Uite care sunt obligațiile medicului de familie!

simeon stalpnicul png
Între pacient și medicul de familie există, adesea, o relație specială

Anul 2018 a început cu un scandal în Sănătate. De astăzi, medicii de familie au anunțat că nu mai acordă consultații gratuite. Ei sunt nemulțumiți de fondurile alocate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Problema e că la mijloc cad pacienții, care plătesc lună de lună asigurările de sănătate. Click! îți spune ce obligații are un medic de familie.

E război între medicii de familie și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Medicii sunt total nemulțumiți de banii pe care îi primesc pentru pacienți și pentru serviciile prestate. Vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, Sanda Alexiu Adalgiza spune că mai puţin de jumătate dintre medicii de familie au semnat acte adiţionale cu CNAS.

„Mai mult de jumătate dintre medicii de familie din ţară, în acest moment, nu au actele semnate. Noi ne-am programat pacienţii, astfel încât să eliberăm, practic, luna ianuarie în măsura posibilităţilor, chiar prima jumătate complet. În al doilea rând, le-am spus şi ştiu că aceste lucruri le facem împreună, pentru că o mare parte a revendicărilor noastre ţin strict de drepturile pacienţilor şi ce au ei ca interes special şi primar - acela de a nu mai fi plimbaţi pe drumuri din momentul când au nevoie de asistenţa medicală”, a declarat medicul.

Potrivit acesteia, fiecare cabinet de medicina familiei îşi gestionează activitatea, în aceste condiţii, cum doreşte. Astfel, unele cabinete oferă în această perioadă consultaţii gratuite, altele percep sume nesemnificative, în timp ce altele vor taxa consultaţiile.

Între medicul de familie și pacient este, de cele mai multe ori, o relație specială. Practic, medicul de familie este primul căruia i se adresează pacientul atunci când are o problemă medicală. El este cel care îl direcționează către un specialist sau cel care îi eliberează rețetele. Este cel care îi cunoaște cel mai bine istoricul medical.

Sunt, însă, și situații în care pacienții reclamă modul în care unii medici de familie înțeleg să-și facă treaba, fiind doar simpli „scriitori de rețete”, fără nicio legătură cu profesia de medic.

Tocmai de aceea, Click! vă spune care sunt îndatoririle față de asigurați ale medicului de familie. Mai întâi însă, trebuie menționat că medicul de familie este plătit lunar cu 4,80 lei pentru fiecare pacient înscris pe lista sa, indiferent dacă acesta merge sau nu la doctor. De asemenea, medicul primește de la casa de asigurări 2,28 lei pentru fiecare serviciu medical prestat.

# Medicul de familie trebuie să acorde servicii medicale de profilaxie, prevenție, curative, de urgență și de suport în limita competenței profesionale;

# Trebuie să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia;

# Trebuie să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrisi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultație a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după nașterea copilului, dacă părinții nu au altă opțiune exprimata în scris;

# Trebuie să înscrie pe lista proprie gravidele și lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultație în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora;

# Trebuie să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinților sau a aparținătorilor legali, și nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene;

# Trebuie să respecte dreptul asiguratului de a-și schimba medicul de familie după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situația în care nu se respectă această obligație, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorește să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer, conform modelului și condițiilor prevăzute în norme;

# Trebuie să prescrie medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, unele materiale sanitare, precum și investigații paraclinice numai ca o consecință a actului medical propriu. Excepție fac situațiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, inițiată de către medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei rețete pentru medicamente cu sau fără contribuție personală și, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum și situațiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum și medicul de medicina muncii sunt obligați să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital, recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să conțină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alți medici aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; în situația în care medicul de familie prescrie medicamente cu și fără contribuție personală la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul;

# Trebuie să recomande dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicate de către medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum și servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condițiile prevăzute în norme;

# Trebuie să întocmească bilet de trimitere către societăți de turism balnear și de recuperare și să consemneze în acest bilet sau să atașeze, în copie, rezultatele investigațiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum și data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situația atașării la biletul de trimitere a rezultatelor investigațiilor, medicul va menționa pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigațiilor și va informa asiguratul asupra obligativității de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;

# Trebuie să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;

# Trebuie să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista lor cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și mortalitate, în condițiile legii.

FotoJet jpg
Anamaria Prodan jpg
Reghe, botez Liam jpg
 Foto   Facebook Ile du Levant  (4) jpg
ferentz iohannis  jpg
simley si marius jpeg
Cea mai importantă persoană din viața mea mp4 thumbnail png
palatul patriarhiei foto basilica (5) jpg
Viktor Orban FOTO AFP
marius copil jpeg
image
image
image
image
Foto   FacebookTelegondola si Partia Olimpica Borsa (10) jpg
calendar ortodox 2021 26 septembrie sf neagoie basarab png
 Foto   Facebook Ile du Levant  (4) jpg
foto1 jpeg
1231 jpg
palatul patriarhiei foto basilica (5) jpg