Calendar ortodox 2023, 5 septembrie. Sfinții zilei. Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, este prăznuit la data de 5 septembrie în calendarul ortodox. Sfântul Proroc Zaharia este între sfinții zilei cinstiți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 5 septembrie. 

Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul (foto: doxologia.ro)
Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul (foto: doxologia.ro)

Calendar ortodox 2023, 4 septembrie. Sfinții zilei. Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Proroc Zaharia preot al Legii celei Vechi, a slujit le Templul din Ierusalim și era soțul Elisabetei, descendentă din Aaron și soră cu Sfânta Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Au trăit în vremea lui Irod cel mare, numit și ucigașul de prunci.  

Elisabeta era stearpă dar Dumnezeu le-a auzit rugăciunile și l-a trimis pe Arhanghelul Gavriil să-i dea de veste lui Zaharia că vor avea un fiu plin de duh sfânt încă din pântecele mamei sale care va fi mare profet al lui Dumnezeu. Pentru că Zaharia nu l-a crezut pe înger și a rămas mut până când fiul lui s-a născut și el a scris pe o tăbliță ca Ioan să fie numele lui, deși nimeni din neamul lui nu se numea așa. 

Atunci i-a revenit glasul și a înălțat “Domnului cântarea lui Zaharia”. Pentru că Irod a dat ordin să fie uciși toți pruncii mai mici de un an, iar Elisabeta își luase copilul și se ascunsese într-o peșteră dincolo de Iordan, Zaharia a fost înjunghiat când se afla între templu și altar. 

Elisabeta a murit și ea curând, în pustie, Ioan rămânând singur. În anul 2003 pe unul din pereții mormântului lui din Anesalom s-a găsit o inscripție din secolul al 4-lea care spune: “Acesta este mormântul lui Zaharia, martirul, sfântul, preot, tatăl lui Ioan”.

Cântarea lui Zaharia, Luca 1:68-79

“Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său. și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, –  cum vestise prin gura sfinților Săi proroci care au fost din vechime –mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc! Astfel Își arată El îndurarea față de părinții noștri și Își aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam, că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre.  Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Lui și să dai poporului Său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” 

Troparul Sfântului Proroc Zaharia

Glasul al 4-lea

Cu haina preoției fiind îmbrăcat, înțelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfa primită, după cuviința preoției, ai adus, Sfinte Zaharia. și ai fost luminător și văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînțelepte. și cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înaintemergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Proroc Zaharia

Glasul al 3-lea 

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Proorocul și preotul Celui Preaînalt, Sfântul Zaharia, părintele Înaintemergâtorului, astăzi a pus înainte masa proorociei, pe credincioși hrănind și băutura dreptății amestecând pentru toți. Pentru că s-a sfârșit ca un Dumnezeiesc tăinuitor al Darului lui Dumnezeu.

La 5 septembrie în calendarul ortodox 2023 mai sunt pomeniți

  • Sfinții Mucenici Urban, Teodor, Medimn și cei împreună cu ei, optzeci de preoți și diaconi;
  • Sfântul Sfințit Mucenic Avda, episcop de Hormizd (Persia);
  • Arătarea Sfântului Apostolul Petru împăratului Iustinian.
image
image
image
image
image
image
mircea tatu fermier panouri solare (3) png
FotoJet (19) jpg
snow 1281636 1280 jpg
gunoi freepik jpg
profesor scoala jpg
regina maxima profimedia jpg
FotoJet (18) jpg
FotoJet (17) jpg