Sesizarea lui Klaus Iohannis privind modificările la Legea educaţiei legate de titularizare, admisă de Curtea Constituţională


    Președintele României, Klaus Iohannis
Președintele României, Klaus Iohannis

Curtea Constituţională a admis sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis privind unele modificări aduse la Legea educaţiei în ceea ce priveşte examenul de titularizare şi a decis că dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale.

Curtea Constituţională a dezbătut, miercuri, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Articolului unic pct.2 şi pct.6 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, formulată de preşedintele României.

”În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile Articolului unic pct.2 şi pct.6 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale. Curtea a constatat, în esenţă, că soluţia legislativă prevăzută de textele de lege criticate contravine jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, cu consecinţa încălcării art.147 alin.(4) din Constituţionale, care consacră caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale”, se arată într-un comunicat de presă transmis de CCR.

Decizia este definitivă şi general obligatorie

În 27 mai, preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Şeful statului consideră că legea ”creează un cadru legislativ confuz, cu reglementări şi condiţionări diferite pentru aceeaşi ipoteză normativă – obţinerea titularizării”.

”Articolul unic pct. 2 [cu referire la art. 931 al Legii nr. 1/2011] din legea dedusă controlului de constituţionalitate stabileşte următoarele:

«(1) Cadrele didactice calificate care au participat şi obţinut în ultimii 3 ani nota/media cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar, au definitivarea în învăţământ şi sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel puţin 3 ani de zile, devin titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de învăţământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate.

(2) Cadrelor didactice calificate care au participat în ultimii ani la concursul naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar, au obţinut nota/media de cel puţin 7, au definitivarea în învăţământ şi sunt încadrate cu contract individual de muncă pe durată determinată, mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), pe un post/catedră, li se modifică durata contractului de muncă în durată nedeterminată la data la care acumulează 3 ani pe postul/catedra respectiv(ă) şi acesta/aceasta are viabilitate pe durata nivelului de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial sau liceal, după caz

(3) De la data modificării duratei contractului individual de muncă în durată nedeterminată, cadrele didactice au dreptul să participe la toate etapele de mobilitate de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării».

De asemenea, articolul unic pct. 6 din legea criticată introduce un nou alineat, alin. (131), în cuprinsul articolului 254 din Legea educaţiei, cu următorul conţinut:

«În anul şcolar în care se declară stare de urgenţă sau de asediu, potrivit Constituţiei României, cadrele didactice calificate care au participat şi obţinut în ultimii 3 ani nota/media cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar, au definitivarea în învăţământ şi sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel puţin 3 ani de zile, devin titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de învăţământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate».”, se arăta în sesizare, potrivit news.ro.

George Burcea in Wednesday jpg
cub kamara png
cub ana maria mărgean png
Ada Dumitru  jpeg
cub șerban huidu png
incendiu colentina foto isu  jpg
cub daniel onoriu png
america express vedete concurenti 2022 jpg
image
image
image
image
image
image
Andrei Gîrjob jpeg
Mașini blocate în trafic de ninsoare - vremea - meteo - ninge FOTO Shutterstock
cod rutier jpg
incendiu colentina foto isu  jpg
4 cristina ich si alex piturca jpg jpeg
chei locuinta