Calendar ortodox 2022, 6 septembrie. Sfinții zilei. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose este prăznuită la data de 6 septembrie în calendarul ortodox. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose este între sărbătorile zilei cinstite de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 6 septembrie. 

Calendar ortodox 2022, 6 septembrie. Sfinții zilei. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose (frescă la Mănăstirea Suceviţa)
Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose (frescă la Mănăstirea Suceviţa)

În tradiția Creștină Arhanghelul Mihail este îngerul pocăinței, al dreptății, al milei și al sfințeniei, mare doctor ceresc pe seama lui punându-se îndepăratarea ciumei din Roma în vremea Sfântului Grigorie cel Mare. În limba ebraică Mihail vine de la “asemenea lui Dumnezeu”. În Colose se afla o biserică închinată sfântului Arhanghel Mihail ce era așezată deasupra unui izvor făcător de minuni.

Biserica a fost ridicată de un păgân din Laodiceea după ce el însuși a avut o viziune în care i s-a arătat Îngerul și i-a spus că dacă fiica sa va bea din apa izvorului se va vindeca de muțenia care o stăpânea. După ce fiica a băut din apa cea binecuvântată a izvorului, așa cum îl sfătuise îngerul, tatăl și fiica s-au botezat creștini iar la izvor au început să vină tot mai mulți oameni căutând tămăduire, nu doar creștini ci și păgâni, care primeau alinarea ce o căutau și se converteau la dreapta credință. Vreme de aproape 60 de ani acel sfânt locaș a fost îngrijit de Arhip, un credincios care prin predicile sale dar și prin viața de sfânt pe care o ducea a atras la Dumnezeu pe mulți necredincioși.

Diavolul nu putea suporta acest lucru și întărâta ura păgânilor asupra bisericii și al lui Arhip. Ei au unit cursurile a două râuri mai aval de biserică pentru ca acestea împreună să șteargă prin șuvoiul puternic biserica și locul din care izvora nenumărate tămăduiri. Pus în fața puhoiului de apă, Arhip s-a rugat la sfântul Arhanghel Mihai și în stânca de deasupra bisericii s-a produs o prăbușire largă prin care șuvoiul de apă a fost deturnat și biserica a fost salvată.

Păgânii au fugit de spaimă iar Arhip și creștinii s-au adunat pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu și ocrotitorului bisericii. Locul deschizăturii prin care a pătruns puhoiul de apă a primit numele de Hone, de la chone care se tălmăcește creuzet, pâlnie. 

Tropar la Sărbătoarea pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

Glasul al 4-lea

Mai mare Voievodule al Oștilor Cerești, Mihaile, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale și cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupești. Păzește-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul și strigăm: mântuiește-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Tropar la Sărbătoarea pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

 Glasul al 4-lea 

Mai mare Voievodule al Oștilor Cerești, Mihaile, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale și cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupești. Păzește-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul și strigăm: mântuiește-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

La 6 septembrie în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

  • Pătimirile Sfinților Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil și Macarie; 
  • Cei 1.104 ostași; 
  • Sfânta Calodoti; 
  • Sfinții Faust, prezbiterul, Macarie, Andrei și Viv, monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic; 
  • Sfintele Andropelaghia și Tecla; 
  • Teoctist, corăbierul, Chiriac, Dimotul, țăranul, și Sfântul Sarapavon, senatorul.
image
image
image
image
image
image
Elisabeta Moraru country director Google România FOTO Adrian Pogîngeanu jpg
Plimbare foto pixabay
virus ebola foto shutterstock
Soare FOTO ESA
judecator
Tineri care se muta intr-un apartament in chirie FOTO Shutterstock