La 27 iulie praznic creștin Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon: Istoricul Sărbătorii

image
Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon continuă să facă minuni Sursa foto: Creștinortodox

Miercuri, 27 iulie, creștinii îl sărbătoresc cu evlavie pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, fratele spiritual al Sfântului Ilie, ocrotitorul medicilor și tămăduitorul bolnavilor. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți creștini, a făcut minuni în timpul vieţii, iar şirul minunilor continuă și în zilele noastre, în lumea creștină, pentru cei care se roagă la moaştele sale.

Potrivit tradiţiei creştine, Marele Mucenic Pantelimon, fratele spiritual al Sfântului Ilie, se face mijlocitor pe lângă asprul Ilie ca acesta să fie mai îngăduitor cu credincioşii care cad în păcatele lumeşti.

Sfântul Pantelimon s-a născut în anul 275 (d. Hristos) în cetatea Nicomidia din Asia Mică ( localitatea Ismit din Turcia de astăzi), într-o familie înstărită. În timp ce tatăl său, Eustorgius, senator în Imperiul Roman, era păgân, mama sa, Evula,  era creştină, îl slăvea în taină pe Hristos  și îi  vorbea fiului ei despre tainele credinţei în nemurire.

La dorința tatălui, pruncul a primit la naștere un nume păgân

La naştere, Pantelimon a primit numele păgân Pantoleon, un nume care, în traducere înseamnă "cel puternic în toate ca un leu". În același timp, sub influenţa mamei, în copilărie Pantoleon a fost atras de învăţătura creştină. După moartea prematură a mamei sale, Pantoleon a fost atras de filozofie, iar tatăl său l-a îndrumat să urmeze şcolile de renume ale timpului şi fiul acestuia a terminat cu succes Şcoala de Medicină din Nicomidia. Pentru  perioada de ucenicie, Pantoleon a fost încredinţat unui medic renumit în acea epocă - Eufrosin. Sub îndrumarea acestuia, Pantoleon şi-a însuşit cele mai solide cunoştinţe în medicină şi a devenit un medic foarte apreciat de bolnavi.  Deoarece era singurul medic care-și trata gratis pacienții,  în epocă Pantoleon  s-a bucurat de renumele de „doctor fără de arginţi”. Pentru competenţa sa profesională se vorbea în tot ţinutul, și de aceea, împăratul Maximilian (unul cei patru tetrarhi care conduceau Imperiul Roman în acea perioadă) intenţiona să-l cheme la palat în calitate de medic personal.  

Preotul creștin Ermolae îl aprecia foarte mult

În drumurile sale, Pantoleon trecea, deseori, pe lângă locuința preotului creștin Ermolae, care-l aprecia  foarte mult. Într-o zi, preotul l-a invitat să discute despre importanța profesiei de medic și i-a arătat că doar Hristos este singurul doctor care poate să vindece trupurile și sufletele, prin sau mai presus de oameni. ” Mai mult, zeii pe care Maximian îi venerează nu sunt nimic mai mult decât manifestări invocate din fabule mincinoase pe care oamenii le cred. Adevăratul Dumnezeu este unul: Iisus Hristos. Dacă tu vei crede în El cu toată inima ta, El va vindeca orice boală fără aplicarea nici unei plante medicinale. Prin harul Lui, El curăţă leproşii, îi mântuieşte pe cei posedaţi de demoni, opreşte hemoragiile şi vindecă şi alte boli implacabile şi incurabile. Într-adevăr, ar fi mai uşor să numeri nisipul din mări şi stelele de pe cer decât să măsori minunile lui Hristos. Chiar şi acum, în orice oră şi orice loc, El stă lângă slujitorii Lui şi îi ajută, săvârşind minuni mai mari decât atunci când era pe pământ. Căci Hristos a spus pentru cine a vrut să-l audă că acela care crede în El va face lucrări mari și minunate. El a promis acestea şi alte daruri copiilor Lui care Îl iubesc”. 

Medicul a vrut să testeze  învățătura preotului și a săvârșit o minune

După ce s-a despărțit de preotul Ermolae, într-o zi Pantoleon a întîlnit în drumul său un copil mort, care fusese muşcat de o năpârcă. În acea clipă, medicul Pantoleon a vrut să  pună în practică învățătura preotului și , de aceea, el l-a chemat în ajutor pe Hristos. Atunci a văzut că preotul a avut dreptate: copilul a înviat, iar năpârca a murit.

