Calendar ortodox 2023, 1 noiembrie. Sfinții zilei: Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian sunt prăznuiți la data de 1 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian sunt între sfinții zilei, cinstiți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 1 noiembrie.

Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian (foto: doxologia.ro)
Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian (foto: doxologia.ro)

Calendar ortodox 2023, 1 noiembrie: Viețile Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian

Frații Cosma și Damian aveau tată păgân și mamă creștină care se numea Teodotia. După moartea soțului ea și-a crescut copii singură cu evlavie și credință hrănindu-I cu învățătură bună și dulceață dumnezeiască. I-a învățat Evanghelia și i-a povățuit spre fapta cea bună. Când au crescut mari au dus viață fără de prihană învățând și pe alții și făcându-se model de fapte bune. Ei au primit de la Dumnezeu darul tămăduirii și vindecau tot felul de boli, alinau suferințe și izgoneau duhuri rele.

Cosma și Damian nu vindecau doar oameni ci și animale și niciodată nu cereau răsplată pentru ceea ce făceau. Nu doreau să se îmbogățească din harul pe care-l primiseră ci îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru darul primit și nici nu făceau asta pentru slava lor ci prin dragostea lor față de aproapele dădeau slavă lui Dumnezeu respectând porunca “în dar ați primit, în dar să dați”. Ei și-au petrecut viața în bună credință și în pace și-au găsit sfârșitul.

Se spune că odată Damian ar fi primit trei ouă în numele Sfintei Treimi de la o femeie insistentă iar atunci când a aflat Cosma ar fi cerut ca să nu mai fie îngropați unul lângă altul. Cosma a adormit întru domnul primul, iar când i-a venit rândul fratelui său cei apropiați nu știau ce să facă cu trupul pentru că nu îndrăzneau să calce porunca lui Cosma. Atunci a venit o cămilă care fusese tămăduită ce sfinți și a povestit cu voce umană ce s-a întâmplat, și să-l pună pe Damian alături de Cosma pentru că acesta în numele lui Dumnezeu a luat plata și nu în numele lui, așa că moaștele sale au fost puse alături de cele ale fratelui său. 

De atunci multe minuni s-au săvârșit în numele Sfinților Cosma și Damian sau în preajma moaștelor lor. 

Troparul Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia

Glasul al 8-lea

Sfinților cei fără de arginți și prea slăviți făcători de minuni, Cosma și Damian, cercetați neputințele noastre; în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Troparul Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia

glasul 1

Doctorii cei înțelepți ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugați-vă acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne mântuiește poporul și țara aceasta și slobozește sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

Condacul Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia, glasul al 2-lea

Har de tămăduiri luând, întindeți sănătate celor ce sunt în nevoi, măriți doctori fără de minuni. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmașilor le-ați potolit, lumea tămăduind cu minunile.

Rugăciune către Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian

Slăviților făcători de minuni și Doctori fără de arginți, Cosma și Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinerețile voastre, nu numai meșteșugul doctorilor ați învățat, ci mai ales har neîmpuținat al tămăduirii tuturor bolilor ați primit de la Dumnezeu. 

Pentru aceasta, și pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziți-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învățătură povățuiți-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind viețuirii voastre, să afle nu numai cele pământești, ci mai ales să sporească în cucernicie și în credința cea dreaptă. 

Celor ce zac de boală și s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credință fierbinte și rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiți-le cu cercetarea voastră cea milostivă și de minuni făcătoare; așijderea și pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puținătate de suflet și în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriți-i în răbdare și îndrumați-i ca să priceapă sfânta și desăvârșita voie a lui Dumnezeu în ce ne privește și să se facă părtași ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. 

Pe toți cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiți-i de bolile cele crunte, și apărați-i de moartea năprasnică, și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziți-i neclintiți în dreapta credință și ajutați-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda și a slăvi numele cel preasfânt și de mare cuviință al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

La 1 noiembrie  în calendarul ortodox 2023 mai sunt pomeniți

  • Sfintele Mucenițe Chiriena și Iuliana;
  • Sfinții Mucenici Chesarie, Dasie și a altor cinci;
  • Sfinții Sfințiți Mucenici Ioan, episcopul, și Iacov, preotul;
  • Sfântul Mucenic Erminingheld;
  • Sfinții Mucenici Ciprian și Iuliana;
  • Sfântul Cuvios Mucenic Iacov cel Nou, împreună cu doi ucenici, Iacov, diaconul, și Dionisie, monahul.

Parteneri

image
www.fanatik.ro
image
observatornews.ro
image
iamsport.ro
image
as.ro
image
playtech.ro
image
www.fanatik.ro
image
www.cancan.ro
image
www.playsport.ro
image
sportpesurse.ro
image
www.antena3.ro
image
www.bugetul.ro
asistati social romania foto arhiva adevarul jpg
image
image
image
image
image
image
Becali canta biserica jpg
green 1710328 1280 jpg
2019 07 07 7 dimitrie bolintineanu 1819 1872 54597 jpg
cel mai mic robot lume guinness png
image png
Château d'Armainvilliers jpg
judecatoare pascu jpg
iluzie optica jpg
image
actualitate.net
image
actualitate.net