Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil: Istorie, semnificație si tradiții

Sfântul Arhanghel Mihail este cel care a rostit cele mai dătătoare de speranță cuvinte din istoria omenirii: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei”, (Luca 1:28). Aceste cuvinte dau semnalul începutului mântuirii neamului omenesc.

Sfântul Arhanghel Mihail - icoană de Gabriel Toma Chituc
Sfântul Arhanghel Mihail - icoană de Gabriel Toma Chituc

Originea și istoria sărbătorii Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil

Stă în tradiția bisericii ca a doua zi după Bunavestire să fie pomenit îngerul care a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria pentru a aduce bucurie în lume. De la începuturile lumii arhistrategul puterilor netrupești din ceruri a fost mesagerul milostivirii și al bunăvoinței lui Dumnezeu față de oameni. Arhanghelul este ființă de foc care nu se schimbă în nici un fel și care trăiește veșnic în preajma lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit a doua zi după Bunavestire drept mulțumire pentru această binefacere, dar și la 8 noiembrie, împreună cu Arhanghelii Mihail și Rafail, și toate puterile cerești. La 13 iulie sunt pomenite toate minunile cunoscute și recunoscute ca fiind făcute de Sfântul Arhanghel Gavriil, încă din primele veacuri creștine. 

Semnificația religioasă și culturală a acestei sărbători în tradiția creștin-ortodoxă

Sfântul Arhanghel Gavriil este unul din conducătorii oștilor cerești și mesagerul lui Dumnezeu pentru oameni. Sfântul Gavriil a fost îngerul care i-a dictat lui Moise când se afla în pustiu Cartea Facerii și tot el i s-a arătat profetului Zaharia dezvăluindu-i voia lui Dumnezeu de a avea un fiu, pe Ioan, ultimul profet, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului Iisus Hristos Tot lui Zaharia îi dezvăluie și numele său: „Eu sunt Gavriil cel de stă înaintea lui Dumnezeu” (Luca 1:19).

După ce i s-a închinat Fecioarei Maria aducându-i vestea cea mare că a fost aleasă de Dumnezeu pentru a îi da trup Mântuitorului lumii, arhanghelul Gavriil l-a liniștit pe Iosif arătându-i planul lui Dumnezeu. El a fost mesagerul care a dus păstorilor veste nașterii lui Hristos, a descoperit magilor taina întrupării și a fost primul care a dat glas cântării „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 14).

Tot sfântul arhanghel Gavriil a fost cel care i-a avertizat pe Iosif și Maria să fugă în Egipt și i-a anunțat de trecerea pericolului și de faptul că trebuie să se întoarcă acasă.

Sfântul Arhanghel Gavriil i-a fost sprijin și mângâiere lui Iisus în Grădina Ghetsimani întărindu-l pentru patimile ce vor urma și tot el s-a arătat mironosițelor pe care le aștepta pe piatra răsturnată de pe mormântul lui Iisus și le-a dat vestea Învierii.

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârșit lucrătorule, care cu numele și cu fapta mărturisești puterea Celui-Preaînalt, către puținătatea omenească apleacă-te cu îngăduință, și veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, și călăuzește-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulțimea harurilor anume încredințate ție, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui și ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele și cu relele noastre ne știi; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârșirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că și îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesnește-ne să fim Puterilor cerești celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaș te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră și învrednicește-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovnicește să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuțimea aripilor tale și de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputințele cele trupești și îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oștirile cerești și cu cetele drepților, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulțămită, laudă și închinăciune Tatălui și Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

image
image
image
image
image
image
Protest sindicate educatie greva profesori 30 mai 2023 FOTO Inquam photos Octav Ganea
Picnic regele Charles Valea Zalanului 3 iunie 2023 (6) jpg
Imagine WhatsApp 2023 06 03 la 17 52 36 jpg
concediul de odihnă
laboratory 2815641 1280 jpg
mancare jfif