Documentele care îți arată cum își bat joc autoritățile locale de banii tăi

simeon stalpnicul png
Nu e nici o diferență între ceea ce vedeți în această imagine și ceea ce au făcut autoritățile locale cu banii publici. Foto: Dorin Constanda

Dacă ți-a reproșat cineva că nu știi să-ți administrezi banii, n-ar trebui să te îngrijorezi prea mult. Alții se descurcă mai greu decât tine la acest capitol. Instituțiile publice din România sunt campioane la tocat fonduri publice, iar asta ar trebui să te revolte mai mult decât orice. Rapoartele privind finanțele publice locale pe anul 2016, publicate de Curtea de Conturi, îți arată cum se risipesc miliarde de lei din bugetele locale, fără ca cineva să fie tras la răspundere pentru asta.

Bani aruncați pe geam pe investiții inutile, cheltuieli și deconturi nejustificate, erori în întocmirea documentelor fiscale, toate aduc prejudicii de miliarde de lei bugetelor locale în fiecare an. Primăriile și instituțiile subordonate din România au tocat bani publici cu nemiluita, deși se plâng că nu au fonduri pentru dezvoltarea localităților pe care le reprezintă. Rapoartele Curții de Conturi arată, fără îndoială, că practica uzuală în administrația publică locală este una de dezmăț pe bani publici.

BUCUREȘTI

Autoritățile publice locale ale Capitalei sunt pe locul I la cheltuieli nejustificate și erori în utilizarea banilor publici. Conform documentului făcut public de Curtea de Conturi, Primăria Capitalei, primăriile de sector și instituțiile subordonate au adus prejudicii însemnate populației prin modul în care și-au gestionat resursele. Iată câteva exemple, deși lista e mult mai lungă:  

Primăria București: 3,4 milioane de lei a înregistrat Municipalitatea la capitolul „Cheltuieli”, sumă care reprezintă despăgubiri/daune, penalități de întârziere, cheltuieli de judecată și de executare, suportate de entitate ca urmare a nepunerii în executare a unor sentințe judecătorești definitive și irevocabile, fără efectuarea unor cercetări administrative. Conform Curții de Conturi, această sumă trebuia trecută la capitolul „Decontări din operații în curs de clarificare”, operațiune urmată de efectuarea cercetărilor administrative în vederea stabilirii răspunderilor.

Primăria Sectorului 5: a cheltuit 578.000 de lei, bani publici, pentru a plăti amenzi contravenționale pentru abateri de care se face vinovată instituția. Încă 510.000 de lei s-au scurs din bugetul local sub formă de dobânzi penalizatoare pentru neachitarea la termenele scadente a dobânzilor datorate pentru contracte de împrumut încheiate cu Banca Comercială Română.

Administrația Spitalelor: a plătit din bugetul propriu suma de 1,16 milioane de lei pentru achitarea unor daune morale și materiale, urmare unei sentințe penale emise de Tribunalul București – Secția II – a Penală, prin care s-a stabilit vinovăția unui angajat al Spitalului Clinic Caritas „Academician Nicolae Cajal”. Suma nu a fost recuperată de la persoana declarată răspunzătoare.

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive Proedus București: a cheltuit nejustificat cel puțin 186.000 de lei, în anul 2016, pentru decontarea contravalorii serviciilor oferite în tabere organizate de entitate, destinate elevilor activi și merituoși, unor persoane neeligibile, contrar reglementărilor interne existente la nivelul entității. La această sumă se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 20.000 de lei, astfel:

Suma de 61.000 de lei, reprezentând participarea a 47 colaboratori ai entității la diverse programe și proiecte desfășurate de entitate, persoane care fuseseră remunerate pentru munca prestată în cadrul programelor respective, astfel că nu se mai justifica participarea în tabere; suma de 108.000 lei, reprezentând participarea în tabere a unui număr de 83 persoane din cadrul unor instituții publice și organizații (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Sindicatul Salariaților din Învățământ – București); suma de 17.000 de lei, reprezentând participarea a 14 voluntari coordonatori, depășindu-se raportul de un coordonator voluntar la 6-10 elevi.

simeon stalpnicul png
Primăria Capitalei i-a dus și pe studenți în tabere gratuite la mare, însă în anul 2017

Dezmățul pe bani publici a continuat și în 2017, după cum semnala ziarul Click! în acest articol.

