Bac 2015 subiecte Geografie si subiecte Biologie


    Bacalaureat 2015 subiecte Geografie Chimie Biologie Fizicăfoto: click.ro
Bacalaureat 2015 subiecte Geografie Chimie Biologie Fizicăfoto: click.ro

Bac 2015 Geografie, Biologie, Chimie, Fizică. Astăzi are loc proba la alegere, iar elevii au primit la ora 9 subiectele. Este ultima probă pe care o mai susțin elevii la Bac 2015.

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie Chimie, Fizică - Elevii claselor a XII-a au trecut astăzi prin ultimele emoții înainte de aflarea rezultatelor. Ei au susținut o probă la alegere, în funcție și de profilul liceului urmat. C

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică

Elevii au primit subiectele la ora 9 și au la dispoziție 3 ore pentru a le rezolva. 

Cei mai mulți elevi au sus'inut examenul la Biologie - 68.000 de elevi și la Geografie - 59.000 de elevi. 

În funcție și de profilul liceului, alte probe la care susțin elevii astăzi examen sunt:

Logică - 10.000 eleviChimie - 8.500 eleviFizică - 8.500 eleviInformatică - 7.500 eleviSociologie - 3.500 eleviPsihologie  - 1.500 eleviEconomie - 1.500 eleviFilosofie - 800 elevi


    Bac 2015 subiectefoto: adevarul.ro
Bac 2015 subiectefoto: adevarul.ro


    Bac 2015 subiecte foto: adevarul.ro
Bac 2015 subiecte foto: adevarul.ro

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte Logică 

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte Geografie

Bac 2015 Subiecte
Bac 2015 Subiecte

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte Fizică

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte Sociologie

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

Bac 2015 subiecte
Bac 2015 subiecte

BAC 2015 Subiecte informatică

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din alți ani

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2014, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2013, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2012, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2011, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2010, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2014, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2013, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2012, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2011, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - subiectele din 2010, a doua sesiune AICI

Bac 2015 rezolvare subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2014, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2013, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2012, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2011, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2010, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2014, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2013, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2012, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2011, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - rezolvare subiectele din 2010, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - cum se desfășoară examenul

Metodologia de desfăşurare a examenului prevede că elevii vor intra în săli în jurul orei 8.30. Accesul  în centrul de examen se face după verificarea actului de identitate.  Obiectele interzise în sala de examen care se află asupra elevului – cum ar fi telefoane mobile, manuale, notiţe, poşete etc.) vor fi depuse la unul dintre profesorii din echipa de control într-o pungă, după completarea unei declaraţii care va cuprinde o listă a obiectelor respective. Candidaţii au voie să pe foaia de examen numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene pot folosi numai creion negru.

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - care sunt noutățile din acest an

Lucrările scrise ale candidaţilor la bac vor fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, măsura fiind luată, prin ordin de ministru, cu puţin timp înainte de susţinerea probelor.

Astfel, potrivit ordinului ministrului Educaţiei din 23 iunie, publicat o zi mai târziu în Monitorul Oficial, în sesiunile examenului de bacalaureat din acest an, evaluarea iniţială a lucrărilor scrise ale candidaţilor dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti se realizează în alt judeţ, care va fi stabilit de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen.

De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare ce ar putea permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.

Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceştia nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică

Pe 10 iulie se afişează rezultatele finale de la Bacalaureat 2015.

Calendar Bac 2015

Calendarul examenului de Bac 2015 Calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2015 este următorul: Sesiunea iunie-iulie 2015 25 – 29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 - 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10 - 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 - 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

 29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) 7 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor (16.00-20.00)

10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale Rezultatele la Bacalaureat 2015 vor fi publicate in data de 7 iulie 2015, iar rezultatele finale la Bacalaureat 2015 vor fi publicate pe 10 iulie 2015. 

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică - Statistici

Dintre cei 155.321 de absolvenţi de clasa a XII-a care s-au înscris pentru susţinerea probei de limba și literatura română, s-au prezentat 149.305, adică 96,13%, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei.

Procentul este mai mare decât cel din sesiunea similară a anului trecut, când au participat 94,52% din totalul elevilor înscrişi la proba de Limba şi Literatura Română. În total, au absentat 5.942 de candidaţi, iar 74 au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Bac 2015 subiecte Geografie, Biologie, Chimie, Fizică

Bacalaureatul 2015 a început pe 8 iunie, cu probele orale şi de competenţe, care s-au încheiat în 26 iunie. La aceste probe, candidaţii au primit calificative, care nu le vor afecta media la bacalaureat. Candidaţii care la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale au refuzat să răspundă sau să rezolve subiectele propuse, nu pot participa la probele scrise, întrucât se consideră că nu au susţinut probele orale.

