Calendar ortodox 2022, 5 mai. Sfinții zilei. Sfântul Efrem cel Nou; Sfânta Mare Muceniță Irina

Sfântul Efrem cel Nou și Sfânta Mare Muceniță Irina sunt prăznuiți la data de 5 mai în calendarul ortodox. Sfântul Efrem cel Nou și Sfânta Mare Muceniță Irina sunt între sfinții zilei sărbătoriți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 5 mai.

calendar ortodox 2021 5 mai sf efrem cel nou icoana de sorin vintzeanu png
Sfântul Efrem cel Nou (icoană de Sorin Vintzeanu)

Calendar ortodox 2022, 5 mai. Sfinții zilei. Sfântul Efrem cel Nou

Sfântul Efrem cel Nou s-a născut în Grecia la 14 septembrie 1384. El a rămas orfan de nimic astfel că a fost îngrijit alături de cei șase frați numai de mama lor. La numai 14 ani, tânărul Efrem a intrat călugăr la Mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de pe Colina Neprihăniților.

El s-a nevoit în aspra viață monahiceasca până la 41 de ani când turcii au atacat mănăstirea iar sfântul a fost luat în robie toți ceilalți călugări au fost decapitați. Robia a nu a durat mult căci turcii nu s-au sfiit a îl supune la chinuri nespuse și până la urmă l-au spânzurat cu capul în jos iar în pântece iau înfipt un tăciune aprins, totul doar pentru că nu a vrut să renunțe la dreapta credință și să treacă la mahomedanism. Mulți greci au primit îmbărbătarea lui atunci când jugul otoman devenea prea greu și le-a fost de ajutor în vremuri de restriște până când Grecia și-a cucerit independența de sub turci. Alți greci deși au trăit mulți ani după martiriul sfântului Efrem povestesc că sfântul li s-a arătat și le-a arătat suferința la care a fost supus de către turci.

Mai bine de 500 de ani nu s-a știut foarte multe despre viața acestui mare mucenic și abia în ianuarie 1950 Dumnezeu i-a dezvăluit unei călugărițe pe nume Macaria locul unde se odihnesc moaștele marelui mucenic Efrem cel nou, dar prin vedenie și viața și suferința lui.

Rugăciune pentru bolnavi, către Sfântul Efrem cel Nou

Sfinte Efrem, mare mucenice al lui Hristos, ascultă acum puțina noastră rugăciune pentru robii lui Dumnezeu (numele) care sunt încercați de boli, suferințe și de ispite. Venim la tine ca la un doctor ceresc și credem că vei primi cererea noastră și vei ușura suferințele lor. Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli, și de aceea nădăjduim că iubirea ta de oameni nu s-a împuținat. Cine poate spune mulțimea minunilor tale? Cine știe câți suferinzi au aflat izbăvire prin rugăciunile tale?

Ajută-i, Sfinte Efrem, ajută-i pe cei suferinzi! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru ei și, dacă le este de folos să fie tămăduiți degrabă, fă să se întâmple aceasta spre slava lui Dumnezeu. Iar dacă le este mai de folos să ducă mai departe crucea suferinței lor, ajută-i să rabde fără să cârtească, ca să primească luminoasa cunună a răbdării.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, tu ai răbdat suferințe de nespus, iar viața noastră este plină de desfătări. Dar chiar dacă suntem păcătoși și întinați prin tot felul de patimi, îndrăznim a ne ruga ție. Căci nu pentru noi ne rugăm ție, sfinte, ci pentru bolnavii aceștia pe care suferințele i-au îngenunchiat. Fii lor păzitor, povățuitor, ocrotitor și tămăduitor, ca să îți mulțumească cu inimă smerită și să Îl slăvească pe Dumnezeu care te-a acoperit cu harul Său, arătându-te mare făcător de minuni, în vecii vecilor. Amin.

Calendar ortodox 2022, 5 mai. Sfinții zilei. Sfânta Mare Muceniță Irina

calendar ortodox 2020 5 mai sfanta mucenita irina gabriel toma chituc 0 jpeg
Sfânta Mare Muceniță Irina (icoană de Gabriel Toma Chituc)

Sfânta Mare Muceniță Irina a fost fiica împăratului păgân Liciniu. Ea s-a născut în cetatea Maghedon iar pe mama ei o chema Licinia. La naștere, părinții ei împărătești i-au dat numele de Penelopi. Așa cum ziua bună se cunoaște de dimineață, la 6 ani a început a început să se vadă în copila Penelopi frumusețea de femeie ce va deveni. De aceea tatăl ei, împăratul, a zidit un turn special pentru ea în care a închis-o împreună cu treisprezece fecioare și cu idoli de aur ce întruchipau zeități păgâne ca să o păzească. Pentru a o pregăti până la vârsta ce ce cuvine nunții i-a încredințat-o spere educație cinstitei bătrâne numite Caria care trebuia să o pregătească cu tot cei trebuie să știe despre cele femeiești iar pe bătrânul Apelian, bărbat înțelept și cinstit, l-a însărcinat să o învețe tot ce trebuia să știe despre lume și înțelepciunea ei.  A stat Penelopi închisă în turnul ei șase ani și trei luni până când tatăl ei început să se gândească la un soț bun pentru ea. Tot atunci, pe fereastra camerei prințesei a intrat un porumbel care a 