După această minune, medicul a primit taina botezului

După această întâmplare, Pantoleon a dorit să se boteze și nașul lui de botez a fost preotul Ermolae. Acesta i-a ales numele de  Pantelimon, care se traduce: "cel cu totul milostiv"). În viața de fiecare zi, după ce a fost botezat, prin harul său, Pantelimon a vindecat multe boli incurabile și a făcut multe minuni, prin tratamentele recomandate  bolnavilor, despre care s-a dus vestea în tot ținutul.

Medicul Pantelimon a vindecat un orb din naștere

Evanghelia spune că medical Pantelimon a reuşit să vindece un orb din naştere și vestea despre această minune s-a răspândit cu repeziciune, ajungând şi la urechile împăratului Maximilian. Acesta l-a chemat pe cel căruia Pantelimon îi redase vederea şi l-a întrebat  prin ce mijloace doctorul a reuşit această minune. În faţa împăratului, omul a răspuns fără ezitare: Pantelimon l-a vindecat chemând numele lui Hristos.

Medicul Pantelimon l-a convins pe tatăl său să se boteze

Pantelimon şi-a convins tatăl să se boteze şi să îmbrăţişeze credinţa creştină. La scurt timp după moartea tatălui său, el şi-a împărţit averea săracilor, eliberându-i pe toţi sclavii de pe domeniile familiei sale.

Conducerea romană a cerut creștinilor să se închine zeilor

În acea vreme,  în anul 303, împăratul Diocleţian şi ceilalţi trei tetrarhi (Maximilian, Galerius şi Constantin Chlorus) au emis o serie de edicte prin care erau revocate drepturile legale ale creştinilor şi le cereau acestora să respecte practicile religioase tradiţionale din Roma antică, în special să se închine la statuile zeilor din temple şi să aducă jertfe acestora. În această împrejurare, împăratul Maximilian, închinător la idoli, a poruncit ca Pantelimon să fie adus în faţa lui şi i-a cerut să se lepede de credinţa sa.

Împăratul l-a somat pe Pantelimon să se inchine idolilor

Împăratul Maximilian i-a reproşat doctorului Pantelimon că i-a trădat încrederea pe care i-o acordase şi l-a acuzat că îl insultă pe Asclepios (zeul medicilor şi al tămăduirii la grecii antici şi la romani), dar şi pe ceilalţi zei, prin credinţa sa în Hristos, "un om mort prin crucificare", așa cum l-a numit  împăratul. După mai multe discuții în contradictoriu, împăratul Maximilian l-a somat  pe Pantelimon să se lepede de credinţa în Hristos. Pantelimon a refuzat, iar împăratul a insistat  ca medical să respecte porunca lui. De fiecare dată, Sfântul Pantelimon a refuzat să se închine idolilor, mărturisind  din nou, cu multă tărie, că nu renunţă la credinaţa în Iisus Hristos.

Spre uimirea preoților păgâni, Pantelimon a vindecat un paralitic

În cetate se discuta despre vindecarea unui paralitic. De bolnav s-au ocupat preoții păgăni care au rostit numeroase incantații, dar eforturile lor n-au avut nici un rezultat. Pantelimon însă l-a luat pe paralitic de mână  și a invocate numele lui Hristos. La scurt timp, paraliticul a început să meargă. Văzând minunea, păgânii împreună cu preoţii lor i-au cerut  împăratului Maximilian să-l ucidă pe doctor, un rival periculos.

Împăratul a aplicat torturile acelor timpuri

Influențat de cei care se închinau idolilor, Împăraratul l-a supus pe medic celor mai cumplite torturi ce se practicau în acele vremuri (bătăi cumplite şi schingiuiri). În mod surprinzător,  credinciosul doctor a rămas nevătămat.

În final, împăratul a cerut decapitarea doctorului Pantelimon

Împăratul Maximilian a fost şocat de refuzul ferm al doctorului creştin care se  închina zeilor păgâni, dar şi de puterea credinţei lui Pantelimon. În final, răzbunarea împăratului a fost cumplită: el le-a cerut soldaţilor să-l decapiteze pe Pantelimon.

