Calendar ortodox 2023, 4 ianuarie. Sfinții zilei. Soborul celor 70 de apostoli

Cei 70 de apostoli sunt prăznuiți la data de 4 ianuarie în Calendarul ortodox. Cei 70 de apostoli sunt între sfinții cinstiți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 4 ianuarie. 

Soborul Sfinților 70 de Apostoli Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia)
Soborul Sfinților 70 de Apostoli Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia)

Calendar ortodox 2023, 4 ianuarie. Soborul celor 70 de apotoli

Cei 70 de apostoli au fost aleși De Mântitorul Iisus după ce i-a ales pe cei 12. Dar numele tuturor nu este cunoscut pentru că nu toți și-au îndeplinit misiunea. Chiar și din cei 12 a căzut unul care a fost înlocuit cu Matia. Sunt cunoscute numele unora care au căzut din credință precum Nicolae, nemernicul din Antiohia, Figel, Hemogen și Dimas despre care pomenește sfântul Apostol Pavel iar numele altora sunt trecute sub tăcere.

Cei care merită să fie pomeniți sunt:

 • Sfântul Iacob, fratele Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului bătut cu pietre și lovit cu un lemn în cap.
 • Sfântul Marcu Evanghelistul, fost ucenic al sfântului Petru, uns episcop al Alexandriei, a fost legat cu o funie și l-au tâtât omorândul cu pietre.
 • Sfântul Luca Evanghelistul care a scris și Faptele Apostolilor și care a primit coroana muceniciei în Teba Beoției.
 • Sfântul Cleopa, fratele mai mic al Sfântului Iosif, logodnicul Preacuratei Fecioare, care împreună cu Sfântul Luca l-a văzut pe Hristos înviat pe drumul spre Emaus.
 • Sfântul Simeon, ruda Domnului, a fost al doilea episcop în Ierusalim și a fost răstignit.
 • Sfântul Barnaba, care înainte se numea Iosie, tovarăș de drum cu Sf Apostol Pavel, a fost ucis de evrei și de elini cu pietre și îngropat cu evanghelia lui Matei.
 • Sfântul Iosie sau Iosif, numit Varsava și Iust, a fost cel pentru care s-a tras sorții împreună cu Matia pentru a completa numărul celor 12. A fost Eleuteropolis și a sfârșit mucenicește.
 • Sfântu Tadeu, care a fost ucenic al Lui Ioan Botezătorul, a botezat pe Avgar împăratul Edesei și l-a vindecat de lepră.
 • Sfântul Anania care a botezat pe Sfântul Pavel, Apostolul.
 • Sfântul Filip, unul din cei șapte diaconi, care a botezat pe Simion vrăjitorul din Samaria și pe famenul din Candichia. A fost episcop în Tralia Asiei.
 • Sfântul Prohor, unul din cei șapte diaconi, tovarăș al sfântului Ioan Teologul, fost episcop al Bitiniei, a sfârșit mucenicește în Antiohia.
 • Sfântul Nicanor, unul din cei șapte diaconi a fost ucis în aceeași zi cu Sfântul Arhidiacon ștefan împreună cu alți 2000 care credeau în Hristos.
 • Sfântul Timon, unul din cei șapte diaconi, fost episcop în cetatea Bostrica din Arabia, care a ieșit nevătămat din cuptorul încis.
 • Sfântul Parmena, unul din cei șapte diaconi, a sfârșit mucenicește în timp ce propovăduia Evanghelia.
 • Sfântul Timotei, tovarăș al Sfântului Pavel, a trimis două epistole, a fost episcop în Efes și a sfârșit mucenicește.
 • Sfântul Tit și el tovarăș al Sfântului Apostol Pavel, care a trimis o epistolă, a fost episcop al Gortinei, în Creta.
 • Sfântul episcop Filimon, destinatar al unei epistole a lui Pavel, episcop în Gaza.
 • Sfântul Onisim despre care Sfâtul Pavel îi scrie lui Filimon.
 • Sfântul Eprafas, pomenit de Pavel către Filimon, episcop în Colose, în Biserica Laodiceii și în Ierapole.
 • Sfântul Arhip și el pomenit de Sf Pavel, a fost episcop în Colose după Sfântul Eprafas.
 • Sfântul Sila, tovarăș al Sfântului Pavel, a fost episcop în corint, a fost mare făcător de minuni.
 • Sfântul Silvan, pomenit de Sf Petru în scrisoarea sa sobornicească. A fost episcop în Tesalonic.
 • Sfântul Crescent, a fost episcop în Galatia, a propovăduit în Galia și a murit mucenicește în vremea împăratului Traian.
