Calendar ortodox 2024, 1 ianuarie. Sărbătoare zilei. Tăierea Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Vasile cel Mare

Tăierea Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos este prăznuită la data de 1 ianuarie în Calendarul ortodox. Tăierea Împrejur A Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea zilei, iar sfântul Vasile cel Mare este între sfinții cinstiți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2024, pentru data de 1 ianuarie.

Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Icoană de Gabriel Toma Chituc
Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Icoană de Gabriel Toma Chituc

Calendar ortodox 2024, 1 ianuarie. Tăierea Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos

Când s-au împlinit opt zile de la Nașterea Domnului, dreptul Iosif l-a dus să fie tăiat împrejur. În primul rând așa era Legea, iar Mântuitorul nu a venit pe lume nu ca să o strice ci ca să o împlinească și s-a născut sub lege pentru ca pe cei aflați sub lege să-i mântuiască. Acest lucru este și o dovadă că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat cu adevărat în om și nu a fost doar un duh așa cum unele erezii tulburau începuturile creștinismului. 

Toate cele ce le-a suferit Mântuitorul pentru omenire, ca om le-a suferit, le-a simțit și le-a trăit, de la tăierea împrejur pe care a primit-o ca om, care l-a durut, a sângerat și a plâns exact ca orice copil, a suferit și a simțit fiecare fiecare lovitură în săptămâna patimilor și fiecare cui. 

Pentru că atunci circumcizia ținea loc de botez și simboliza pedeapsa pentru păcatul originar. Astfel, Domnul nostru se asemăna omului întru-totul doar că el era fără de păcat. Prin naștere Fiul lui Dumnezeu a luat asupra sa chipul omenesc în întregime, fără nici o excepție, chipul păcătosului cu semnul păcatului și a vărsat picături de sânge până ce sângele său va curge șiroaie. 

Atunci pruncul a primit numele Iisus, nume dat din cer de Arhanghelul Gavril încă de la binevestirea pe care a adus-o Preacuratei Fecioare Maria iar când ea a spus “Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” îndată Cuvântul s-a făcut trup. 

Calendar ortodox 2024, 1 ianuarie. Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Sfântul Vasile ce Mare s-a născut într-o familie binecuvântată. Pe tatăl său îl chema Vasile iar pe frații săi, Petru, care a ajuns episcopul Sevastiei, Grigorie episcopul Nissei, Navcratie, care a ajuns pustnic și făcători de minuni. Sfântul Vasile a avut și o soră, pe Macrina, care este și ea în rândul sfinților fiind pomenită la 19 iulie. Dar după ce a învățat de la tatăl său tot ce a avut de învățat a depășit pe toți frații să în înțelepciune și chiar pe tatăl său. 

El a urât trufia și înălțarea și iar de mândrie s-a lepădat prin smerenie. A fost foarte bun prieten cu Grigorie Teologul și împreună se pregăteau să-i întreacă în înțelepciune pe vechii filosofi. A mers la Ierusalim și să se închine în locurile sfinte și tot acolo s-a botezat. 

Când s-a dezbrăcat de haine și de omul vechi închinându-se la Dumnezeu iar arhiereul s-a apropiat ca să-l boteze din cer a venit peste Sf. Vasile un fulger de foc din care a ieșit un porumbel. Porumbelul a coborât în râul Iordan și apa a tulburat-o ia apoi a zburat la cer. Toți cei prezenți au văzut și au adus slavă lui Dumnezeu. Multe minuni a făptuit Vasile și pe mulți a adus la credința cea adevărată dar a și doborât vrăjitori și a învins diavoli, a păstorit turma lui Hristos cu înțelepciune, a desființat și a batjocorit credințele ereticilor și chiar pe împăratul Valens l-a înfruntat care căzuse în erezia lui Arie. 

A pus bazele spitalelor gratuite și ale azilelor pentru cei aflați în nevoie în așezământul care s-a numit Vasiliada, după numele său. A trecut la cele veșnice în anul 379 înainte de a împlini 50 de ani. 

Troparul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Glasul 1

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviință ai învățat, firea celor în ființă ai lămurit și ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoție împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei 

Glasul 4 

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Sfinte Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cerești.

La 1 ianuarie în calendarul ortodox 2024 mai sunt pomeniți

  • Sfântul Vasile din Ancira;
  • Sfântul Mucenic Teodot;
  • Sfântul Grigorie, tatăl Sfântului Grigorie Teologul.
image
image
image
image
image
image
zebra test jpg
subiecte romana bac 2018 sesiunea de toamna 18931500 jpeg
San Vito Lo Capo pixabay jpg
autostrada jpeg
Nor praf saharian romania Shutterstock jpg
rosii jpg
image png
famlie vacanta casa istock jpg
image
actualitate.net
image
actualitate.net