Școlile din Capitală: Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a decontat nejustificat, din bugetul local, acciza (și diferența de TVA aferentă) pentru combustibilul folosit la încălzirea unităților de învățământ preuniversitar, în condițiile în care acesta e scutit de accize. Sumele decontate nejustificat furnizorilor de combustibili au fost de 313.000 lei la școlile din subordinea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1; 306.000 lei la cele din subordinea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2; 115.000 lei la școlile din subordinea Sectorului 5; 90.000 de lei la cele din subordinea Sectorului 4; 73.000 de lei la cele din subordinea Sectorului 3; 64.000 de lei la cele din subordinea Administrației Școlilor Sector 6.

Bani grei pe panseluțe și verdeață

Curtea de Conturi a semnalat operațiuni de plăți nejustificate, efectuate de primării la capitolul bugetar „Cheltuieli materiale și servicii”, în valoare totală de 12,8 milioane de lei, după cum urmează:

4,2 milioane de lei la Sectorul 3, prin decontarea unor lucrări de întreținere și amenajare a spațiilor verzi și lucrări de salubritate ce conțin prețuri unitare majorate nejustificat prin aplicarea unei cote CAS mai mari decât cea legal datorată; prin decontarea unor cantități de lucrări mai mari decât cele real executate, precum și a unor lucrări contractate cu SC Administrația Domeniului Public București SA pe amplasamente care nu se aflau în administrarea sectorului și care au fost subcontractate nelegal de aceasta, respectiv prin calcularea eronată a unor cote de cheltuieli și a încheierilor de deviz, la care se adaugă accesorii calculate de 527.000 de  lei;

simeon stalpnicul png
Unele primării au cheltuit mai mulți bani pe panseluțe decât pentru reabilitarea străzilor și amenajarea locurilor de parcare

Plata nejustificată, efectuată de la „Cheltuieli materiale și servicii”, respectiv de la „Cheltuieli de capital”, prin acceptarea la decontare de ordonatorii secundari și terțiari a unor cantități de lucrări neexecutate sau servicii neprestate în sumă totală de peste 2 milioane de lei, după cum urmează:

758.000 de lei la Administrația Domeniului Public Sector 2, din care 166.000 de lei pentru cantități de lucrări neexecutate pentru amenajare și întreținere spații verzi, toaletare și defrișare arbori; 251.000 de lei pentru decontarea unui număr de posturi de pază suplimentar față de cel stabilit în planul de pază aprobat de organele de poliție; 320.000 de lei pentru cantități de lucrări neexecutate pentru reparații capitale la străzi; 21.000 de lei pentru lucrări neexecutate pentru forare puțuri de mare adâncime, la care s-au adăugat cheltuieli adiționale în valoare de 63.000 de lei;

111.000 de lei la Administrația Domeniului Public Sector 1 (pentru cantități de lucrări neexecutate pentru amenajare și întreținere spații verzi și recondiționare locuri de joacă) cu accesorii aferente de 7.000 de lei.

Școli și spitale: au fost sesizate deconturi de servicii care nu au legătură cu obiectul de activitate al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1. E vorba de o sumă colosală, de 3,3 milioane de lei, pentru arhivarea electronică a unor informații medicale despre pacienți; 224.000 de lei pentru excursii în străinătate, în condițiile în care, în proiectul aprobat, locul de desfășurare era Municipiul București. La această sumă au fost cheltuieli suplimentare de 351.000 de lei.

Am putea continua toată ziua, însă mai sunt instituții publice din țară care stau la fel de prost la capitolul cheltuieli nejustificate.

JUDEȚUL CLUJ

Acțiunile de control și de audit financiar realizate de experții Curții de Conturi în 2016 au scos la iveală 291 de abateri de la lege, care au avut ca efecte atât realizarea unor venituri suplimentare la bugetele locale, cât și prejudicii și nereguli financiar-contabile. Din cele 291 de abateri, 189 reprezintă plăți efectuate ilegal din bani publici în valoare de 71,7 milioane de lei. Din această sumă, autoritățile și instituțiile locale au recuperat doar 355.000 de lei.

Autoritățile locale din Beliș au efectuate cheltuieli de 299.000 de lei pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare reprezentând sponsorizări, servicii de salvare montană, plăți efectuate în numele altor beneficiar. Tot la Beliș s-a constatat utilizarea nelegală a sprijinului financiar de 388.000 de lei din partea autorităților locale, care nu au făcut dovada utilizării, prin propria activitate agricolă, a suprafeței declarate la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), aceste suprafețe fiind utilizate în scop agricol productiv de alți fermieri.

