Calendar ortodox 2022, 9 decembrie. Sărbătoarea zilei. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria este prăznuită la data de 9 decembrie în Calendarul ortodox. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria este sărbătoarea zilei, cinstită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 9 decembrie. Zi de post.

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria
Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

Calendar ortodox 2022, 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

Pentru a se împlini planul lui Dumnezeu, în privința întrupării fiului trebuia în primul rând să pregătească un vas ales. Dumnezeu s-a hotărât asupra Sfintei Ana și a lui Ioachim, oameni curați și dreptcredincioși care nu aveau copii dar își doreau cu ardoare unul și atunci când nu se mai așteptau la așa ceva s-a întâmplat minunea și Ana a rămas grea cu Ioachim și astfel cea neroditoare a zămislit Fecioara. 

Doar Fecioara avea să nască pe Hristos într-un mod care nu poate fi explicat și nici înțeles de mintea omenească, ci așa cum numai Dumnezeu știe. În această zi se sărbătorește ziua în care sfântul înger, mesagerul lui Dumnezeu, i-a dat vestea zămislirii preacuratei Maici a lui Hristos.  Astfel, cea căreia I se spunea “cea stearpă” a dat rod, cea care a trăit toată viața fără copii a devenit mamă născătoare de copii căci nimic nu-I este cu neputință lui Dumnezeu.

Din copila lor urma să iasă trupul purtător de Dumnezeu spre a doua naștere a lumii, mai înainte de veacuri aleasă și hotărâtă. 

Tropar la sărbătoarea Zămislirii Sfintei Fecioare Maria 

Glasul al 4-lea 

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naște pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Condac la sărbătoarea Zămislirii Sfintei Fecioare Maria

Glasul al 4-lea 

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Astăzi lumea prăznuiește zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

Rugăciunea Sfintei Ana pentru dobândirea de prunci

Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul și pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească și să se înmulțească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soția lui Avraam, și la bătrânețile ei a născut pe Isaac, și ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul și alți copii, dă-mi și mie roadă pântecelui meu, și nu mă lăsa să rămân pururea de ocară și urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care știi ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, și pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta... și orice voi naște: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinției Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.

La 9 decembrie în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

  • Sfânta prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; 
  • Cuviosul ștefan cel Strălucit; 
  • Sfinții mucenici: Sositeu, Narsu și Isaac.
image
image
image
image
image
image
calendar ortodox 2021 24 februarie capul sfantului ioan botezatorul icoana de  sorin vintzeanu jpeg
pizza politie pixabay jpg
Dorin Cioaba regele romilor FOTO www turnulsfatului ro jpeg
durere cap ochi jpg
extrageri loto
4 front 1 jpg
turnul eiffel shutterstock 1391056664 jpg
front marte 1 jpg
image
actualitate.net
image
actualitate.net