Ce trebuie să conțină dosarul de indemnizație pentru absolvenții de liceu și facultate


  Actele se depun în termen de 60 de zile de la absolvire la agențiile de ocupare a forței de muncă
Actele se depun în termen de 60 de zile de la absolvire la agențiile de ocupare a forței de muncă

Studenții își dau licența, iar absolvenții de liceu sunt acum în focul examenelor. Dau Bacalaureatul! Cine nu va dori să continue studiile sau să se angajeze are la dispoziție varianta de a intra în șomaj. Iată ce trebuie să conțină dosarul de indemnizație pentru absolvenții de liceu și facultate.

150.000 de tineri au terminat liceul în promoția 2019 și în jur de 300.000 sunt absolvenți de facultate. Unii dintre ei vor îngroșa rândurile șomerilor.

Ca să primească indemnizația de șomaj, timp de 6 luni, după cum spune legea, ei trebuie să se înregistreze la agenția de ocupare a forței de muncă în termen de 60 de zile de finalizarea anului școlar.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • actul de identitate, în original;
 • actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
 • actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare.

Reguli pentru abslovenții de minimum 16 ani

În afara documentelor de mai sus, care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de:

 • actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;
 • adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii.

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă/punctul de lucru va întocmi un dosar cuprinzând toate actele prezentate în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj şi – în urma verificărilor şi soluţionării cererii – va elibera titularului dispoziţia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj.

Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de zece zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data absolvirii, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

Obligațiile șomerilor care primesc indemnizație

Pentru tinerii absolvenţi, indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de şase luni şi este o sumă fixă lunară al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia, adică 250 de lei.

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor din această categorie o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii:

 • să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • să comunice în termen de trei zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;
 • să caute activ un loc de muncă, aceasta presupunând să se dovedească faptul că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti la care se află în evidenţă, în afara datei programării lunare, sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă;
 • să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate în prima zi lucrătoare.

Citește și:

https://www.click.ro/news/national/cum-pot-obtine-indemnizatie-absolventii-de-liceu-si-facultate

https://www.click.ro/news/national/adio-somaj-pentru-tinerii-care-merg-la-facultate

https://www.click.ro/news/national/nu-iei-bac-ul-te-inscrii-la-somaj

cub mama theo rose carmen harra png
zodii care sunt vampiri energetici jpg
FotoJet (4) jpg
legatura dintre oana lis si catalin maruta jpg
tanara dezbracata in pat jpg
fiii lui adrian nastase jpg
andrei duban apare in serialul wednesday jpg
Televizor Netflix filme telecomanda FOTO Shutterstock
Razvan din Idicel la masa jpg
Balenciaga 1 Foto Captura JPG
image
image
image
image
Alexis Waldrone si Petunia jpg
fiii lui adrian nastase jpg
alerta meteo
mesajele vedetelor de 1 Decembrie jpg
Parada de 1 Decembrie, Ziua Națională a României
cub 1 decembrie png