Calendar ortodox 2022, 21 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta și marea zi de joi; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie

Sfânta și marea zi de joi este prăznuită în anul 2022 la data de 21 aprilie în Calendarul ortodox. Sfânta și marea zi de joi este prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 21 aprilie. Denia celor 12 Evanghelii.

Calendar ortodox 2022, 21 aprilie. Sărbătoarea zilei. Sfânta și marea zi de joi

În Sfânta Joi din Săptămâna patimilor se prăznuiesc patru momente importante ale iconomiei mântuirii noastre: Sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de taină, Rugăciunea cea mai presus de fire și vânzarea Domnului de către Iuda.

În această zi se citesc Cele 12 Evanghelii și Sfânta Cruce se scoate din altar și se aduce în naosul bisericii, unde rămâne până vineri când este dusă înapoi în altar.

Tot în Joia Patimilor se sfințește Sfântul și Marele Mir, uleiul care se întrebuințează la Taina Mirungerii, sfințirea altarelor și a bisericilor, sfințirea antemiselor dar și pentru reprimirea în ortodoxie a celor căzuți din dreapta credință, dar acest lucru nu se săvărșește în fiecare an, ci doar atunci când se constantă că Mirul nu mai ajunge pentru un an de zile. 

Sfânta spălare a picioarelor

calendar ortodox 2021 29 aprilie sfanta si marea joi spalarea picioarelor jpeg

Sfânta spălare a picioarelor este despre smerenie. Dumnezeu cu nețărmurita lui putere se smerește pe sine și spală picioarele ucenicilor săi, dar ne și vădește valoare pe care Dumnezeu o dă omului. Spălarea picioarelor este lecția pe care Mântuitorul o dă ucenicilor săi în disputa acestora pentru întâietate. Credinciosul este chemat să spele în fiecare zi picioarele celor de lângă el. Să un ne ridicăm deasupra semenilor noștri ci să ne pune în genunchi înaintea lor și să le îmbrățișăm tălpile ca manifestare a dragostei lui Hristos. 

Cina cea de taină 

Cina cea de taină  a avut loc după ce mântuitorul a spălat picioarele tuturor ucenicilor săi. A început cu Iuda și a terminat cu Petru. La cină le dezvăluie ucenicilor Taina Sfintei Euharistii, taina transformării pâinii și vinului în trupul și sângele Domnului, dar le dezvăluie și că unul dintre ei este cel care-l va vinde. 

Rugăciunea din grădina Ghetsimani

După cină, Hristos merge cu ucenicii săi în grădina Ghetsimani unde se roagă pentru Apostoli și pentru credincioși. Acolo mântuitorul supune firea sa cea omenească firii dumnezeiești “Părintele Meu, de este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta, însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești" (Matei 26: 39). Așadar Hristos Dumnezeul împreună cu Tatăl și cu Duhul sfânt împreună lucrează pentru mântuirea omenească, iar Hristos omul se supune voinței divine.

Vânzarea lui Iuda

Tot astăzi se amintește și vânzarea Domnului de către ucenicul său, Iuda care este pus în antiteză cu femeia păcătoasă. Primul datorită lipsei lui de pocăință ajunge să-l trădeze și să-și piardă sufletul deși îi era atât de apropiat și primise învățătura la prima mână, pe când cea de-a doua se mântuiește datorită pocăinței sincere deși era printre cei mai păcătoși dintre oameni.

