Revoluție la STB. 44 de linii de tramvai, troleibuz sau autobuz vor fi modificate

STB anunță modificarea a 44 de trasee. Dacă pentru 40 de trasee modificările sunt valabile doar duminică 17 aprilie pentru a permite desfășurarea maratonului Bucureștiului, alte trei modificări de trasee au statut permanent și sunt făcute la cererea călătorilor.

index jpg
Harta restricțiilor de duminică la Maratonul Capitalei. Foto: bpr.politiaromana.ro

Pentru buna desfășurare a cursei „Bucharest International Half Marathon & 10k 2022” sau mai simplu ”Maratonul Capitalei” , sunt deviate traseele liniilor: 22, 44, 45, 46, 61, 79, 85, 86, 90, 97, 104, 116, 117, 122, 123, 131, 133, 136, 137, 168, 178, 201, 205, 226, 282, 312, 313, 323, 330, 331, 335, 336, 361, 368, 381, 385, 690, 783.  

În plus sunt suspendate traseele STB 69 și 70. Restricțiile sunt valabile între orele 6.00 și 16.00. Separat, sunt modificate permanent liniile 80, 182 și 282, care vor funcționa pe trasee separate între Calea Dorobanți și Strada Teiul Doamnei și se înființează linia 96 

Astfel, la cererea Brigăzii Rutiere de Poliție, pentru cursa de maraton, traficul rutier va fi restricționat între orele 06.00-16.00 pe următoarele artere: Bd. Constantin Prezan, Piaţa Arcul de Triumf, Bd. Regele Mihai I, Şos. Kiseleff, Piața Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod Haşdeu, Splaiul Independenţei, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Bd. I. C. Brǎtianu, Str. Halelor și Calea Victoriei. 

Modificări de trasee STB duminică 17 aprilie 

- liniile 24 şi 45 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele „Cartier Dămăroaia”, respectiv „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”; 

- linia 44 va fi suspendată pȃnă la ridicarea restricțiilor de circulație pe Str. Berzei, perioadă ȋn care vagoanele repartizate pe aceasta vor fi distribuite ȋn linia 43; 

- linia 46 va funcţiona pe traseul actual între terminalul „Republica” şi intersecția Șos. Nicolae Titulescu/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”; 

- linia 61 va funcționa pe parcursul întregii zile pe un traseu scurtat ȋntre „Master‟ și Podul Operei, unde troleibuzele acestei linii vor ȋntoarce pe Podul Operei; 

- liniile 69 și 70 vor fi suspendate; 

- linia 79 va funcționa după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, după ora 14.00). Până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 79, va funcționa linia navetă 670 între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii, pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. C-tin Brancuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, rond Piața Universității; 

- linia 85 va funcţiona pe parcursul ȋntregii zile pe traseul de bază între terminalul „Baicului” și „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual; 

- linia 86 va funcționa după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, după ora 14.00). Până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 86, va funcționa linia navetă 665 între terminalul „Dridu” şi „Gara de Nord”, pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205); 

- linia 90 va funcţiona pe parcursul întregii zile pe traseul de bază între terminalul „Arena Naţională” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual; 

- linia 97 va funcționa după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, după ora 14.00). Până la reluarea circulației troleibuzelor liniei 97, va funcţiona linia navetă 697 între terminalul „Strǎuleşti” şi „Gara de Nord”, pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205); 

- linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Şos. Mihai Bravu/ Bd. Decebal, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, până la „Piaţa Rosetti”; 

- linia 116 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul de linie al troleibuzelor 73 și 76); 

- linia 117 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază; 

- liniile 122 şi 137 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază; 

- linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Calea Dudeşti/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual; 

- linia 131 va funcţiona pe traseul de bază între „Piaţa Romană” şi intersecţia Calea Dorobanţi/ Bd. Aviatorilor (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Pasaj Băneasa,  Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul actual până la capătul de linie „Complex Comercial Băneasa”; 

- linia 133 va funcţiona între terminalele „Gara Basarab” şi „Bd. Tineretului” pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Calea Călăraşi, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Calea Vǎcǎreşti, cu întoarcere pe Calea Vǎcǎreşti, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşi, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu; 

- linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria; 

- liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuşi”, „Depoul Alexandria” respectiv „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază; 

- linia 178 va funcţiona între terminalul „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witing, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază; 

- linia 201 va funcţiona pe traseul de bază între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual; 

- linia 205 va funcţiona pe sensul spre Gara de Nord pe traseul actual între terminalul „Strǎuleşti” şi Piaţa Presei, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărăşti, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, cu întoarcere pe Calea Griviței, Str. Polizu, Str. Buzești, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul actual; 

- linia 282 va funcţiona pe traseul de bază între „Șoseaua Fundeni” şi intersecţia Str. Radu Beller/ Calea Dorobanţi, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Dorobanţi, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, apoi traseul actual; 