 • Sfântul Crisp, pomenit în Faptele Apostolilor, a fost episcop în insula Eghina.
 • Sfântul Epenet, pomenit de Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost episcop în Cartagina.
 • Sfântul Andronic, și el pomenit de Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost episcop în Panonia.
 • Sfântul Stahie, și el pomenit de Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost pus episcop de Sfântul Andrei în Arghiropolis din Bizanț.
 • Sfântul Amplie a fost episcop  în Diospol și în cetatea Odesso și a fost ucis de elini.
 • Sfântul Urban a fost episcop în Macedonia și s-a sfârșit mucenicește.
 • Sfântul Narcis a fost episcop în Atena.
 • Sfântul Apelie a fost episcop în Heracleea.
 • Sfântul Aristobul a fost episcop în Bretania.
 • Sfântul Irodion a fost episcop în Patras.
 • Sfântul Agab, pomenit în Faptele Apostolilor, avea darul prorociei.
 • Sfântul Ruf a fost episcop în Teba din Elada.
 • Sfântul Asincrit a fost episcop în Ircania, din Asia.
 • Sfântul Flegon a fost episcop în Maraton, în cetatea Traciei.
 • Sfântul Hermes a fost episcop în Filipopoli.
 • Sfântul Patrova  a fost episcop în Neapole și în Puteoli – Italia.
 • Sfântul Hermas a fost episcop în Dalmația.
 • Sfântul Linos a fost episcop în Roma.
 • Sfântul Gaius a fost episcop în Efes, după Sfântul Timotei.
 • Sfântul Filolog a fost episcop în Sinope.
 • Sfântul Lucius a fost episcop în Laodiceea Siriei.
 • Sfântul Iason a fost episcop în Tars.
 • Sfântul Sosipatru a fost episcop în Iconiu.
 • Sfântul Olimpan a urmat pe Sfântul Apostol Petru până la moarte și a fost omorât la Roma, împreună cu Sfântul Apostol Irodion, de către Împăratul Nero.
 • Sfântul Tertius a fost episcop în Iconiu, al doilea după Sfântul Sosipatru, și și-a primit cununa mucenicească.
 • Sfântul Erast  a fost iconom al Bisericii Ierusalimului, și mai apoi episcop al Paneadei.
 • Sfântul Cvartus a fost episcop în Beirut.
 • Sfântul Evod a fost episcop în Antiohia și și-a primit coroana de mucenic.
 • Sfântul Clement a fost episcop în Roma, după episcopii Lin și Clit. A fost omorât prin înecare în mare.
 • Sfântul Sostene, începătorul soborului iudaicesc, întors la dreapta credință de Sfântul Apostol Pavel, a fost episcop în Colofon.
 • Sfântul Apolo, pomenit în Faptele Apostolilor, a fost episcop în Smirna, înaintea  Sfântului Policarp.
 • Sfântul Tihic, pomenit în Faptele Apostolilor, tovarăș al Sfântului Apostol Pavel, a fost episcop în Colofon, după Sfântul Sostene.
 • Sfântul Epafrodit a fost episcop în Adriania.
 • Sfântul Carp a fost episcop în Veria Traciei.
 • Sfântul Codrat a fost episcop în Atena și în Magnesia. A fost făcut mucenic în vremea împăratului Adrian.
 • Sfântul Marcu care mai avea și numele de Ioan, a călătorit împreună cu Sfântul Apostol Pavel și cu Barnaba, a fost episcop în Biblos, din Fenicia.
 • Sfântul Zina, bun cunoscător al legii vechi, a fost episcop în Diospoli.
 • Sfântul Aristarh a fost episcop în Apameia Siriei.
 • Sfântul Pudențiu a găzduit pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și-a schimbat casa în biserică în care se zice că Sfântul Petru slujea Liturghia.
 • Sfântul Trofim a fost tovarăș al lui Pavel și a sfârșit ucis împreună cu Pudențiu și cu Aristarh în vremea lui Nero.
 • Sfântul Marcu, nepotul lui Barnaba.
 • Sfântul Artemas a fost episcop în Listra.
 • Sfântul Acvila a fost episcop în Heraclea a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și a fost ucis de necredincioși.
 • Sfântul Fortunat a câștigat sfârșit fericit în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu.
 • Sfântul Ahaic, pomenit împreună cu Fortunat de către Sfântul Pavel.
 • Unele surse îi mai adaugă la această ceată și pe Dionisie Areopagitul, pomenit în Faptele Apostolilor și episcop al Atenei și mai apoi a propovăduit în Galia. Sfântul Simeon, care s-a numit Niger, și care este pomenit în Faptele Apostolilor.

