Calendar ortodox 2022, 19 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta și marea zi de marți. Sfântul Cuvios loan Paleolavritul

Sfânta și marea zi de marți este prăznuită în anul 2022 la data de 19 aprilie în Calendarul ortodox. Sfântul Mare mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruință va fi sărbătorit la 19 aprilie. Sfânta și marea zi de marți zilei prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 19 aprilie. Denie.

Calendar ortodox 2019, 23 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta și marea zi de marți

calendar ortodox 2021 27 aprilie sfanta marti fecioarele cele intelepte jpeg
Pilda fecioarelor înțelepte

În sfânta zi de marți sunt pomenite cele zece fecioare din sfânta Evanghelie. Pilda ne-a fost dată nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru a înțelege că trebuie să fim miloși și pregătiți în orice clipă a vieții pentru a-l primi pe Hristos. Cele cele cinci fecioare înțelepte sunt pregătite și au la ele uleiul care prefigurează milostenia. Fecioarele nebune nu au la ele milostenie ceea ce face ca virtutea fecioriei să-și piardă din valoare în fața lipsei milostenie. Dacă a îți păzi curăția trupului este o mare virtute, lipsa milosteniei duce până la anulare virtuții consideră sfinții părinți. Fecioarele sunt considerate nebune pentru că au săvârșit virtutea cea mare a fecioriei dar au neglijat virtutea cea mică a milosteniei, lăsându-se biruite de trup sunt considerate asemenea desfrânatelor. și această pildă ne este dată tot pentru a fi pregătiți, prin fapte bune și prin milostenie, pentru a-l primi în orice clipă pe adevăratul mire. 

Rugăciunea zilei de marți

Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feței Tale celei Sfinte, și-mi mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog ție, o, Izvor dulce și noianul îndurării, deschide stavilele cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căință tare și adevărată. și ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învățătorule al credinței și mărite Proorocule, care ești mai mare decât toți proorocii, precum Însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veșnic, și fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală înaintea Lui. Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat și strică cugetele mele cele rele, și mă întărește să-mi petrec viața pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Prorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le țin minte și să le păzesc, până la capătul vieții mele. și să stai lângă mine în ora morții mele, să ma duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă și pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creștinilor, și celor vii și celor răposați, și să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuință și să-i învrednicească Împărăției Sale. Amin.

Calendar ortodox 2022, 19 aprilie. Sfinții zilei. Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul

calendar ortodox 2021 19 aprilie sfantul cuvios loan paleolavritul 0 jpeg
Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul (foto: doxologia.ro)

Locașul Cuviosului Hariton sau Lavra Veche se afla în pustiul Palestinei cel mai aproape oraș fiind Ierusalimul, și era prima lavră construită de sfântul Hariton. În acea larvă și-a găsit loc de nevoință și Cuviosul Ioan care s-a lipit de Dumnezeu încă din tinerețe dăruindu-i inima sa plină de dragoste așa cum este scris: “Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este”. El a luat crucea grea a vieții monahicești și a trecut cu vederea plăcerile lumii deșarte și mândria și-a părăsit locurile părintești mergând să se nevoiască în țara Sfântă. Pentru că a arătat multă sârguință în în înfrânarea patimilor trupești și pentru viața lui îmbunătățită a fost învrednicit de pustnicii cei de demult cu dregătoria preoțească. Viața pe care o ducea, rugăciunile de toată noaptea, nevoințele de multe feluri și posturile lungi l-au subțiat atât de tare că în ochii lor părea un înger pământesc. A dus o viață desăvârșită și îndelungată, plăcută lui Dumnezeu și când s-a dus la Domnul sufletul lui a fost luat de îngeri și dus în Împărăția Cerurilor. I se mai spune Ioan al “peșterii celei vechi” deoarce în lavra în care s-a nevoit era înainte peșteră de tâlhari. Sfântul Hariton a fost făcut captiv de tâlhari și legat în acea peșteră, dar a fost dezlegat prin minune iar tâlharii au murit toți după ce au băut vin otrăvit cu venin de șarpe. Așa că a găsit în acea peșteră toată comoara tâlharilor, aur și alte bogății, și de aceea a chemat frații și a zidit acolo mănăstire, iar Cuviosul Ioan s-a nevoit, în acea peșteră veche și a slujit în biserică, de aceea a primit numele "al peșterii celei vechi".

Troparul Sfântului Cuvios Ioan de la Lavra Veche

 Glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

La 19 aprilie în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

  • Sfântul mucenic Pafnutie; 
  • Sfinții Socrat și Dionisie; 
  • Sfântul Agatanghel; 
  • Preacuviosul Gheorghe Marturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei.
cub andreea esca (1) png
cub roxana nemes animat gif
archie battersbee jpg
the sandman jpg
nikita de romania jpg
zodiac 600x400 jpeg
4 britney spears 5 jpg jpeg
artista lacul morii 3 PNG
image
adevarul.ro
image
adevarul.ro
image
image
image
image
zodiac 600x400 jpeg
calendar ortodox 2021 08 august sfantul ierarh emilian marturisitorul episcopul cizicului png
untold jpeg
depresie coronavirus sinucidere jpeg
artista lacul morii 3 PNG
metrou piata unirii 0 jpeg