Calendar ortodox 2023, 21 noiembrie. sărbătoarea zilei: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Intrarea în biserică a Maicii Domnului este prăznuită la data de 21 noiembrie în Calendarul ortodox. Intrarea în biserică a Maicii Domnului este sărbătoarea zilei, cinstită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 21 noiembrie. Dezlegare la pește.

Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Icoană de George Kordis
Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Icoană de George Kordis

Calendar ortodox 2023, 21 noiembrie. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Dreptul Ioachim, tatăl Mariei era de neam împărătesc iar soția lui, Ana era de neam arhieresc și nu aveau copii. S-au rugat la Dumnezeu și împreună i-au promis că dacă le va dărui un copil la rândul lor îl vor închina lui, iar Dumnezeu le-a împlinit ruga. 

La trei ani de la nașterea Mariei,  au împlinit cu fapta ceea ce promiseseră cu cuvântul dăruind-o pe cea născută lui Dumnezeu. Ei au chemat toate neamurile, au făcut alai mare cu multe făclii și au îmbrăcat-o împărătește pe Fecioară. Văzând alaiul format din rude, cunoscuți și vecini ținând făclii în mâini împrejurul Fecioarei Maria, s-a adunat tot Ierusalimul la petrecere dar și puterile cerești au fost martore, îngerii împreună cu oamenii s-au veselit și s-au bucurat  la vederea vasului ales, chivot însuflețit ce avea să poarte în sine pe Hristos. 

Arhiereul Zaharia, îndemnat de Duhul sfânt, a făcut atunci un gest pe care nimeni nu îndrăznise să-l mai facă ce a uimit pe multă lume, a dus-o pe copilă în Sfânta Sfintelor, după a doua catapeteasmă, unde era chivotul legii, ferecat cu aur și heruvimii slavei care străjuiau altarul, acolo unde numai arhiereul avea voie să intre, și nu mereu, ci numai o singură dată pe an. 

Acolo i-a dat Zaharia loc de rugăciune, și acolo și-a petrecut Fecioara Maria copilăria, hrănită fiind de îngeri căci ea dăruia toată mâncarea primită săracilor de lângă templu și acolo Duhul Sfânt, cu bunăvoința lui Dumnezeu Tatăl, o pregătea pentru ca în ea să se sălășuiască Dumnezeu Cuvântul. 

Tropar la sarbatoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului 

Glasul al 4-lea

Astăzi înainte însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului.

Condac la sarbatoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului 

Glasul al 4-lea 

Cel ce Te-ai înălțat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pre binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. 

Preacurat Templu al Mântuitorului, Cămara cea de mult preț și Fecioara, Sfințită Vistieria Slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în Casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu. Aceasta este Cortul cel Ceresc.

image
image
image
image
image
image
slabit post jpg
bani pensie jpg
calendar ortodox 2021 5 decembrie sfantul cuvios sava cel sfintit jpeg
space 5933930 1280 jpg
cigarette 110849 1280 jpg
lidia fecioru png
alune jpg
automobile 239581 1280 jpg