Tradiţii pentru spor şi sănătate la soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil


    Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, într-o icoană de inspiraţie slavă.
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, într-o icoană de inspiraţie slavă.

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte la 8 noiembrie, pe Sfinţii Arhanghlie Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor. Arhanghelii sunt conducătorii cetelor îngereşti şi cei dintâi mijlocitori între Dumnezeu şi oameni. În iconografie, Sf. Mihail este înfăţişat purtând în mână o sabie de foc; el are misiunea să păzească Legea lui Dumnezeu şi să-i biruiască pe duşmani, iar Sfântul Gavriil poartă cu sine un crin, simbolul vieţii neîntinate.

Îngerii sunt vestitorii lui Dumnezeu aducând pe pământ voia Acestuia. Dintotdeauna îngerii îi ajută pe oameni să se mântuiască de necazuri, spun Sfânta Scriptură şi mărturisirile Apostolilor. Etimologic, cuvântul arhanghel înseamnă „înger din vechime".

Potrivit Sfintei Scripturi, îngerii sunt spirite evoluate, nu au sex, pentru a fi protejaţi de ispite şi de pasiuni. Toţi sunt blonzi şi au vârsta copilăriei, care sugerează inocenţa.

Menirea îngerilor este aceea de a-l preaslăvi pe Dumnezeu; totodată, ei sunt mesagerii Tronului ceresc. Îngerii sunt împărţiţi după Sfinţii Părinţi în nouă cete, grupate în trei trepte şi fiecare ceată trebuie să împlinească o misiune precisă în cer şi pe pământ.

Prima treaptă cuprinde:

1. Ceata Serafimilor (sunt îngerii care răspândesc lumina, risipind orice întunecare ; serafimii aprind în sufletele oamenilor focul dragostei pentru Dumnezeu; principiul divin al acestei ierarhii este binele, bunăstarea şi bunătatea; serafimii aduc fericirea acolo unde este tristeţe şi durere, optimism şi frumuseţe în orice loc unde domină depresia şi lucrurile urâte.

2. Ceata Heruvimilor ( numele lor se traduce prin revărsare de înţelepciune). Aceşti îngeri au misiunea să reverse în lume înţelegerea, frumuseţea divină şi armonia; ei sunt mesagerii Înţelepciunii, ai Discernământului şi ai Cunoaşterii.

3. Ceata Tronurilor sau a Scaunelelor: aici sunt orânduiţi îngerii purtători de Dumnezeu; aceşti îngeri se numesc aşa, pentru că" Pe dânşii , ca pe nişte scaune înţelegătoare, se odihneşte Dumnezeu Gânditor, adică nu cu fiinţa, ci cu slujirea şi cu darul", spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. .

A doua treaptă cuprinde:

4. Ceata Domniilor se numeşte aşa pentru că aceşti îngeri domnesc în mod ierarhic peste ceilalţi îngeri şi trimit celor care sunt „stăpânitori" puterea de a conduce cu bună înţelegere, fără conflicte, în ţările încredinţate lor de Dumnezeu pe pământ.

5. Ceata Puterilor, adică îngerii care împlinesc voia lui Dumnezeu; ei stăpânesc planetele şi stelele, dau oamenilor puterea de a prooroci şi darul facerii de minuni; de asemenea , îngerii din Ceata Puterilor îi întăreşte pe oameni cu răbdare în necazurile ivite în cale şi-i îndeamnă să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru ajutor.

6. Ceata Stăpânirilor se numeşte aşa pentru că aceşti îngeri au deplină stăpânire asupra diavolilor, ajutându-i pe oameni să nu cadă în ispitele diavoleşti, să lupte cu patimile care le-ar pricinui chiar moartea.

A treia treaptă cuprinde:

7. Ceata Începătoriilor pentru că ei îi stăpânesc pe îngerii care sunt sub ascultarea lor, rânduindu-i să împlinească poruncile Domnului; lor le este încredinţată misiunea de a-i învăţa pe oameni să-şi cinstească conducătorii, dar îi povăţuieşte şi pe aceştia să fie omenoşi cu supuşii. Îngerii acestei cete au misiunea să păzească graniţele dintre ţări, oraşele, satele, bisericile, păstorii de suflete şi pe conducătorii popoarelor.

8.Tot din această treaptă fac parte Arhanghelii; ei vestesc tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi prorocirile cele înalte ale îngerilor primite de oameni prin intermediul lor. Tot Arhanghelii înmulţesc sfânta credinţă între oameni, luminându-le mintea cu lumina înţelegerii Sfintei Evanghelii. Sfinţii Părinţi au ales o zi anume de cinstire a tuturor îngerilor şi a Sfinţilor Arhangheli, călăuzele oamenilor pe pământ. Nu întâmplător, aceştia au ales ca dată de închinare şi de cinstire a soborului tuturor îngerilor ziua de 8 noiembrie: cifra 8 fiind simbolul vieţii veşnice, iar luna noiembrie reprezentând a noua lună de la creaţie, săvârşită în luna martie.

9.Ultima ceată, cea a Îngerilor, este cea mai apropiată de oameni; ei au grijă să-i păzească pe oameni să trăiască în armonie, să-i păzească pe cei buni să nu alunece în iadul păcatelor, să-i ridice pe cei răi să iasă la liman prin credinţă. Fiecare înger are în pază un om, rânduit la taina botezului.