Examenul de bacalaureat se va desfăşura doar în sălile în care sunt camere video de supraveghere. Comisiile de bacalaureat judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti trebuie să se asigure că sunt camere de supraveghere video funcţionale în toate sălile de examen, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.

Comisiile de examen vor verifica, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă, ori în cazul în care există sesizări, verificarea se va face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă. Dacă se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, comisia de bacalaureat din centrul de examen va luat măsurile necesare, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. 

Bac 2015 Geografie, Chimie, Biologie, Fizică - care a fost rata de promovare în anii trecuți

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat din 2014 Promovabilitatea în prima sesiune a examenului de bacalaureat din 2014 a fost de 59,25% înainte de soluţionarea contestaţiilor. Din totalul celor 161.682 de absolvenţi înscrişi pentru examene, s-au prezentat atunci 151.301, 28.704 fiind din promoţiile anterioare.

Din candidaţii prezenţi la teste, 275 au fost eliminaţi din examene, pentru fraudă sau tentativă de fraudă. După soluţionarea contestaţiilor, promovabilitatea la nivel naţional a crescut cu 1,4%, la 60,65%. Pe filiere, ponderea absolvenţilor care au promovat este următoarea: filiera teoretică - 77,2%, filiera vocaţională - 67,8% şi filiera tehnologică - 38,7%. Promovabilitatea la bacalureat a fost: în 2004 - 84,59%, în 2005 - 84,68%, în 2006 - 80,48%, în 2007 - 82,08%, în 2008- 78,30%, în 2009 - 81,47%, în 2010 - 69,30%, în 2011 - 45,73%, în 2012 - 44,41%, în 2013 - 56,44%.

Bac 2015 subiecte Geografie, Chimie, Biologie, Fizică - perle de la BAC

Iată ce spune o tânără liceană care se pregătește de zor nu pentru examenul de Bacalaureat de anul acesta, ci pentru cel de admitere la facultate!

„Subiectul I. 1, Nu știu. 2. Nu am fost la ora asta. 3. Nu am învățat, mă pregătesc pentru facultate. 4. … 5. Nu știu. 6 Habar nu am.”

Un coleg al fetei, care a participat și el la „Simulare BAC 2015”, a făcut chia versuri: „Foaie verde fir mohor / Când văd subiectul mor / Nu-i ca fulgerul ușor / Ce fac dorulețul meu?''/ Foaie verde fir mohor / Toată lumea are dor / Și-i ca fulgerul ușor / Numai dorulețul meu”.

Iată câteva dintre cele mai amuzante perle de la proba de Limba română, potrivitportalInvatamant.ro:

„Ion ar fi avut mai mult noroc de avere dacă juca la loto”.„Rolul verbelor la perfect simplu e să ne spună că Ioan Slavici era oltean”.„Care-i e cu cratima ca sa nu se confunde cu orașul Carei, de unde am și eu o rudă care se scrie cu litera mare”.„Arghezi? Cine să-l înțeleagă pe omul ăsta? Sunt sigur că viața lui era tristă pentru că nu avea prieteni cu care să iasă la o bere. D-aia a scris poezii triste”.

Tot la „Simulare BAC 2015”, o elevă a făcut un eseu despre importanța comunicării dintre copii și părinți: „Eu și tatăl meu nu avem o comunicare prea bună. El îmi spune mereu să nu mai vin dimineața de la club, eu îi spun că distracția maximă începe după miezul nopții, dar nu mă ascultă, așa că în loc să comunicăm, ne certăm”.

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din alți ani

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2014, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2013, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2012, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2011, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2010, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2014, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2013, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2012, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiecte din 2011, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Biologie - subiectele din 2010, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din alți ani

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2014, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2013, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2012, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2011, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2010, prima sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2014, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2013, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2012, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2011, a doua sesiune AICI

Bac 2015 subiecte Geografie - subiectele din 2010, a doua sesiune AICI

Edu.ro: Rezultate Bacalaureat 2015 – 66% dintre elevi au promovat

Subiecte Matematică BAC 2015 – Ce exerciții au avut elevii de rezolvat

087 women 19 Camelia Sucu (1) jpg
cub rebeca onoriu png
horoscop zilnic 4 octombrie jpeg
FotoJet jpg
FotoJet (5) jpg
cub rona hartner png
Camelia Șucu a fost căsătorită cu Dan Șucu
cub theo rose anghel damian png
image
image
image
image
image
image
foto1 porcul jardelb jpg
foto1 anais si antoniob jpg
calendar ortodox 2021 8 decembrie sf cuvios patapie doxologia jpeg
marilyn manson Popa Elena Luminita jpg
Forțe de ordine în preajma ambasadei Ucrainei la București după ce au fost descoperite niște plicuri suspecte. FOTO Inquam Photos / George Călin
FotoJet jpg