Calendar ortodox 2022, 22 aprilie. Sărbătoarea zilei. Vinerea mare – moartea și îngroparea Domnului; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul

Vinerea mare – moartea și îngroparea Domnului este prăznuită în anul 2022 la data de 22 aprilie în Calendarul ortodox. Vinerea mare – moartea și îngroparea Domnului este prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 22 aprilie. Denia Prohodului Domnului.

calendar ortodox 2021 30 aprilie vinerea mare rastignirea domnului jpeg

Calendar ortodox 2022, 22 aprilie. Sărbătoarea zilei. Vinerea mare – moartea și îngroparea Domnului

În Vinerea Mare retrăim sfintele și înfricoșătoarele dar mântuitoarele patimi ale Fiului lui Dumnezeu. În Palestina acelor vremuri răstignirea ca pedeapsă era aplicată doar evreilor care se răsculau împotriva autorității romane. Condamnatul era dezbrăcat, biciuit, și supus oprobiului public în timp ce ducea brațul orizontal al crucii în spate, de la locul sentinței – de obicei palatul guvernatorului – până la locul execuției – Dealul Golgotei sau al Căpățânii. De aceea nici Domnul nostru Iisus Hristos nu este cruțat și îndură scuipările, loviturile peste față, insultele, batjocorile, buretele de îmbibat în oțet cu fiere iar la urmă piroanele, crucea și moartea. Pentru ca aceasta să se împlinească împăratul Tiberius, după ce a ajuns împărat, a instituit o crimă care nu existase până atunci - trădare la adresa împăratului - adică orice critică sau jignire adusă împăratului era pasibilă de condamnarea la crucificare. 

Acesta este și vina care-i este adusă Mântuitorului de Pilat din Pont pentru a-l putea condamna la cererea Sinedriului. De aceea i se și pune coroană de spini și mantia de profiră amândouă simbolizând puterea regală, iar pe cruce, deasupra capului, acolo unde erau scrise motivele condamnării, va sta scris: Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor.

În Vinerea Mare, după ce Domnul a fost vândut de ucenicul și prietenul lui, Iuda, pentru 30 de arginți, Iisus a fost dus întâi la Ana care era Arhiereu iar acesta l-a trimis la Caiafa. Caiafa l-a trimis la Pilat iar acesta nu i-a găsit nici o vină așa că a vrut să-l trimită înapoi dar evreii au insistat căci ei nu aveau dreptul să-l crucifice dar asta își doreau. Pilat i-a răstălmăcit vorbele și i-a găsit vina de a se fi intitulat regele iudeilor pentru a-l putea învinui de trădare, dar s-a spălat pe mâini pentru a scăpa de păcatul acesta și a-l arunca asupra Sinedriului. Spălatul pe mâini nu a fost întâmplător, la evrei era un ritual care se practica de fiecare dată când veneai în contact cu cele sfinte, și prin acest gest te curățai de păcate. Tot avutul condamnaților revenea călăilor, dar singurul avut al lui Hristos era cămașa, țesută dintr-o bucată de Maica Domnului, și pentru că nu puteau să o împartă călăii au fost nevoiți să dea cu zarul, pentru ca profeția să se împlinească.

Condamnații stăteau pe cruce până mureau sufocați, iar deseori i se zdrobeau oasele picioarelor pentru ca să nu se mai sprijine pe ele iar moartea să survină mai repede. Tot pentru ca profeția să se împlinească Iisus și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu înainte ca oasele să-i fie zdrobite. Când a fost înțepat cu sulița avea plămânii deja plini cu apă în urma emboliei și era mort. Iosif din Arimateea a cerut de la Pilat trupul străinului de pe cruce și împreună cu Nicodim l-au învelit în giulgiu și l-au uns cu ulei de smirnă și aloe după așa cum o cerea tradiția, apoi l-au pus în mormântul pe care Iosif îl pregătise pentru sine, mormânt nou în care nu mai fusese așezat nimeni înainte.

