Calendar ortodox 2023, 30 martie. Sfinții zilei. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Sfântul Cuvios Ioan Scărarul este prăznuit la data de 30 martie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul este între sfinții zile sărbătoriți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 30 martie. 

Sfântul Cuvios Ioan Scărarul și "Scara virtuților" de la Mănăstirea Comana
Sfântul Cuvios Ioan Scărarul și "Scara virtuților" de la Mănăstirea Comana

Calendar ortodox 2023, 30 martie. Sfinții zilei. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Nu se știe cu precizie de unde este sau cărui neam a aparținut Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, ci se știe doar că avea numai 16 ani când cuprins de înțelepciunea Dumnezeiască, a ales calea pustniciei în muntele Sinai.

Viața lui care murise lumii și-a rânduit-o ca cel mai mic dintre frații monahi, nu făcea nimic după voia lui și nu îndrăznea să rostească nici un cuvânt ca și cum ar fi fost fără cuvântare și fără voință. Starețul și învățătorul cuviosului Ioan, părintele Stratighiea profețit în ziua în care l-a tuns la monahism, că “are să fie ca o mare stea în toată lumea” și toți bătrânii și înțelepții îl recunoșteau ca cel mai mare dintre ei măcar că avea numai 20 de ani. S-a retras la mănăstirea Tola unde a petrecut 40 de ani fără încetare, învăpăiat de dragostea către Dumnezeu, mânca puțin, de parcă numai gusta, tot ce avea dăruia altora nepăstrând nimic pentru sine, făcea mereu voia altora nefăcând nimic pentru sine.

Nu grăia mai nimic pentru a nu grăi în deșert. Era chip al faptelor bune și doctor al rănilor dinăuntru căci se ruga permanent pentru toți cei care-i cereau ajutorul. După 40 de ani de monahie a fost ales egumen al Muntelui Sinai și multe minuni a făcut Dumnezeu prin el. Odată au avut 600 de oaspeți și toți l-au văzut chiar pe Moise dând ajutor la masă, dar nu au înțeles aste decât după ce acesta a dispărut. Localnicii veneau la cuviosul Ioan chiar și când era secetă pentru că rugăciunile lui era bine primite de Dumnezeu și seceta înceta și pământul se adăpa.

Precum Moise a coborât din muntele Sinai, la fel și cuviosul Ioan ne-a lăsat nouă scara Dumenzeiescului urcuș ale cărei lespezi trebuie să le urcăm pentru părăsirea păcatului și dobândirea virtuților.

Treptele Scării virtuților sau Scării Raiului arătată nouă de Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

 1. Despre lepădarea de lume
 2. Despre neîmpătimire, adică neîntristare
 3. Despre înstrăinare
 4. Despre ascultare
 5. Despre pocăință
 6. Despre amintirea de moarte
 7. Despre bucuria plânsului
 8. Despre nemâniere și blândețe
 9. Despre ținerea de minte a răului
 10. 10.Despre grăirea de rău
 11. 11.Despre limbuție și tăcere
 12. 12.Despre minciună
 13. 13.Despre trândăvie
 14. 14.Despre preaiubitul și vicleanul stăpân care este stomacul
 15. 15.Despre puritate și înfrânare
 16. 16.Despre iubirea de arginți
 17. 17.Despre sărăcia alergătoare către cer
 18. 18.Despre nesimțire (scil. indolență, insensibilitate)
 19. 19.Despre somn și rugăciune și despre cântarea de psalmi în comun
 20. 20.Despre privegherea trupească și duhovnicească
 21. 21.Despre nebărbăteasca temere
 22. 22.Despre slava deșartă
 23. 23.Despre mândrie și blasfemie
 24. 24.Despre blândețe, simplitate, nerăutate și viclenie
 25. 25.Despre minunata smerenie
 26. 26.Despre deosebirea gândurilor (discernământul). Recapitularea pe scurt a celor XXVI cuvinte anterioare.
 27. 27.Despre isihia (liniștea) trupului și sufletului
 28. 28.Despre sfânta și fericita rugăciune
 29. 29.Despre liberarea de patimi (apathia), despre desăvârșire și despre învierea sufletului
 30. 30.Despre legătura celor trei virtuți, adică credința, nădejdea și dragostea.

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

 Glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

Glasul al 4-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Ca pe un Luceafăr ce își îndreaptă lumina fără de greșeală până la marginile lumii, te-a pus pe tine Domnul, spre pildă de înfrânare, Îndreptătorule Ioan, părintele nostru.

La 30 martie în calendarul ortodox 2023 mai sunt pomeniți

 • Sfânta Euvula, mama Sfantului Pantelimon;
 • Sfântul Proroc Ioad;
 • Sfântul Cuvios Ioan;
 • Sfântul Ioan, patriarhul Ierusalimului;
 • Sfântul Mucenic Zaharia cel Nou.
image
image
image
image
image
image
Protest sindicate educatie greva profesori 30 mai 2023 FOTO Inquam photos Octav Ganea
Picnic regele Charles Valea Zalanului 3 iunie 2023 (6) jpg
Imagine WhatsApp 2023 06 03 la 17 52 36 jpg
concediul de odihnă
laboratory 2815641 1280 jpg
mancare jfif