Calendar ortodox 2023, 5 iunie. Sărbătoarea zilei. Lunea Sfântului Duh, Sfânta Treime

Sfânta Treime este prăznuită la data de 5 iunie în calendarul ortodox. Sfânta Treime este sărbătoarea zilei prăznuită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 5 iunie. Praznic Împărătesc.

Calendar ortodox 2023, 5 iunie. Sărbătoarea zilei. Lunea Sfântului Duh, Sfânta Treime

Sfânta Treime (foto: doxologia.ro)
Sfânta Treime (foto: doxologia.ro)

Taina Sfintei Treimi este taina întregii existențe a tot ce există, fizic sau spiritual, fără de care nimic nu ar fi existat și fără de care nimic nu poate fi explicat.

Sfânta Treime este iubirea fără de început de care nimeni nu se satură niciodată și care nu are sfârșit. Sărbătoarea Sfintei Treimi este așezată în calendar imediat după Pogorârea Duhului Sfânt pentru a ne releva cel de-al treilea ipostas al lui Dumnezeu pentru a ne arăta că mântuirea este opera Sfintei Treimi, a tatălui care a luat decizia și a promis răscumpărarea, a fiului prin jertfa și învierea sa și a Duhului sfânt prin pogorârea sa asupra apostolilor și continua sa lucrare în fiecare dintre credincioși.

Dogma Sfintei Treimi este învățătura de bază a credinței ortodoxe și depășește rațiunea umană fiind descoperită de Dumnezeu prin grija sa pentru oameni și  primită prin credință și dragoste. Relevearea lui Dumnezeu a început cu Vechiul Testament s-a continuat prin Evanghelia lui Hristos și a fost formulată în mod definitiv de sfinții părinți care s-au adunat la primele două Sinoade Ecumenice când a fost scrisă declarația de credință niceo-constantinopolitană, cunoscută astăzi drept Crezul și pe care noi îl mărturisim la fiecare Sfântă Liturghie, la Botez și la alte slujbe. 

Crezul sau Simbolul Credinței

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. și iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică; Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Calendar ortodox 2023, 5 iunie. Sfinții zilei. Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului

Sfântul Mucenic Dorotei Episcopul Tirului (foto: doxologia.ro)
Sfântul Mucenic Dorotei Episcopul Tirului (foto: doxologia.ro)

Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei a fost Episcopul Tirului până în vremea lui Iulian Apostatul. A avut parte de educație aleasă încă din tinerețe și s-a pus în slujba bisericii și a cunoscut prigoanele împotriva creștinilor încă de pe vremea lui Dioclețian, dar a trăit și perioada de înflorire și recunoaștere din vremea Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama lui, Elena. 

Sfântul Doroftei lua calea pustiului ori de câte ori un împărat care dușmănea biserica lui Hristos se ridica împotriva creștinilor și dădea poruncă de prigoană. Cu toate astea el a fost prins de slugile lui Iulian în cetatea Diopolin unde l-au supus la bătăi crunte și chinuri felurite pentru a îl obliga să aducă jertfă urâților idoli. El și-a dat sufletul în mâinile Domnului pentru că era foarte bătrân și slăbit și trecuseră de la nașterea sa pe lume 107 ani.

El a fost un scriitor polific, în limbile greacă și latină, lăsând în urmă scrieri de folos Bisericii, fiind un bărbat desăvârșit în înțelepciunea duhovnicească și în filosofia cea dinafară. Cea mai cunoscută scriere a lui este “Syntagma greco-latina”.

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului

Glasul al 4-lea

și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfințite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de ființă naște, iar pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Cu învățături ortodoxe, sfințite mucenice, propovăduind, dar dumnezeiesc sfânt pe tine însuți te-ai adus Făcătorului, întâi în pustnicie cu cuviință viețuind, a doua cu mucenicia tare pătimind; și după lege ai luat răsplătirea biruinței de la Hristos Dumnezeu.

 La 5 iunie în calendarul ortodox 2023 mai sunt pomeniți

  • Sfinții Mucenici Marchian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu și Pamvon;
  • Sfântul Mucenic Hristofor;
  • Sfântul Mucenic Conon;
  • Sfântul Mucenic Marcu din Hios.
image
image
image
image
image
image
must jpg
Incendiu bloc ISU Arges jpg
Maleesha Kharwa jpg
1 metode de detoxifiere cum facem o cura de detoxifiere jpg jpeg
 google maps jpg
explozie captura jpg