Rugăciunea zilei de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog, însă, Bunătății Tale celei nespuse, să mă învrednicești cu Darul Tău, Doamne, ca și eu să pot răbda patimi pentru credința, speranța și iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie și cu mare căință, și să urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simțit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi și femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simțirile cele sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la Răstignirea Ta, și mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit, și ți s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia și-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, și cu bună întoarcere și căință mă așează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce-mi ești. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, și pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat și pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat ușile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis ușa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa, numai spre folosul nostru ne pedepsește în această viață. De aceea, rogu-mă ție, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulțești împreună și răbdarea, puterea și mulțumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneț; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata și Dumnezeiasca Ta putere și cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin și o măresc, acum, și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Calendar ortodox 2022, 22 aprilie. Sfinții zilei. Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul

calendar ortodox 2021 22 aprilie sf teodor sicheotul png
Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul (foto: doxologia.ro)

Încă de la zămislirea Sfîntului, mama, sa, Maria, a avut un vis cu o stea care s-a pogorât spre pântecele ei iar un părinte sihastru a văzut înainte măreția la care era chemat de Dumnezeu. Când l-a născut l-a numit Teodor, adică Darul lui Dumnezeu. La 8 ani, a mers la școală și a dovedit înțelepciune  și o maturitate care depășea cu mult vârsta lui. El a crescut fugind de mâncare, postea și de multe ori toată mâncarea se împărtășea seara și apoi mergea acasă unde mânca o bucățică de pâine și bea un pic de apă. Când a împlinit 10 ani o molimă a lovit ținutul și nici pe Teodor nu l-a ocolit. Mama lui l-a dus ca și mort la a biserica Sfântului Ioan Botezătorul unde de pe crucea aflată pe biserică au căzut două picături de rouă pe trupul copilului care îndată s-a sculat sănătos. Apoi, noaptea venea la el Sfântul Gheorghe și-l trezea și împreună mergeau la Biserică unde se rugau toată noaptea. La 12 ani a adormit în biserică și a văzut un împărat mare înconjurat de oșteni și plin de slavă care i-a spus “Nevoiește-te, Teodore, ca să primești plata cea desăvârșită în împărăția cerului; iar Eu și pe pământ te voi face cinstit și te voi preamări înaintea oamenilor!”. De atunci mai cuprins de râvnă a fost și în postul Sfintelor Paști, în prima săptămână și în ce din mijloc tăcea și cu nimeni nu vorbea adâncind toată mintea la Dumnezeu. La 14 ani s-a retras și și-a săpat peșteră în munte, lângă biserica Sfântului Gheorghe unde mânca numai câte o prescură, seara, iar ce-i trimitea maica lui lăsa pe o piatră spre îndestularea călătorilor și animalelor. Apoi luând ca model pe Sfântul Ioan Botezătorul și pe Sfântul Ilie Proorocul, s-a închis în peșteră iar ușa a zidit-o și se hrănea cu o bucată de pâine și apă pe care le primea printr-o găurică. A trăit doi ani în pământ iar când l-au scos de acolo era mai mult mort decât viu dar i-ar sa tămăduit în biserica Sfântului Gheorghe. Faima lui a ajuns la urechile  lui Teodosie, episcopul Anastasiopoliei, care s-a hotărât să-l facă diacon și apoi l-a hirotonit preot înainte de vreme pentru vrednicia lui. De aici multe minuni a făcut Dumnezeu în preajma lui și de multe ori a ascultat rugăciunile aduse de cuviosul Teodor. Iar când încărcat de ani a venit vremea penru a merge la Domnul, însuși Sfântul Gheorghe a venit să-l conducă și împreună au plecat călare.

Troparul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

Glasul al 2-lea 

Cunoscut fiind din scutece sfințit și arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile și mulțimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfințenie, Părinte Ierarhe Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi.

Condacul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

Glasul 3 

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Ca pe unul ce prin faptele cele bune te-ai suit ca într-un car de foc, purtătorule de Dumnezeu, ai alergat către Locașurile cele Cerești și ca un înger viețuind, împreună cu oamenii, ca un om, dănțuiești împreună cu îngerii. Pentru aceasta te-ai și arătat vas Dumnezeiesc al minunilor, Preacuvioase Părinte Teodor.

La 22 aprilie în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

  • Sfântul Cuvios Anania din Creta;  
  • Cuviosul Vitalie Monahul; 
  • Sfântul Apostol Natanael.
Angelina Jolie (2) jpg
Alina Sorescu (9) jpg
gina pistol playboy 3 webp
Ana Maria Margean 2 jpg
ema uta bun png
anca dinicu (2) jpg
lama margherita clejani fulgy jpg
alec baldwin jpeg
image
image
image
image
image
image
FotoJet (2) jpg
netflix tableta 412 jpg
foto 1   caine surfjpg jpg
6 front masini electrice poza mare jpg
dirty dancing jpg jpeg
Palarie 8 jpg