La 2 februarie Întâmpinarea Domnului, un mare praznic bisericesc


    Întâmpinarea Domnului de Sfântul Simeoncuvântul ortodox
Întâmpinarea Domnului de Sfântul Simeoncuvântul ortodox

An de an, în data de 2 februarie, Biserica sărbătoreşte un eveniment important din viaţa pământească a Domnului Nostru Iisus Hristos . La împlinirea a patruzeci de zile de la naşterea Sa, Pruncul Sfânt a fost dus la Templul Ierusalimului, considerat la acea dată centrul vieţii religioase a naţiunii.

După Legea lui Moise, femeia care a născut un prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templul Domnului timp de patruzeci de zile. Când se împlineau cele 40 de zile, mama trebuia să vină cu fiul său la Templu şi să aducă o jertfă Domnului -un miel sau un porumbel-, pentru a se împlini sacrificiul purificării. Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu  trebuia să se purifice, deoarece ea L-a născut pe Iisus printr-un miracol dumnezeiesc. Totuși, Maica Domnului  s-a supus cu smerenie Legii acelor timpuri.

Părintelui Simeon i s-a vestit că-l va vedea pe Mesia

La acea dată, Părintele şi dreptul Simeon trăia în Ierusalim. Lui i s-a proorocit că nu va muri până nu-L va vedea pe Mesia cel promis. În acea zi, Sfântul Simeon s-a dus la Templu când Sfânta Fecioară Maria şi Sfântul Iosif veneau cu Pruncul Iisus să împlinească Legea. Încă de la începutul  secolului al V-lea, praznicul  se sărbătorea la Ierusalim cu aceeaşi bucurie ca şi Sfintele Paşti. În schimb, la Roma, Praznicul Întâmpinării Domnului a fost orânduit, pentru prima dată, de papa Gelasiu în anul 494. Atunci, sărbătoarea  religioasă  înlocuia o străveche sărbătoare păgână a Lupercaliilor, de la începutul lunii februarie, când se împlineau numeroase   procesiuni cu făclii aprinse, în jurul oraşului, în onoarea zeului Pan, numit şi Lupercus, ucigătorul lupilor.  În calendarul popular,  praznicul este cunoscut  sub denumirea de Stretenia (vechea denumire slavonă) şi cinsteşte ziua aducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfânta lui mamă şi de dreptul Iosif. 

Fecioara Maria  a adus la Templu două turturele ca jertfă

Respectând  porunca Legii Vechi, Fecioară Maica şi blândul Iosif, logodnicul ei, L-au  adus pe  Pruncul Iisus în Biserica lui Dumnezeu,   pentru a respecta porunca Legii Vechi şi a Bisericii vechiului Testament: Întâiul născut de parte bărbătească era închinat lui Dumnezeu, când se împlineau 40 de zile de la naştere. Pentru împlinirea deplină a acestui ritual, Fecioara Maria şi blândul Iosif au adus la Templu ca jerfă o pereche de  turturele. Cu acest prilej, la Templu se împlinea şi ritualul de curăţire a mamei după naştere.

Bătrânul Simeon L-a întâmpinat pe pruncul Iisus 

În ziua acestui praznic, creştinii ortodocşi cinstesc şi momentul când bătrânul Simeon, un om al rugăciunii, vestit de Duhul Sfânt,  a mers la Templu pentru Întâmpinarea Pruncului. Simeon L-a luat în braţe pe Hristos şi a rostit printre lacrimi : „ Acum slobozeşte (eliberează) pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta”.

Profeția  Sfântului Simeon

În Templu, Sfântul Simeon i-a spus Sfintei Fecioare:   „Acesta pe care-l ţin în braţe  este cuvântul lui Dumnezeu şi mulţi vor cădea că nu vor asculta Cuvântul, mărturia Lui. Popoarele cele păgâne se vor scula din păcatele lor, din întunericul idolilor şi se vor lumina şi curăţi cu Botezul Fiului Tău, Fecioară. Mulţi evrei îl vor huli în toate veacurile. Până la sfârşitul lumii va fi semn de împotrivire , căci mulţi nu vor crede şi vor huli Crucea Fiului tău.

O, Fecioară Preacurată, sabie de amândouă părţile ascuţite va trece prin inima ta, când vei vedea pe Hristos Fiul tău răstignit pe lemnul Crucii, când îl vei vedea gol, străpuns la mâini şi la picioare şi mort; atunci mare jale va cuprinde sufletul tău şi ca o sabie ascuţită vor trece prin inima ta toate aceste necazuri”.

Proorocița Ana, martoră la aducerea Pruncului

În acea zi, la Templu era și proorociţa Ana, văduva de 84 de ani. Ea nu se îndepărta de Templu și slujea și ziua și noaptea, în post și rugăciune.  Ca martoră a venirii Pruncului Iisus la Ierusalim, proorocița Ana îl lăuda pe Dumnezeu povestind tuturor celor care  veneau la Templu despre Pruncul Iisus.

Simeon și Ana au fost vrednici să-l întâmpine pe Iisus

În textile religioase dedicate acestui eveniment religios se spune că Drepţii Simeon şi Ana, ultimii credincioşi din Legea Veche, au fost consideraţi demni să-L întâmpine pe Pruncul Iisus în Templu din Ierusalim.

Întoarcerea Mariei și a dreptului Iosif la Nazaret

După profeția Sfântului Simeon, considerat cel mai de seamă prooroc al acelor timpuri, Apostolul Luca spune:” După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif şi Maria s-au întors în cetatea lor, Nazaret. În timp, Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste el”.

„Sărbătoarea de azi ne aduce cu duhul în Ierusalim, unde asistăm ca martori la ceremonia solemnă prin care se împlineau două porunci ale Legii lui Moise:  curăţirea unei femei după naştere şi ceremonia închinării unui copil lui Dumnezeu. Sfinţii părinţi şi predicatori ai Bisericii Creştine speră că, aşa precum fiul lui Dumnezeu la prezentarea  Sa la Templu s-a predat cu totul voii  Tatălui Său, tot aşa şi noi, creştinii, avem datoria  să ne închinăm viaţa lui Dumnezeu azi şi pururea”, ne spune părintele Valentin Fotescu, Doctor în Teologie , preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti (B-dul Nicolae Titulescu).

andreea mantea
zodia care va avea un weekend de cosmar jpg
Schengen FOTO Shutterstock
inna sexy jpg
horoscop jpg
dorin cioaba 2 jpg
vouchere pentru energie electrica jpg
Jenna Ortega FOTO Profimedia
image
image
image
image
image
image
cub gabi bădălău png
dorin cioaba 2 jpg
Schengen FOTO Shutterstock
vouchere pentru energie electrica jpg
Buzau 1 jpg
parlamentul european profimedia  jpg