Rugăciunea zilei de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, și cu mare umilință ai spălat picioarele lor și ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine și vin în mâinile Tale Cele Sfinte și binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuși Trupul și Sângele Tău, cu care i-ai împărtășit zicând: „Luați, mâncați și beți, că acestea sunt Trupul și Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre”. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălțat la cer și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărățesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii și ale celor răposați.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinți, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curățitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele și să curățească inima și sufletul meu, ca așa, cu vrednicie, cu curăție și cu umilință să mă împărtășesc cu Sfintele Tale Taine, acum și în timpul morții mele, iar în ora despărțirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

Calendar ortodox 2021, 21 aprilie. Sfinții  zilei. Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent

calendar ortodox 2021 21 aprilie sf ianuarie png
Sfântul Mucenic Ianuarie (foto: doxologia.ro)

Sfântul Ianuarie a trăit și păstorit în vremea împăraților Maximian și Dioclețian care au dat ordinul persecuției tuturor celor care se închinau la Hristos. Vinovat find de a fi creștin el a fost dus înaintea lui lui Timotei guvernatorul Campaniei.  Mai întâi a încercat să-l doboare din credință cu promisiuni și vorbe bune iar apoi a trecut la amenințări. Pentru că l-a găsit neclintit l-a aruncat într-un cuptor încins dar, ca și cu tinerii din Babilon,  Domnul a trimis pe îngerul său și a răcorit putere focului, Sfântul Ianuarie dănțuind și aducând slavă lui Dumnezeu iar când a ieșit neatins din cuptor l-au acuzat de vrăjitorie. Pentru asta a poruncit să fie legat și bătut până cădea crnea de pe el și pământul de sub el mustea de sânge. Printre martorii supliciului se numărau și Faust diaconul și Desiderie citețul care se bucurau pentru că Sfântul îndura cu tărie suferința dar se întristau pentru suferința la care era supus. Pentru asta ceilalți i-au cunoscut că sunt creștin și i-au pârât guvernatorului care i-a aruncat în temniță, în cetatea Putoli, împreună cu osânditul Ianuarie. Acolo se mai aflau diaconii Proclu și Sosie, dar și Eutihie și Acution.Toți, împreună cu episcopul au fost scoși și aruncați fiarelor, care măcar că erau înfometate Dumnezeu le-a închis gurile și nu s-au atins de ei. Pentru că 5000 de oameni din cei care vedeau aceasta l-au mărturisit pe Hristos, guvernatorul Timotei a poruncit ca arhiereul Ianuarie, diaconii Faust, Proclu și Sosie, citețul Desiderie, Eutihie și Acution să fie tăiați cu sabia. Multe minuni s-au petrecut la moaștele Sfântului Ianuarie, a potolit Vezuviul la o erupție înfricoșătoare iar icoana sa a înviat pruncul abia născut al unei văduve. 

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent și al celor împreună cu dânsul

Glasul al 4-lea 

Dumnezeul părinților noștri Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Condacul Sfântului Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent și al celor împreună cu dânsul, precum și al Sfântului Mucenic Teodor din Perga Pamfiliei

Glasul al 3-lea 

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Cu ungerea preoției și cu sângele muceniciei v-ați împodobit, Măriților Mucenici Ianuarie și Teodor și întru cele de sus locuind, pretutindenea străluciți. Căutați spre noi, cei ce am venit în Biserica voastră și într-însa neîncetat strigăm: păziți-ne pe noi pe toți, rugând pe Dumnezeu Cel Iubitor de oameni.

La 21 aprilie în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

  • Sfântul Mucenic Teodor din Perga Pamfiliei; 
  • Sfânta Muceniță Filipia; 
  • Sfânta Muceniță Alexandra, împărateasa; 
  • Sfântul Maximian, Patriarhul Constantinopolului; 
  • Sfântul Atanasie Sinaitul.
Alina Sorescu (9) jpg
Angelina Jolie (2) jpg
gina pistol playboy 3 webp
Ana Maria Margean 2 jpg
FotoJet (2) jpg
anca dinicu (2) jpg
alec baldwin jpeg
lama margherita clejani fulgy jpg
image
image
image
image
image
image
FotoJet (2) jpg
netflix tableta 412 jpg
foto 1   caine surfjpg jpg
6 front masini electrice poza mare jpg
dirty dancing jpg jpeg
Palarie 8 jpg