În ţara noastră cultul pentru Sfinţii Arhangheli este foarte răspândit. Numeroase biserici şi numeroşi credincioşi le poartă numele, iar icoana Sfinţilor Arhangheli este întâlnită în casele multor români.

Numele de Mihail se tâlcuieşte ca fiind „puterea lui Dumnezeu" . El este un luptător aprig împotriva diavolului, este protectorul direct al călugărilor şi al armatelor creştine. De aceea voievozii purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana Sfântului Mihail. În iconografie poartă o sabie de foc; el păzeşte Legea lui Dumnezeu.

Sfântul Gavriil este arhanghelul mesajelor bune, având misiunea să vestească oamenilor tainele mari dumnezeieşti.În iconografie el poartă în mână un crin. Pentru înfăţişarea sa blândă a fost ales să vestească sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana că o vor naşte pe Maria, Maica Domnului. Tot Gavriil i-a vestit în Templu Preotului Zaharia că soţia sa, Elisabeta, îl va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan. După ce a răsturnat piatra de pe mormântul Mântuitorului, Gavriil le-a dat vestea Mironosiţelor că Iisus a înviat.

Gavriil ocroteşte mamele şi pruncii, duce la cer rugăciunile fierbinţi ale credincioşilor. El i-a spus Fecioarei Maria să fugă în Egipt cu pruncul şi tot el a chemat-o să revină în Nazaret.

Un lucru mai puţin ştiut

Sfinţii îngeri sunt un model de viaţă creştină: ei trăiesc în armonie ascultând unii de alţii, cei din ceata de jos, cu cei din ceata ierarhic superioară; ei nu se mânie şi nu se războiesc între ei. Să le urmăm exemplul, spun Sfinţii Părinţi, pentru împlinirea faptelor bune.

Îngerii, protectorii noştri

În fiecare săptămână , ziua de luni este consacrată îngerilor şi rugăciunile adresate lor de credincioşi sunt ascultate şi trimise la Serafimii, îngerii care risipesc întunecarea din gândul fiecărui credincios.

La naştere, ne este orânduit un înger păzitor şi Sfinţii părinţi ne povăţuiesc să ne rugăm acestuia în momentele de mare supărare, mulţumindu-i de fiecare dată pentru ajutorul său. Îngerului nostru păzitor să-i adresăm rugămintea să ne dăruiască sănătate, spor în munca de fiecare zi şi belşug în gospodărie.

Îngerii păzitori ne ocrotesc pe noi, oamenii, dar şi bisericile, mănăstirile, cetăţile, fiecare comunitate creştină, fiecare ţară în parte.

De aceea, Sfinţii părinţi ne învaţă să trăim în armonie cu îngerul nostru păzitor, să ne străduim să nu-l mâhnim cu vorbe sau cu fapte de necredinţă.

În Sfânta Scriptură sunt prezentate cele trei trepte în care se grupează cele nouă cete îngereşti şi rolul fiecăreia:

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt reprezentativi pentru lumea nevăzută, ce a fost creată înaintea celei văzute. Ei fac legătura dintre lumea văzută şi nevăzută, pentru că ei au participat şi participă în viaţa oamenilor ; ei sunt mesagerii lui Dumnezeu pe pământ. Tradiţia bisericească spune că la naştere fiecare copil primeşte un înger păzitor , care să-i poarte de grijă", ne spune părintele Valentin Fotescu, doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti (B-dul Nicolae Titulescu).

Datini şi obiceiuri pentru spor şi sănătate la marele praznic

Ziua Sfinţilor Arhangheli se sărbătoreşte timp de trei zile, numite în popor Capul Arhanghelului, Mijlocul şi Coada acestuia.

Acum se fac ofrande alimentare, se aprind lumânări în biserici pentru sănătatea celor vii şi pentru odihna celor adormiţi întru Domnul.

Ziua Sfinţilor Arhangheli este un hotar între toamnă şi iarnă. Tradiţia populară spune că din această zi vremea bună se depărtează încet-încet, iar după cele trei zile ale sărbătorii Arhanghelilor se apropie vremea rece.

În această zi, femeile aduc în dar naşilor câte doi colăcei, pentru că la cununie, cele două lumânări ţinute de naşi, sunt simbolul celor doi arhangheli.

În ziua praznicului se mănâncă peşte, pentru a fi sprinteni ca peştele, pentru a fi feriţi de boală şi de pagubă.

În biserică, fiecare creştin este bine să aprindă câte o lumânare; aceasta simbolizând lumina călăuzitoare pentru spor şi sănătate, dar şi drumul spre viaţa veşnică.

cub horoscop iertare png
Mașini blocate în trafic de ninsoare - vremea - meteo - ninge FOTO Shutterstock
FotoJet (3) jpg
cub isabela onoriu png
Shakira jpg
FotoJet (2) jpg
femeie frig casa jpeg
cub raluca podea png
image
image
image
image
image
image
calendar ortodox 2022 28 ianuarie Sfantul Efrem Sirul gabriel toma chituc jpg
femeie frig casa jpeg
Terminator jpg
Bryan Johnson jpg
Mașini blocate în trafic de ninsoare - vremea - meteo - ninge FOTO Shutterstock
Ivona Nenu jpg