Regula care se aplică în orice bloc din România. Ce atribuții are, de fapt, o asociație. Proprietarului nu poate să i se refuze acest lucru

Legea Asociației de Proprietari 2024 indică limpede ce drepturi, dar și ce obligații au cei care stau la bloc și ce sume trebuie să plătească. Însă iată ce trebuie să știe locatarii dacă cumva întâmpină probleme cu asociația de proprietari. 

Ce reprezintă, de fapt, o asociație de proprietari Foto: Pixabay.com
Ce reprezintă, de fapt, o asociație de proprietari Foto: Pixabay.com

Ce reprezintă, de fapt, o asociație de proprietari 

Asociația de proprietari este o organizație non-profit care are ca scop reprezentarea intereselor proprietarilor de bloc, menținerea clădirii în condiții bune, gestionarea spațiilor comune și a contribuției fiecărui proprietar pentru cheltuielile generale. Dacă locatarii întâmpină dificultăți cu asociația de proprietari și consideră că aceasta nu le reprezintă corect interesele în calitate de proprietar, iar președintele asociației refuză să le furnizeze documentele solicitate prin cererea scrisă, proprietarii au dreptul să depună o reclamație la Primăria de care aparțin.

Care este responsabilitatea cenzorului

Cenzorul sau comisia de cenzori au responsabilitatea de a verifica dacă organele de conducere ale unei asociații de proprietari respectă corect legislația specifică asociațiilor de proprietari. De asemenea, cenzorul poate examina aspecte legate de buget, venituri și cheltuieli. În cazul cenzorilor persoane juridice, domeniul de activitate al acestora trebuie să fie contabilitate, audit financiar sau consultanță fiscală. Prin urmare, cenzorul trebuie să fie specializat într-un anumit domeniu, conform lovedeco.

Legea Asociației de Proprietari din 2024

Proprietarii au dreptul să participe la adunările generale online, dacă acest lucru este decis de adunarea generală. Suma plătită lunar de către proprietari pentru întreținere și administrare este stabilită în funcție de suprafața apartamentului, numărul persoanelor care locuiesc în apartament și alte criterii stabilite de asociația de proprietari. Proprietarii au dreptul să solicite în scris și să primească informații cu privire la orice aspect care privește condominiul.

De asemenea, proprietarii au dreptul să semnaleze neregulile constatate în activitatea asociației către consiliul de administrație sau către autoritățile competente. Legea Asociației de Proprietari din 2024 reprezintă un instrument important care contribuie la îmbunătățirea relațiilor dintre proprietari și asociațiile de proprietari.

Ce trebuie să respecte asociațiile de proprietari 

Într-o eră marcată de digitalizare și o crescută preocupare pentru protejarea confidențialității datelor personale, Regulamentul General privind Protecția Datelor a devenit un element central în gestionarea prelucrării datelor cu caracter personal. Având în vedere aceste modificări legislative, asociațiile de proprietari din România sunt direct afectate de aceste reglementări. Ele sunt supuse unor obligații și responsabilități specifice pentru a se conforma prevederilor GDPR.

Un aspect esențial al aplicării GDPR este gestionarea datelor personale ale locatarilor și proprietarilor de apartamente. Prin urmare, indiferent dacă este vorba despre informații referitoare la plata cheltuielilor comune, proprietatea apartamentului sau alte detalii personale, asociațiile de proprietari trebuie să respecte cu strictețe cerințele GDPR în ceea ce privește colectarea, stocarea și utilizarea acestor date

Cum se construiesc asociaţiile de proprietari 

Asociaţiile de proprietari la nivel de scări sau tronsoane de clădire se pot constitui prin hotărâre a Adunării Generale şi cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivă a părţilor de proprietate comună care se preiau în administrarea de respectiva asociaţie de proprietari şi cu privire la obligaţiile şi drepturile legale care vor continua să rămână în sarcina tuturor coproprietarilor.

Care sunt documente necesare

- Cerere pentru acordarea personalităţii juridice, inclusiv delegaţie pentru persoana împuternicită;

- Statutul Asociaţiei de Proprietari, inclusiv tabelul nominal cu semnături;

- Actul constitutiv;

- Acordul de asociere;

- Procesul verbal al Adunării Generale de constituire;

- Copie de pe încheierea de la judecătorie cu înscrierea în cartea funciară a clădirii sau copie de pe încheierea de la judecătorie cu înscrierea în cartea funciară a actului de proprietate al unui membru al asociaţiei de proprietari;

- Proces verbal de predare -primire a mijloacelor materiale şi băneşti;

- Avize posibilitate de separare de la furnizorii de servicii;

- Convenţie încheiată între noile asociaţii de proprietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedinţii acestora privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii;

Parteneri

image
www.fanatik.ro
image
observatornews.ro
image
iamsport.ro
image
as.ro
image
playtech.ro
image
www.fanatik.ro
image
www.cancan.ro
image
www.playsport.ro
image
sportpesurse.ro
image
www.antena3.ro
image
www.bugetul.ro
medicamente jpg
image
image
image
image
image
image
bord masina jpg
Job jpg
vas toaleta jpg
femeie la volan   soferita jpg
charlote russ copii cap video jpg
tara berry guinness world records jpg
protest sani goi madrid profimedia (2) jpg
290028763 5334054453283651 3491975795544008972 n jpg
image
actualitate.net
image
actualitate.net