Aceste nume au fost adunate din multe lucrări pentru că nici una nu le cuprinde pe toate. Mai sunt amintiți:

 • Sfântul Lazăr, cel înviat de domnul după patru zile; Sfântul Maximin ucenicul Domnului; Sfântul Chelidonie, orb din naștere vindecat de Mântuitorul; Sfântul Iosif, cel din Arimateea care a cerut precinstitul trup al lui Hristos de la Pilat și care a propovăduit evanghelia în Anglia; Sfântul Nicodim care i-a luat apărarea lui Hristos în Sinedriu și care i-a fost ajutor lui Nicodim la punerea în mormânt a Mântuitorului; Sfântul Gamaliel care i-a fost învățător lui Pavel; Sfântul Zaheu care a găzduit pe Domnul; Sfântul Cornelie Sutașul cel botezat de Sfântul Petru și pus episcop în Cezareea; Sfântul Longhin Sutașul care  a mărturisit că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că a Înviat, a propovăduit pe Hristos în Capadocia și a pătimit mucenicește; Sfântul Ignatie pe care Domnul, când era prunc l-a luat în mâinile Sale, a fost episcop în Antiohia a fost mâncat de lei la Roma. Sfântul Policarp, episcopul Smirnei; Sfântul Aristion, episcop al Bisericii Smirnei; Sfântul Ierotei, cel ce a învățat credința de la Sfântul Apostol Pavel și a fost pus episcop în Atena; Sfântul Antipa, episcopul Pergamului; Sfântul Dimitrie, a fost episcop în Filadelfia, în Asia; Mnason din Cipru, vechi ucenic al Domnului;

Mai mulți sunt pomeniți dar la unii numele lor sunt scrise altfel și par a fi fost deja pomeniți

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfinților 70 de Apostoli

Glasul al 3-lea Sfinților Apostoli rugați pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac la Sărbătoarea Soborului Sfinților 70 de Apostoli

Glasul al 2-lea Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare. Să lăudăm astăzi Dumnezeiește și să prăznuim, credincioșilor, ceata celor șaptezeci de ucenici ai lui Hristos, că printr-înșii toți ne-am învățat a cinsti Sfânta TreimeCea Nedespărțită; că ei sunt luminători ai Dumnezeieștii credințe.

La 4 ianuarie în calendarul ortodox 2023 mai sunt pomeniți

 • Cuviosului Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei;
 • Sfinții Mucenici Zosima Monahul și Atanasie Comentarisiul;
 • Cuvioasa Apolinaria din Sinclit;
 • Cuviosul Eftimie cel Nou;
 • Cuviosul Eftimie, egumenul Mănăstirii Vatoped;
 • Doisprezece monahi din Mănăstirea Vatoped;
 • Sfinții Mucenici Hrisant și Eufimia și Sfântul Mucenic Onufrie.

Parteneri

image
www.fanatik.ro
image
observatornews.ro
image
iamsport.ro
image
as.ro
image
playtech.ro
image
www.fanatik.ro
image
www.cancan.ro
image
www.playsport.ro
image
sportpesurse.ro
image
www.antena3.ro
image
www.bugetul.ro
asistati social romania foto arhiva adevarul jpg
image
image
image
image
image
image
judecatoarea popiviciu jpg
Becali canta biserica jpg
green 1710328 1280 jpg
2019 07 07 7 dimitrie bolintineanu 1819 1872 54597 jpg
cel mai mic robot lume guinness png
image png
Château d'Armainvilliers jpg
judecatoare pascu jpg
image
actualitate.net
image
actualitate.net