Ce faci dacă ai poliţă RCA la firma falimentară

21 septembrie 2021
article img
Circa 3 milioane de şoferi români aveau asigurare la City Insurance

Te numeri printre cei 3 milioane de români asiguraţi la City Insurance, societate împotriva căreia a fost demarată procedura falimentului? Iată cum poţi să denunţi poliţa RCA sau să îţi recuperezi diferenţa de primă de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, conform unui ghid pentru clienţii şi păgubiţii acestei societăţi realizat de UNSAR (Uniunea naţională a societăţilor de asigurare) şi BAAR (Biroul asigurătorilor auto).

Cei aproape 3 milioane de români care au poliţe RCA la City Insurance au două opţiuni după ce ASF a decis să ceară falimentul acestui asigurător: pot să-şi păstreze asigurările până la data expirării ori pot să le denunţe şi să încheie contracte la un asigurător fără probleme.

Cei mai afectaţi vor fi însă păgubiţii, cei loviţi în trafic de o maşină asigurată la City, deoarece multe service-uri nu mai fac reparaţii pe aceste poliţe şi toate despăgubirile de la acest asigurător vor fi plătite abia după ce instanţa îi declară definitiv falimentul.

Dacă deţineţi o poliţă de asigurare emisă de City Insurance

Aceasta rămâne în continuare valabilă. Puteţi însă denunţa în orice moment poliţa şi să încheiaţi una nouă la un alt asigurător autorizat. Dacă denunţaţi poliţa şi nu aţi avut daune în perioada de valabilitate de până la denunţare, pentru perioada neexpirată aveţi dreptul să vă recuperaţi diferenţa de primă de la FGA - Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

article img

ATENŢIE! Poliţa dumneavoastră de asigurare rămâne valabilă, conform prevederilor legale, până cel târziu la 90 de zile după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Asta înseamnă că, în cazul în care valabilitatea poliţei înscrisă în documentul de asigurare depăşeşte termenul menţionat anterior, nu veţi mai fi asigurat.

Sunteţi victima unui accident rutier produs de un conducător auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o poliţa RCA emisă de City Insurance

  • Dacă nu aţi avizat încă dauna la City Insurance, aveţi dreptul să o faceţi adresându-vă Fondului de Garantare a Asiguraţilor cel târziu până la data denunţării poliţei RCA de către asigurat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;
  • Pentru încasarea indemnizaţiilor/despăgubirilor veţi putea depune o cerere de plată motivată şi însoţită de documente justificative, începând cu data publicării deciziei ASF de retragere a autorizaţiei pentru City Insurance în Monitorul Oficial şi până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.