Calendar ortodox 2022, 2 iunie. Sfinții zilei. Sărbătoarea zilei. Înălțarea Domnului. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Calendar ortodox 2022, 2 iunie. Sfinții zilei. Sărbătoarea zilei. Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului - Ziua eroilor (foto: doxologia.ro)
Înălțarea Domnului - Ziua eroilor (foto: doxologia.ro)

În fiecare an, la 40 de zile de la minunata Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, în joia din a șasea săptămână de după paști sărbătorim Înălțarea Domnului. “i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. și erau în toată vremea în Templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu” (Luca 24, 50-53).

Înălțarea Domnului la Cer înseamnă sfârșitul perioadei pascale și începutul pregătirii pentru Rusalii. Prin minunatele arătări ale Domnului, ucenicii au început pregătirea penru Pogorârea Duhului Sfânt asupra lor. Ei au fost vindecați de necunoaștere și necredință și au înțeles fără urmă de îndoială că Iisus nu este o iluzie și nici o plăsmuire a minții lor ci este chiar Mântuitorul cel răstignit și îngropat. La Înălțare, Hrisos le-a făgăduit din nou trimiterea Duhului Sfânt asupra lor, ca pe o promisiune a Tatălui.

Calendar ortodox 2022, 2 iunie. Sfinții zilei. Sărbătoarea zilei. Ziua Eroilor

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anii 1999 și 2001 a găsit de cuviință ca să consacre această zi ca sărbătoare națională bisericească închinând-o eroilor români care au pierit pe toate câmpurile de luptă în toate timpurile, pentru credință, libertate, dreptate și apărarea țării și întregirea neamului.  Astfel, în toate bisericile și mănăstirile ce țin de Biserica Ortodoxă Română Eroii sunt pomeniți, în mod special, încă odată. Biserica se roagă pentru ca Dumnezeu să odihnească sufletele tuturor celor adormiți și în special ale eroilor, care au făcut sacrificiul suprem pentru frații lor de neam și de credință.

Tropar la Praznicul Înălțării Domnului

Glasul al 4-lea

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Condac la Praznicul Înălțării Domnului

Plinind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ unindu-le cu cele cerești, Te-ai înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărțindu-Te, ci rămânând nedepărtat și strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră!

Calendar ortodox 2022, 2 iunie. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (foto: doxologia.ro)
Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (foto: doxologia.ro)

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava s-a născut în Armenia Mică, în cetatea port Trapezunda, important nod negustoresc al acelori vremuri, din părinți creștini cu dragoste de Dumnezeu. El, împreună cu tatăl său, se ocupa de negoț, exportau icoane, smirnă, și mătăsuri bizantine și cumpărau grâne, vite, oi, miere și diverse roade ale pământului. Într-una din călătoriile lui l-a cunoscut un negustor francez, Reiz, de credință catolic, care cu ușurință i-a câștigat încrederea lui Ioan care era naiv ca orice om curat la inimă.

Francezul nemilostiv și fără omenie nu putea să sufere faptele cele bune ale fericitului Ioan și diavolul i-a vărsat în suflet cupa cu cu otrava invidiei. El îl vedea deseori rugându-se și aducând slavă lui Dumnezeu, era blând și aplecat către fapte bune, miluind pe cei nevoiași, și pe bolnavi încurajându-i, dând tuturor ce aveau nevoie și ce îi sta în putere. Vrăjmășia a ajuns în sufletul lui și când negustoria i-a adus pe tărâmuri Moldave, în Cetatea Albă, care în acea vreme era sub stăpânirea mahomedanilor, iar francezului i-a încolțit în minte un plan mârșav. S-a dus la cadiul reprezentant al sultanului și i-a spus că Ioan vrea să treacă la Islam. Dar când acesta l-a luat la întrebări acesta l-a mărturisit pe Hristos cu atât de multă râvnă încât a stârnit furia cadiului care a ordonat ca sfântul Ioan să fie legat de un cal și târât prin cetate.

Când a ajuns în cartierul evreiesc el se ruga la Hristos și-i mulțumea că i-a dat darul de a îndura chinuri pentru credința strămoșească, iar un evreu a luat sabia și i-a tăiat capul. Francezul nemernic a vrut să fure trupul sfântului martir și să-l ducă în patria sa, dar creștinii l-au luat și l-au așezat în biserică lângă sfânta masă. Înaintea moaștelor lui mulți creștini și-au găsit alinarea, s-au vindecat de nevoințe sau s-au tămăduit de boli. În anul 1402 domnitorul Moldovei a luat moaștele și le-a așezat la Suceava de unde Ioan Sobiețchi le-a dus în Polonia pentru 94 de ani. Sfântul Ioan s-a întors în Moldova în anul 1783 unde este și astăzi. 

Troparul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

 Glasul al 4-lea

Viața ta pe pământ bine cârmuind, pătimitorule, cu milostenii și cu neîncetate rugăciuni și lacrimi și iarăși către pătimire bărbătește pornindu-te, necredința persienească ai mustrat. Drept aceea Bisericii te-ai făcut întărire și creștinilor laudă, Sfinte Ioane pururea pomenite.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Cel ce Te-ai înălțat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pre binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. 

Plutind pe luciul mării cu neguțătorie, de la răsărit către miazănoapte te-ai nevoit și chemandu-te Dumnezeu pe tine, precum Matei vama și tu neguțătoria lăsând, Aceluia ai urmat prin sângele muceniciei, cu cele vremelnice răscumpărând cele netrecătoare, ai luat cunună de biruință.

 La 2 iunie în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

  • Sfântul Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului; 
  • Sfântul Cuvios Mucenic Erasm; 
  • Sfântul Mucenic Dimitrie, care a mărturisit în Filadelfia Sfântul Mucenic Firm;
  • Sfântul Mucenic Tespesie.
image
image
image
image
image
image
Dr  Vlad Ciurea jpeg
schi buscat jpeg
elevi jpg
lege angajati (sursa foto Pexels)
bani de Craciun jpg
Portocale jpg
castigatoare loto captura video jpg
1 amenda 56004600 jpg jpeg