Tot ce trebuie să ştim despre cardul european de sănătate

Cardul european de sănătate
Cardul european de sănătate

Eşti la zi cu asigurările de sănătate? Dacă pleci în străinătate, într-o ţară membră a Uniunii Europene, îţi poţi procura un card special de sănătate, cardul european. Click! îţi spune totul despre acest document foarte important pentru sănătatea ta.

Ce este acest document?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistenţa medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cardul european se eliberează asiguratului numai în situaţia deplasării acestuia pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene.

Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Trebuie să faceţi dovada plăţii la zi

În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă o cerere şi documente care să ateste calitatea de asigurat.

Casa de asigurări de sănătate verifică calitatea de asigurat a persoanei, urmând ca în situaţia în care cererea este aprobată, costurile tipăririi fiind suportate din Fondul naţional Unic de Asigurări de Sănătate. Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi, pe ultimii 5 ani, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Cardul European se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului.

Cardul este valabil şase luni

Perioada de valabilitate a Cardului european este de 6 luni de la data emiterii. Serviciile medicale acordate în baza cardului european nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene. Aceste servicii se acordă asiguraţilor români în conformitate cu legislaţia statului membru al Uniunii Europene în care se deplasează titularul Cardului european.

Cardul nu acoperă situaţia în care persoana asigurată se deplasează în UE cu scopul de a beneficia de tratament medical. Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale în România în aceleaşi condiţii ca şi persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din ţara noastră.

În acest sens, furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţa medicală necesară, urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

Cardul european de sănătate
Cardul european de sănătate


    Cardul european de sănătate
Cardul european de sănătate

- Completezi şi semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat (se poate descărca de pe www.cnas.ro) - Ataşezi copie BI/CI si adeverinţa de asigurat sau adeverinţa de salariat. Pentru salariaţi, la adeverinţa de salariat se anexează documentele care atestă plata contribuţiei de sănătate pe ultimii 5 ani (copie după cartea de muncă, chitanţe de plată, documente care atestă faptul că au făcut parte din categorii de asiguraţi exceptate de la plata contribuţiei, respectiv, cu plata contribuţiei din alte surse). - Depui cererea şi documentele la casa de asigurări de sănătate. - Cardul va fi eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor de mai sus.

mihai voropchievici 1 jpeg
foto1 jpg
Luna sangerie horoscop shutterstock 2162086307 jpg
FotoJet (11) jpg
front 2 (captura video) jpg
FotoJet (4) jpg
FotoJet (10) jpg
Alina jpeg
image
image
image
image
image
image
FotoJet (4) jpg
foto1 shutterstock 1524565013 jpg
foto1 jpg
Alina jpeg
Prima ninsoare din iarna 2022-2023 în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
caini 3 jpg