La decapitarea doctorului creştin s-a împlinit o minune

După multe ezitări, soldații au împlinit porunca împăratului. Doctorul şi-a întins grumazul și, când i-a căzut capul,  a curs lapte din gâtul lui, trupul său a devenit alb ca zapada. Totodată, măslinul uscat, de care fusese legat trupul doctorului creştin, a înverzit din nou şi a rodit cu fructe din belșug. Soldaţii au primit ordin să ardă trupul Sfântului, dar aceștia l-au încredinţat credincioşilor în mare taină pentru a fi îngropat.  Capul Sfântului este venerat în Mănăstirea  Rusikon    

Capul Sfântului Pantelimon este păstrat şi venerat la Mănăstirea Sfântul Pantelimon ("Rusikon") de la Muntele Athos, iar o icoană  a Sfântului Pantelimon, care datează din secolul al XIII-lea, este adăpostită la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din  Muntele Sinai.

Ce știm despre pelerinajul moaştelor Sfântului Pantelimon

Părticele din moaştele Sfântului Pantelimon se păstrează şi în ţara noastră. Acestea au fost aduse din Orientul Apropiat de preotul Dimitrie Popescu şi au fost donate, în anul 1931, Catedralei Episcopale din Constanţa. Sfintele moaște  au fost aşezate într-o raclă de argint, sub un baldachin, lângă Sfântul Altar.În anul 1950, sediul episcopal a fost mutat la Galaţi, iar Preasfinţitul Chesarie Păunescu, Episcopul Dunării de Jos din acea vreme, a dus moaştele Sfântului Pantelimon la Galaţi, unde au rămas până în anul 1993. La acea dată, s-a reînfiinţat Arhiepiscopia Tomisului şi Înalt Prea Sfinţitul Lucian Florea a readus sfintele moaşte la Constanţa, în Catedrala Arhiepiscopală "Sfinții Apostoli Petru şi Pavel".

Sfânta Scriptură menționează că ”Sfântul Pantelimon este un izvor nesecat de leacuri, vindecând boli şi mântuind de diverse suferinţe. Astfel, marele martir şi vindecător este invocat în Taina Sfântului Maslu, la sfinţirea apei şi în rugăciunile pentru cei bolnavi”.

Biserici care adăpostesc părticele din moaştele Sfântului

În Bucureşti, bisericile care se bucură de darul de a adăposti   prezenţa unei părticele din Moaştele Sfântului Pantelimon, unde  credincioşii vin să-i ceară ajutor Sfântului, sunt următoarele:

Biserica Sfântul Stelian Lucaci (str. Logofat Udrişte, nr.3, sectorul III); Biserica Sfântul Dumitru Poştă (str. Poştei nr.2, sector I -în spatele Muzeului de Istorie a României), Mănăstirea Plumbuita (str. Plumbuita, nr. 58, sectorul II), Biserica Adormirea Maicii Domnului - Precupeţii Noi, Biserica Sfântul Antonie cel Mare ((Aleea Valea Boteni- str. Romancierilor), Biserica Stavropoleos, str. Stavropoleos, nr 4, sector III, Biserica Sfântul Alexie (Calea Serban Voda, nr. 123), Biserica Sfântul Pantelimon (str. Iancu Capitan, nr. 24).

“Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a împletit credinţa cu ştiinţa , dând rezultate benefice şi folositoare pentru toţi cei care-l căutau. Sfântul a avut puteri miraculoase ca şi Sfântul Ilie , fiind considerat de tradiţia bisericească ca frate mai mic al acestuia. Este bine ca şi noi să urmăm sfatul Sfântului Pantelimon de a avea credinţă ca şi el în toate darurile pe care le primim de la Dumnezeu, spre a le fructifica în folosul tuturor oamenilor, spre a noastră mântuire” ne spune părintele Valentin Fotescu, Doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Nouă Vineri din Bucureşti. 

borcea piscina JPG
IMG 0810 jpg
1 meghan kate jpg jpeg
gianina corondan tb1000 jpg
ioana ginghina cu fiica jpg
giulia anghelescu2 png
bravo ai stil foto facebook 40288700 (1) webp
andra maruta copii png
image
adevarul.ro
image
adevarul.ro
image
image
image
image
ciftci mirese JPG
1 machiaj de zi jpg jpeg
zaț de cafea frumusețe pixabay
aspirină frumusețe pixabay
VISUAL DR  mITCAN sECRETELE FRUMUSETII png
L34KQmdE7yRna3G9wAPOCi4vpa3PuQK0uBEHz9ZQwHXfCVDAL LCZXbDTXdDPt6xt1WcVA iE 9gLi94m SJC PfksEMFD3vAb6Rr aS4hnxkdfV OkVUHlWveYwUnWhjbDKIdVisnRN8 uWCQ