Calendar ortodox 2021, 9 noiembrie. Sfinții zilei: Sfântul Nectarie Taumaturgul

8 noiembrie 2021
article img
Calendar ortodox 2021, 9 noiembrie. Sfinții zilei: Sfântul Nectarie Taumaturgulicoană de Mihai Coman

Sfântul Nectarie Taumaturgul vindecătorul de cancer este prăznuit la data de 9 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Nectarie este între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 9 noiembrie.

Calendar ortodox 2021, 9 noiembrie. Sfântul Nectarie Taumaturgul vindecătorul de cancer

Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, episcopul Pentapoliei este unul din cei mai noi sfinţi canonizaţi de biserica Greciei în acest secol. S-a născut la jumătatea secolului trecut, în 1846, în Selivria Traciei din părinţi credincioşi dar săraci. A fost botezat Anastasie şi a primit educaţie creştinească. A studiat teologia şi scrierile sfinţilor părinţi la Constantinopol. În 1866, la 20 de ani, se stabileşte în insula Hios unde predă la şcoală, teologia câţiva ani, dar simte că locul lui nu este acolo şi intră la mănăstire. Este tuns la monahism la 30 de ani şi primeşte numele de Lazăr. La schimnicie primeşte numele pe care-l va purta în veşnicie, Nectarie.  În 1885 şi-a desăvârşit studiile teologice şi este luat ca ucenic de patriarhul Sofronie, la Alexandria unde este hirotonit preot şi mai apoi mitropolit de Pantapole. Acolo a cucerit inimile credincioşilor pe care-i păstorea, era căutat şi iubit de enoriaşi. Acest lucru a atras invidia celorlalţi prelaţi din Egipt care au început a îl defăima şi vorbi de rău pe nedrept. Sătul de nedreptate s-a retras la Atena unde a dat învăţătura sa multor tineri, a predicat şi a făcut slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei. A hrănit şi a luminat pe mulţi folosind cuvintele sfintei Evanghelii şi scrierile sfinţilor părinţi. Sfântul Nectarie a fost un lucrător al rugăciunii lui Iisus şi prin ea şi-a găsit pacea bucuria, blândeţea şi răbdarea în felul acesta trecând peste defăimarea şi osândirea celor din jur. La dorinţa sa, ajutat de credincioşi şi enoriaşi între anii 1904 şi 1907 a contruit o mănăstire de călugăriţe în insula Eghina, unde şi-a găsit liniştea. Aici a rânduit o viaţă de obşte, după tradiţa Sfinţilor Părinţi şi duce o viaţă smerită slujind cu dăruire şi rugăciune neîntreruptă pentru toţi cei care veneau şi cereau de la el binecuvântare şi cuvânt de folos sufletesc. Mai ales după primul război mondial mulţi bolnavi şi săraci au găsit la Eghina adăpost şi mângâiere, mulţi găsindu-şi vindecarea rugându-se împreună cu sfântul Nectarie.  La 8 noiembrie 1920 şi-a dat în pace sufletul în mâinile lui Hristos, după două luni de suferinţă într-un spital din Atena. Ucenicii al-au plâns şi l-au îngropat la mănăstirea lui dragă, la Eghina, în biserica pe care a zidit-o, iar cei care veneau bolnavi la mormântul lui de multe ori plecau tămăduiţi. După mai bine de 20 de ani trupul lui a rămas în mormânt întreg şi nestricat răspândind mireasmă plăcută, iar moaştele sale au fost scoase şi puse în biserică la cinstit şi închinat. În 1961, după ce au luat la cunoştinţă de multe minuni înregistrate la moştele sale, sfântul sinod al Greciei l-a declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie, devenind unul din cei mai veneraţi sfinţi din ai Greciei.

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Glasul 1

Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui Ce te-a proslăvit! Slavă Celui Ce minunat te-a arătat! Slavă Celui Ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!

Condacul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Pe steaua cea nou răsărită a Ortodoxiei şi cetatea cea nou zidită a Bisericii să-l lăudăm întru veselia inimii, că proslăvit fiind prin lucrarea Duhului izvorăşte harul nestricăcios al tămăduirilor celor ce strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina 

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginți arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

La 9 noiembrie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; 
  • Sfinţii Mc. Onisifor şi Porfirie; 
  • Sfânta Cuvioasă Matroana;
  • Sfânta Cuvioasă Teoctista din Lesvia
  • Sfântul Simeon Metafrast.