- linia 312 va funcţiona între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual; 

- linia 313 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul de linie al troleibuzelor 73 și 76); 

- linia 323 va funcţiona pe traseul de bază între „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, pȃnă la terminalul „Piaţa Unirii” (capătul de linie al troleibuzelor 73 și 76), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual; 

- linia 330 va funcţiona pe traseul de bază între „Faur” şi intersecţia Calea Dorobanţi/ Bd. Aviatorilor/ Bd. Mareşal Constantin Prezan (Piaţa Charles de Gaulle), cu întoarcere în rondul din Piaţa Charles de Gaulle; 

- linia 331 va funcţiona pe traseul de bază între „Piaţa Romană” şi intersecţia Bd. Dacia/ Calea Dorobanţi, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăşti, rond Piața Presei, Bd. Poligrafiei, apoi traseul actual. Pe sensul spre Piaţa Romană, linia 331 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Damaroaia” și intersecţia Bd. Poligrafiei/ Bd. Mărăşti, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărăşti, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, apoi traseul actual. 

- linia 335 va funcţiona pe traseul de bază între „Faur” şi intersecţia Cal. Dorobanţi/ Bd. Aviatorilor/ Bd. Mareşal Constantin Prezan (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, până la cap linie „Complex Comercial Băneasa”; 

- linia 336 va funcţiona pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” şi intersecţia Splaiul Independenţei/ Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari pȃnă la „Piaţa Operei” (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual; 

- linia 361 va funcţiona pe traseu de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi intersecţia Şos. Bucureşti Ploieşti/ Bd. Aerogǎrii, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Aerogǎrii, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu cu întoarcere ȋn rondul Piaţa Universităţii; 

- linia 381 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, pȃnă la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual; 

- linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capăt linie 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual; 

- linia 690 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Ghencea” şi intersecţia Bd. Eroii Sanitari/ Splaiul Independenței, cu întoarcere pe Podul Operei; 

- linia 783 va funcţiona pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogǎrii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Aerogǎrii, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogǎrii, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul actual. 

Modificări de trasee permanente 

La cererea călătorilor, STB a decis ca autobuzele liniilor 182 și 282 să circule pe trasee separate între Calea Dorobanți și intersecția Bulevardul Lacul Tei/ Strada Teiul Doamnei. În timp ce linia 282 își păstrează actualul traseu, linia 182 va funcționa astfel: 

- pe sensul spre „Institutul Oncologic”: Piața Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Șos. Colentina, Șos. Fundeni, breteaua pasajului Fundeni, terminal „Institutul Oncologic”; 

- pe sensul spre „Gara de Nord”: terminal „Institutul Oncologic”, Șos. Fundeni, Șos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord. 

Autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaielor, pe sensul spre Institutul Oncologic, de la intersecţia Șos. Nicolae Titulescu/ Str. Maltopol până la intersecţia Șos. Ștefan cel Mare/ Str. Barbu Văcărescu, iar pe sensul opus, de la intersecţia  Șos. Ștefan cel Mare/ Calea Floreasca până la intersecţia șos. Nicolae Titulescu/ Bd. Banu Manta.

Pentru o mai bună reorganizare a transportului public de călători pe perioada lucrărilor la rețeaua de contact a troleibuzelor de pe Bulevardul Vasile Milea, linia 80 va funcționa pe traseul de bază ȋntre terminalul „Valea Argeșului” și intersecţia Drumul Taberei/ Drumul Sării, apoi pe un traseu modificat pe Drumul Sării, Str. Răzoare, Șos. Panduri, Bd. Geniului (staţia Danny Huwe), cu ȋntoarcere pe Bd. Geniului, Drumul Sării, Drumul Taberei, apoi traseul actual. 

STB a decis reînființarea liniei de troleibuz 96. Aceasta va funcționa pe traseul: terminal „Depoul Alexandria”, Șos. Alexandriei, Str. Antiaeriană, Drumul Sării, Str. Răzoare, Șos. Panduri, Bd. Geniului (staţia Piața Danny Huwe), cu ȋntoarcere pe Bd. Geniului, Drumul Sării,  Str. Antiaeriană, Șos. Alexandriei, terminal „Depoul Alexandria”. 

Ion Hristescu png
horoscop ( FOTO pixabay )
cub larisa iordache png
7 front elvetianca pensiune jpg
proteste   profimedia 0727331327 jpg
foto 1   privire oras shutterstock 674347609 jpg
andreea esca si alexia eram
6 baza 1 garsoniera jpg
Aragaz - gaze FOTO Shutterstock
Turkstream - Erdogan si Putin FOTO Shutterstock
image
image
image
image
Sistem HIMARS FOTO Profimedia
foto 1   privire oras shutterstock 674347609 jpg
proteste   profimedia 0727331327 jpg
rapper rus   mrwalkie Instagram  jpg
7 front elvetianca pensiune jpg
6 baza 1 garsoniera jpg