Ai datorii la stat? Poţi plăti în rate!

simeon stalpnicul png

Impozitul la casă, la maşină, pe terenuri, taxa de parcare, amenzi şi alte contribuţii pe care le datorezi statului pot fi achitate eşalonat, dacă ai rămas restanţier. Însă de această facilitate beneficiezi doar dacă îndeplineşti anumite condiţii şi urmezi mai mulţi paşi. Specialiştii avocatnet.ro îţi spun tot ce trebuie să ştii.

În momentul în care înregistrează restanţe la bugetul de stat, de tipul taxelor, impozitelor, ori amenzilor, contribuabilii pot accesa o plată eşalonată a obligaţiilor fiscale. Concret, atunci când se află într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar, aceştia pot obţine din partea Fiscului o eşalonare a obligaţiilor fiscale restante, dar numai în anumite condiţii:

 • Să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • Să se afle în dificultate financiară temporară, dar să poată achita datoriile pe întreaga perioadă de timp eşalonată;
 • Să aibă constituită o garanţie;
 • Să nu se afle în insolvenţă;
 • Să nu se afle în dizolvare;
 • Să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa sau răspunderea solidară.  

Ce paşi trebuie să urmeziContribuabilul restant mai are de îndeplinit câţiva paşi astfel încât să beneficieze de eşalonarea datoriilor. În primul rând, el trebuie să depună o cerere de plată în tranşe la registratura organului fiscal competent sau prin poştă cu confirmare de primire, cerere care trebuie să cuprindă următoarele:

 • Datele sale de identificare;
 • Perioada pentru care se exprimă eşalonarea la plată şi/sau amânare la plată, după caz, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul statului;
 • Justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;
 • Menţiuni referitoare la bunurile în proprietate, în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garanţiilor la nivelul prevăzut de lege;
 • Data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

Odată completată şi depusă cererea, aceasta va fi soluţionată de organul competent în cel mult 60 de zile de la data înregistrării sau, în cazul debitorilor cu risc fiscalmic, în 15 zile. Apoi, Fiscul va elibera un certificat de atestare fiscală care va cuprinde obligaţiile fiscale restante existente în sold la data eliberării acestuia. În maximum 15 zile de la eliberarea acestui certificat de atestare fiscală, Fiscul întocmeşte un acord de principiu. Prin acest acord de principiu, Fiscul stabileşte perioada de eşalonare, data până la care este valabilă garanţia, precum şi cuantumul acesteia. La final, autoritatea fiscală întocmeşte decizia de eşalonare la plată la care se anexează un grafic de rambursare. Prima rată are termenul de plată în data de 15 ale lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare a obligaţiilor fiscale. Bineînţeles, există şi varianta la fiscul să-ţi respingă cererea ca urmare a nerespectării condiţiilor de acordare a eşalonării la plată.Eşalonarea la plată poate fi acordată pentru o perioadă de cel mult cinci ani, iar contribuabilii încadraţi în categoria celor cu risc fiscal mic pot beneficia de o astfel de facilitate pentru maximum 12 luni.

Avantajele achitării datoriilor în tranşe

Suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eşalonării;

 • Amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată în vederea anulării;
 • Necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întârziere pe perioada eşalonării la plată, cu excepţia situaţiei privind achitarea cu întârziere;
 • Posibilitatea participării la licitaţiile publice ca urmare a faptului că obligaţiile fiscale eşalonate la plată nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.
cub toma caragiu png
Nella Pignatelli webp
FotoJet jpg
mihai bendeac jpg
Cutremur la granita Turciei cu Siria 6 februarie 2023 Foto Epa Efe
Cutremur la granița Turciei cu Siria 6 februarie 2023 Foto AFP
horoscop bani jpg
Nuanţele metalice de ruj jpeg
image
image
image
image
image
image
gheorghe marmureanu si mircea raulian jpeg
Cutremur la granita Turciei cu Siria 6 februarie 2023 Foto Epa Efe
FotoJet jpg
Nella Pignatelli webp
cub toma caragiu png
calendar ortodox 2021 6 februarie sfintii cuviosi varsanufie cel mare si ioan profetul doxologia jpeg