Risipă de bani publici

Curtea de Conturi a constatat efectuarea de cheltuieli neprevăzute de legislația în vigoare sau angajate fără respectarea prevederilor legale (cheltuieli de personal, cu bunuri și servicii, cu reparații curente, pentru activități sportive, cheltuieli de investiții) în valoare de 25,9 milioane de lei, în anul 2016, la nivelul județului.

Curtea a sesizat că s-au acordat și achitat salariaților drepturi de personal neprevăzute de legislația în vigoare cu toate măsurile restrictive prevăzute de cadrul legal care reglementează salarizarea personalului din instituțiile publice, precum și ca urmare a nerespectării procedurilor de ocupare a funcțiilor publice la entitățile subordonate UATJ Cluj (888.0000 de lei), UATM Cluj-Napoca și entitățile subordonate (16,4 milioane de lei), UATM Dej (2,94 milioane de lei), UATC Apahida (1,16 milioane de lei).

simeon stalpnicul png
Autoritățile locale au avut cheltuieli de personal pe care nu le-au putut justifica

Totodată, la Cluj au avut loc cheltuieli cu bunuri, servicii și lucrări fără contraprestație, urmare a nerespectării prețurilor, cantităților, articolelor din oferte sau fără documente justificative legal întocmite în sumă totală de 15,4 milioane de lei.

JUDEȚUL TELEORMAN

în perioada 1 iunie 2014 – 31 mai 2017, din bugetul județului Teleorman - titlul „Transferuri”, au fost efectuate plăți nelegale către unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute în România, reprezentând contribuția acestora la Fondul de garantare, aferentă sprijinului financiar acordat pentru completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale acestor unități de cult pentru personalul neclerical. Valoarea abaterilor constatate este de 34.000 de lei, abaterea fiind constatată la U.A.T.J. Teleorman.

Municipiul Alexandria nu a reușit să recupereze de la contribuabili o sumă de 4,6 milioane de lei, care reprezintă impozit pe teren, impozit pe clădiri şi impozit pe mijloacele de transport. Conform Curții de Conturi, primăria se află în situația de a pierde definitiv acești  bani, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție.

Au fost sesizate plăţi nelegale din bugetele locale sau din bugetele instituţiilor publice subordonate unităţilor administrativ-teritoriale, către persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, reprezentând contravaloarea sporului pentru exercitarea acestei activităţi, în cuantum de 25% din salariul de bază. Curtea atrage atenția că astfel s-au încălcat prevederile art. 20, alin. (4) din Legea nr. 284/2010. Abaterea este în valoare totală de 154.000 de lei și a fost constatată la Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”, Colegiul Tehnic “G-ral D. Praporgescu” Turnu Măgurele, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele, Colegiul Naţional “Unirea” Turnu Măgurele, Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele, U.A.T.C.Smârdioasa, Şcoala Gimnazială Smârdioasa, Şcoala Gimnazială Crângeni, Şcoala Gimnazială Gratia, U.A.T.C. Plosca, U.A.T.C. Traian, U.A.T.C. Vârtoape şi Şcoala Gimnazială Nanov;

Sporuri nelegale

În 2016, instituțiile publice din județ au achitat drepturi de personal din bugetul local, fără bază legală, membrilor comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sub forma sporului de dificultate în cuantum de până la 50% din salariul de bază lunar sau din indemnizația lunară, după caz. Conform legislației în vigoare, aceste drepturi de personal se acordă pe o perioadă maximă de un an. Abaterea este în valoare totală de 6,6 milioane de lei.

Efectuarea de plăți nelegale din unele bugete locale, pentru finanțarea activității asociațiilor sportive, constituite în afara acestor unități administrativ-teritoriale ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial. Abaterea este în valoare totală de 622.000 de lei și a fost constatată la U.A.T.C. Botoroaga şi U.A.T.C. Plosca.

Detali referitoare la modul în care au cheltuit banii publici instituțiile locale în cursul anului 2016 găsiți AICI. Situația este pe județe.

colaj loredana groza jpg
cub cub anamaria prodan laurențiu reghecampf png
florin zalomir
cub cristian arsinel png
larisa dragulesu marian dragulescu si fiica lor beatrice
foto 1 bec economic jpg
sotie Arsinel jpg
FotoJet jpg
tomate negre romanesti jpg
albina pexels com jpg
image
image
image
image
colaj mormant elisabeta a II-a
florin zalomir
calendar ortodox 2021 04 octombrie sfantul mucenic ierotei episcopul atenei png
gaze Sursă foto: Profimedia
index webp
foto 1 bec economic jpg