Calendar ortodox 2021, 9 decembrie. Sărbătoarea zilei. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

8 decembrie 2021
article img
Zămislirea Sfintei Fecioare Mariafoto: doxologia.ro

Pentru a se împlini planul lui Dumnezeu, în privinţa întrupării fiului trebuia în primul rând să pregătească un vas ales. Dumnezeu s-a hotărât asupra Sfintei Ana şi a lui Ioachim, oameni curaţi şi dreptcredincioşi care nu aveau copii dar îşi doreau cu ardoare unul şi atunci când nu se mai aşteptau la aşa ceva s-a întâmplat minunea şi Ana a rămas grea cu Ioachim şi astfel cea neroditoare a zămislit Fecioara.  Doar Fecioara avea să nască pe Hristos într-un mod care nu poate fi explicat şi nici înţeles de mintea omenească, ci aşa cum numai Dumnezeu ştie. În această zi se sărbătoreşte ziua în care sfântul înger, mesagerul lui Dumnezeu, i-a dat vestea zămislirii preacuratei Maici a lui Hristos.  Astfel, cea căreia I se spunea “cea stearpă” a dat rod, cea care a trăit toată viaţa fără copii a devenit mamă născătoare de copii căci nimic nu-I este cu neputinţă lui Dumnezeu. Din copila lor urma să iasă trupul purtător de Dumnezeu spre a doua naştere a lumii, mai înainte de veacuri aleasă şi hotărâtă. 

Tropar la sarbatoarea Zămislirii Sfintei Fecioare Maria 

Glasul al 4-lea 

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Condac la sarbatoarea Zămislirii Sfintei Fecioare Maria

Glasul al 4-lea 

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

Rugăciunea Sfintei Ana pentru dobândirea de prunci

Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta... Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.

La 9 decembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfânta prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel;
  • Cuviosul Ştefan cel Strălucit;
  • Sfinţii mucenici: Sositeu, Narsu şi Isaac.