Calendar ortodox 2022, 30 august. Sfinții zilei. Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolelui

Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și sfântul Alexandru, sunt prăznuiți la data de 30 august în calendarul ortodox. Sfântul Ierarh Varlaam și Sfântul Patriarh Alexandru sunt între sfinții zilei cinstiți de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2022, pentru data de 30 august. 

Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (foto: doxologia.ro)
Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (foto: doxologia.ro)

Calendar ortodox 2022, 30 august. Sfinții zilei. Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Sfântul ierarh Varlaam s-a născut în anul 1590 și a primit la botez numele de Vasile. A intrat la Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu de tânăr și acolo a învățat limbile slavonă și greacă. Apoi a mers la proaspăt construita mănăstire Secu unde prin viața sa exemplară și învățămintele pe care le transmitea a ajuns egumen.  

Chiar dacă era cel mai de seamă din obște el nu s-a depărtat de la învățătura de carte astfel că la 1618 a tradus Scara (Leastvița) lui Ioan Scărarul. A fost mitropolitul Moldovei după moartea mitropolitului cărturar Anastasie Crimca în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovschi, Moise Movilă și Vasile Lupu. Proaspătul mitropolit împletea rugăciunea cu învățătura și cu fapta bună iar cu ajutorul Sfântului Petru Movilă mitropolitul  Kievului a înființat prima tipografie din Moldova în anul 1640. 

A organizat sinodul de la Iași din 1642 care a îndreptat și aprobat mărturisirea de credință a Mitropolitului Petru Movilă. În anul 1639, pentru evlavia și înțelepciunea sa a fost unul din cei trei candidați pentru patriarhia ecumenică. În vremea lui a fost zidită biserica Mănăstirii Trei Ierarhi și a așezat înăuntru moaștele Sfintei Parascheva dăruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. 

La îndemnul lui Vasile Lupu a înființat prima școală de grad înalt unde se studia în limbile greacă, slavonă și română. În anul 1653 după ce Vasile Lupu a pierdut tronul Moldovei s-a retras la mănăstirea Secu unde a mai trăit patru ani, în smerenie, în rugăciune și în viață sfântă. A fost îmormântat în zidul de din partea de sud a mănăstirii Secu. A fost înscris în Cartea Sfinților  în februarie 2007.

Troparul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

 Glasul 1

Vrednic slujitor al lui Hristos și înțelept apărător al dreptei credințe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva și credincios luminător al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Varlaam, roagă pe Hristos-Dumnezeu să ocrotească și să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

 Glasul al 8-lea

Cu dumnezeieștile învățături strălucind, Părinte Sfinte, ai păstorit Biserica neamului tău și ai tâlcuit Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta, te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Varlaam, ca un mare apărător al dreptei credințe.

Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Alexandru a fos ucenic al lui Mitrofan, primul patriarh al Constantinolopului, care fiind bătrân și neputiincios l-a trimis pe Alexandru să-l reprezinte la primul Sinod Ecumenic care a avut loc la Niceea, iar la întoracere l-a numit patriarh în locul său.

 El a luptat împotriva ereziei lui Arie care smintea Biserica în acele timpuri și pe seama lui se pune chiar moartea ereticului Arie, ca răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunile sale. 

Arie mergea mândru să săvârșească strâmba liturghie pe care o propovăduia iar Alexandru se ruga la Dumnezeu să-l împiedice. Pântecăraia l-a lovit pe eretic și fiind în capitala imperiului, Constantinopol, a mers repede la o privată populară. Acolo, a crăpat în două precum Iuda și mațele i-au ieșit prin șezut.

Troparul Sfinților Ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

Glasul al 4-lea Dumnezeul părinților noștri Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Condacul Sfinților Ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

Glasul 8 

Apărătoare Doamnă, pentru biruința, mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Cu turma ta, ca unul care m-am izbăvit de cei râu credincioși, aduc semne de biruință și mulțumire, ție nebiruitului viteaz, ierarhe. Pentru că ai omorât pe Arie cel nebun și ai amuțit pe filosoful cel semeț. Pentru aceea, grăiesc către tine: Bucură-te, părinte, de trei ori fericite.

La 30 august în calendarul ortodox 2022 mai sunt pomeniți

 • Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului (313-337);
 • Sfântul Ioan de la Rașca și Secu;
 • Sfinții Ierarhi Ioan și Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului;
 • Sfântul Cuvios Fantin, făcătorul de minuni;
 • Sfinții șase mucenici din Meletina;
 • Sfântul Cuvios Sarmata din deșertul Egiptului;
 • Sfânta Cuvioasă Vriena;
 • Sfinții șaisprezece mucenici Tivei;
 • Sfântul Ierarh Evlavie;
 • Sfântul Mucenic Felix;
 • Sfântul Mucenic Furtinian;
 • Sfântul Mucenic Septimin;
 • Sfântul Mucenic Ianuarie;
 • Sfântul Aidan.
image
image
image
image
image
image
Orasul Aninoasa din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (76) jpg
bani jpg
plante jpeg
image png
rujeola jpg
image png
1 mos nicolae legenda jpg jpeg
bicarbonat de sodiu jpg