui a început să se răspândească şi tot mai mulţi oameni veneau la el tulburându-I vieţuirea. A lăsat pustia Egiptului şi a mers la Constantinopol unde nimeni nu-l cunoştea şi şi-a făcut o colibă lângă zidul cetăţii unde vieţuia ca în pustie. Doar el şi Dumezeu la care ajungea rugăciunea inimii. 

Deşi el dorea să stea ascuns ca nimeni să nu-l cunoască Dumnezeu a rânduit altfel. Aşa cum lumina nu poate sta acoperită în întuneric, nici Cuviosul Patapie nu a putut ţine ascuns harul său. A ajuns la uşa colibei lui un tânăr orb care se ruga de el să-i fie mijlocitor la Dumnezeu şi să-i redea vederea. El s-a minunat şi l-a întrebat de ce a ajuns tocmai la uşa lui, pentru că el nu se considera vrednic de o aşa putere.  Dar tânărul striga şi se jeluia cu lacrimi şi cuvinte smerite că el a primit semn că aici va găsi vindecarea pe care o dorea atât de mult ca o adevărată slugă a lui Hristos. Cuviosul a fost uimit de credinţa tânărului şi de încredinţarea aşa i-a împlinit voia şi a zis: "În numele lui Iisus Hristos, care dă orbilor vedere și morților viață, vezi!". Iar din clipa aceea, tânărul, pe care toată cetatea îl ştia orb din naştere a văzut şi a început să aducă slavă lui Dumnezeu. Lumea a aflat de minunea săvârşiă de Cuviosul şi au început să vină la el şi să se roage îmreună cu el. De atunci pe mulţi a vindecat, mulţi demoni a speriat şi necazurile multora le-a îndepărtat. Multe minuni a făcut Cuviosul Patapie şi a trecut la Domnul când i-a venit vremea şi a fost îngropat cu cinste întru slava lui Iisus Hristos Dumnezeul nostru.

Troparul Sfântului Cuvios Patapie 

Glasul al 8-lea

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Patapie, duhul tău.

Condacul Sfântului Cuvios Patapie 

Glasul al 3-lea 

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Biserica ta, sfinte, aflând-o popoarele locaş de sănătate duhovnicească, cu osârdie venind la ea cer ca să ia vindecare de greşeli cu rugăciunile tale; că te-ai arătat ocrotitor tuturor celor ce sunt în nevoi, Sfinte Părinte Patapie, Preacuvioase.

La 8 decembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Apostoli din cel 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor;
  • Cuviosul Parintele Sofronie, episcopul Ciprului;