Din 20 octombrie se pot depune la primării cererile pentru ajutorul de încălzire. Documentele necesare

Ultima actualizare:

  Cererile pentru ajutorul de încălzire se completează și depun la primării împreună cu alte acte
Cererile pentru ajutorul de încălzire se completează și depun la primării împreună cu alte acte

Persoanele cu venituri mici pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire la primării, începând din 20 octombrie. Iată documnetele de care aveți nevoie la dosar!

Pe 11 octombrie a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021.

Din 20 octombrie se pot depune la primării cererile pentru ajutorul de încalzire

Astfel că persoanele interesate și asociațiile de proprietari pot depune cererile pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței - sezonul rece 2021-2022, începând cu data de 20 octombrie, la Direcțiile de Asistență Socială din cadrul primăriilor.

Pentru cererile depuse în perioada 20 octombrie-20 noiembrie, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie.

Pe lângă formularul de cerere pe care-l completați la asistență socială, aveți nevoie de acte doveditoare care atestă componenţa familiei, veniturile realizate, locuinţa și bunurile deţinute:

Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • alte documente solicitate, după caz:

Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii din raza de domiciliu din care să reiasă dacă figurează cu dosar (pentru persoanele care nu obțin venituri și au vârsta de cel puțin 40 ani);
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2019-2020 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și membrii de familie sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3.000 lei);
 • alte documente doveditoare, după caz.

Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • alte documente solicitate, după caz.

Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de către furnizor

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

”Pentru a evita deplasările inutile sau aglomerația la sediu, persoanele interesate și asociațiile de proprietari pot transmite cererile însoțite de toate documentele necesare, atât prin e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com, cât și prin poștă/servicii de curierat, la adresa: Str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6, București”, anunță reprezentanții Primăriei Sectorului 6.

Citește și: 

Ajutor de la stat pentru încălzire. Cine-l primește și care este termenul legal pentru depunerea cererii

Totul despre ajutoarele de căldură din această iarnă. Când poți depune cerere și ce subvenție poți primi

image
image
image
image
image
image
virus ebola foto shutterstock
Soare FOTO ESA
judecator
Tineri care se muta intr-un apartament in chirie FOTO Shutterstock
statie stb ratb bucuresti foto shutterstock
pestele vampir (mirror co uk) jpg