lăsat pe masă o ramură de măslin și după numai un ceas prin altă fereastră a zbura un vultur care a adus o cunună făcută din flori de diferite soiuri și culori. Prin cea de-a treia fereastră a intrat un corb care de datat asta a adus un șarpe micuț în cioc. Înțeleptul Apelian care era creștin a tâlcuit astfel întâmplarea: porumbelul este blândețea, alinarea și înțelepciunea feciorească iar ramura de măslin darul lui Dumnezeu pe care-l va primi prin botez. Vulturul înseamnă biruința asupra patimilor iar coronița de flori este cununa pe care o va primi de la Hristos, iar corbul și șarpele nu sunt altceva decât diavolul și ispitele. Așa a interpretat bunul Apelian și viitorul Irinei a arătat că a avut dreptate. Când tatăl Irinei a aflat de convertirea ei s-a mâniat atât de tare încât a poruncit să fie aruncată între niște cai sălbatici, iar caii în loc să-i facă rău prințesei l-au omorât pe împărat. Irina s-a rugat la Hristos să-l ierte pe tatăl ei și acesta a revenit la viață și îndată s-a creștinat, a renunțat la împărăție și s-a retras la mănăstire.

Următorul împărat a fost Sedechie care nici el nu-i putea suferi pe creștini așa că a aruncat-o într-o groapă cu șerpi veninoși. Zece zile a stat sfânta Irina acolo până când dezgustătoarele reptile au murit de foame dar de ea nu s-au atins. Sedechie a crezut că a făcut vrăji și a poruncit să fie tăiată cu fierăstrăul dar fierăstraiele se rupeau și cei ce le mânuiau mureau fără să poată să o rănească. După ce Sedechie a murit, fiul lui Savah a vrut să răzbune neputința tatălui său de o pedepsi pe Irina. Din ordinul împăratului i-au pus încălțări de fier cu cuie și au pus-o la jug ca pe dobitoace dar pământul s-a cutremurat și pe torționari i-a înghițit. Multe minuni făcea Irina, tămăduia bolnavi, curăța leproși, și izgonea duhurile rele din oameni și 50 de mii de oameni s-au convertit la creștinism văzând puterea lui Dumnezeu.

La porunca lui Dumnezeu a venit în cetate Sfântul Apostol Timotei, ucenicul Sfântului apostol Pavel care a botezat-o pe Irina cu Duh Sfânt. Sfânta Irina a ajuns în împărăția lui Numerian care credea în zeița Artemis și s-a dus la împărat și l-a mustrat pentru strâmbătatea credinței lui. Acesta a poruncit să fie aruncată în foc dar cu cât era focul mai tare cu atât era mai puternică răcoarea ca re o proteja pe muceniță, și 10 mii de oameni au văzut și au crezut. Savorie, care guverna în cetatea Tracă Mesemvria a capturat-o pe sfântă și a ucis-o cu sabia apoi a îngropat-o, faptă cu care se lăuda la toată lumea. Dar Hristos a înviat-o pe ea, a și a intrat în cetate unde a stat timp de 70 de zile și i-a învățat totul despre Hristos, iar apoi a venit Sfântul Apostol Timotei și i-a botezat pe toți în Hristos, inclusiv pe ucigașul împărat. Apoi, sfânta s-a întins într-un mormânt pe care însuși Apelie a pus o piatră mare. După patru zile când au mers la mormânt acesta era gol.

Troparul Sfintei Mari Mucenițe Irina

 Glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Irina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Mari Mucenițe Irina

 Glasul al 3-lea

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Fiind împodobită cu frumu sețile fecioriei, Fecioară, și încununându-te cu stema mucenicilor, Irina, și stropită fiind cu sângele muceniciei, și strălucită cu minunile tămăduirilor, cu dreaptă credință muceniță ai primit harul de biruință pentru chinuirea ta.

La 5 mai în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

  • Sfântul Mucenic Gaian;  
  • Sfântul Mucenic Neofit; 
  • Sfântul Mucenic Gaie;  
  • Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. 

La 5 mai în calendarul ortodox 2022 se mai cinstește

  • Icoana Maicii Domnului "Potirul Nesecat”; 
george simion port popular jpg
Andreea Banica (foto Facebook) jpg
cristi borcea valentina pelinel milan jpeg
tonciu prodan reghe jpeg
Lucile Randon
laura cosoi jpg
amber heard atunci vs acum jpg
laceanu 1 415551511 jpeg
image
adevarul.ro
image
adevarul.ro
image
image
image
image
E bine în parc, păcat că sunt atâţia ţânţari! jpeg
Lucile Randon
lacul techirghiol apa roz explicatie fenomen constanta 775659 webp
soție george simion jpeg
iPhone App Store piata de aplicatii Apple FOTO Shutterstock
colaj kate middleton jpg