Registrul infractorilor. Poliția Română îi are în baza de date pe toți cei care au comis violuri și au exploatat copii

Ultima actualizare:

    Violatorii și pedofilii apar de acum în Registrul infractorilor
Violatorii și pedofilii apar de acum în Registrul infractorilor

Registrul național al infractorilor a fost operaționalizat de către Poliția Română. În baza de date informatică apar toți cei care au comis violuri și au exploatat persoane mature sau minori.

Registrul se constituie ca o evidență distinctă de cea a cazierului judiciar, în care apar persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, arată reprezentanții Poliției Române.

Cine apare în Registrul infractorilor

În Registrul infractorilor se ține evidența:

  • persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale în legătură cu infracțiunile anterior enumerate, de către organele române competente;
  • persoanelor de cetățenie română, despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre și a autorităților competente din statele terțe, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de acest fel;
  • persoanelor născute în străinătate, despre care s-au primit comunicări din partea autorităților competente ale altor state, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni dintre cele enumerate și cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care, la data comiterii faptelor, erau minore, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres, în cadrul unui proces penal.

Școlile, obligate să ceară copie de pe Registrul infractorilor

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, centrale și locale, instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot obține copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține extrasul de pe cazierul judiciar. Respectiv, în baza consimțământului persoanei interesate și a unei cereri care conține datele cu caracter personal.

Atât în certificatul de integritate comportamentală, cât și în copia de pe Registru se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză.

Condamnații apar cu fotografie în Registrul infractorilor

Persoana înscrisă în Registru este supusă fotografierii, înregistrării dactiloscopice, precum și prelevării probelor biologice. Acestea se întridc în profilul genetic, în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, fără consimțământul acesteia. Fotografierea, prelevarea datelor dactiloscopice, precum și prelevarea probelor biologice se realizează de către polițiști instruiți. Toți condamnații sunt obligații să se spună fotografierii, înregistrării dactiloscopice sau prelevării probelor biologice.

Infractorii care apar în Registru, chemați la Poliție o dată la 3 luni

Persoanele înscrise în Registru au obligația de a se prezenta periodic la organele de poliție, pe raza cărora domiciliază sau își au reședința, dar nu mai târziu de o dată la trei luni.

Acestea trebuie să le spună oamenilor legii informații referitoare la profesia, meseria sau activitatea pe care o desfășoară, mijloacele de existență, persoanele minore, în vârstă, cu dizabilități sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic, unitățile de învățământ școlar sau preșcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii, în care au avut acces în această perioadă.

Totodată, sunt obligați să spună unde locuiesc și prin ce metodă vor comunica cu cu organele de poliție.

Obligațiile pe care le au cei care apar în Registrul infractorilor

 Persoanele înscrise în Registru au obligația:

  • de a anunța, în prealabil, organul de poliție pe raza căruia locuiesc, în cazul intenției efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinație, scopul deplasării, perioada de deplasare și mijlocul de transport folosit;
  • de a se prezenta la organul de poliție pe raza căruia își stabilesc locuința, pentru a comunica despre aceasta și a fi luate în evidență, în termen de cel mult trei zile.

Nerespectarea obligațiilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Restricțiile condamnaților din Registrul infractorilor

Celor care apar în Registrul infractorilor li se interzice, temporar sau permanent, să desfășoare activități profesionale, activități de voluntariat sau orice alt tip de activități care presupun:

  • contactul direct cu copiii;
  • contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile;
  • examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

Ce este certificatul de integritate comportamentală

Certificatul de integritate comportamentală este documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea.

Persoanele fizice interesate pot obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care se poate obține certificatul de cazier judiciar, respectiv în baza unei cereri-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, depusă personal la orice unitate sau subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a cazierului judiciar.

Cum se eliberează certificatul de integritate comportamentală

Solicitanții vor putea depune cererea-tip completată în prealabil sau vor putea opta pentru tipărirea acesteia din sistemul informatic, de către personalul de la ghișeu, caz în care le va reveni doar obligația semnării documentului.

Certificatul de integritate comportamentală se poate solicita și de către avocatul persoanei fizice, în baza împuternicirii avocațiale sau de către un alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către un notar public.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în cel mult trei zile și este valabil șase luni.

Documentul nu substituie certificatul de cazier judiciar, cele două documente având conținut diferit.

În certificatul de cazier judiciar se înscriu hotărârile judecătorești rămase definitive care produc efecte juridice, în timp ce în certificatul de integritate comportamentală se înscriu datele disponibile cu privire la săvârșirea infracțiunilor indicate de lege.

Copia de pe Registru este documentul eliberat autorităților române competente, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la persoanele verificate. Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată, precum și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot obține copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține copie de pe cazierul judiciar.

Mai exact, în baza unei cereri care conține datele cu caracter personal ale persoanei verificate și care se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică.

În cazul celor născuți în străintate, solicitarea se depune la Inspectoratul General al Poliției Române.

Citește și: 

Cum păcălesc pedofilii copiii. 5 metode pe care trebuie să le știe orice părinte

«Pedofilii să fie castraţi chimic!»

image
image
image
image
image
image
droguri jpg
Uniunea Europeană FOTO via News
leonardo da vinci jpeg
cea mai grea bicicleta facebook jpg
Cuplu care doarme in pat - pozitii de somn FOTO Shutterstock
seism jpeg